Thông tin cần biết - Thông tin tuyên truyền
 
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 1279/KH-UBND ngày 16/6/2020 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 1279/KH-UBND ngày 16/6/2020 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
 
Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội, nhưng vẫn đảm bảo trang nghiêm, thành kính, tiết kiệm.
 
Ngày Nước thế giới 22/3/2020 đã được Liên hợp quốc phát động với chủ đề “Nước và Biến đổi khí hậu” nhấn mạnh vai trò quan trọng của tài nguyên nước, các giải pháp quản lý bền vững nguồn nước trong việc giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu.
 
Sở Công Thương thông tin đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh kể từ ngày 30/3/2020.
 
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam, nhằm giúp người dân kịp thời phản ánh đến các cơ quan chức năng những vấn đề liên quan đến phòng chống dịch bệnh và đồng thời tiếp nhận nhanh chóng những khuyến cáo, thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và của Việt Nam, UBND tỉnh Tây Ninh giao cho Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và triển khai ứng dụng di động tiếp nhận và xử lý phản ánh thông tin phòng chống dịch bệnh COVID-19.
 
10h sáng nay, 26/8, Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” chính thức bắt đầu trên hệ thống thông tin điện tử VCnet tại địa chỉ vcnet.vn. Bạn đọc có thể tham gia thi trên máy tính hoặc điện thoại smarphone.
 
Từ năm 2013, ngày 9/11 được lấy là ngày Pháp luật Việt Nam. Đây cũng là ngày diễn ra nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức của người dân về việc tuân thủ, chấp hành pháp luật.
 
Sau 13 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 (được sửa đổi năm 2007, năm 2012); Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019 thay thế cho Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005.
 
Triển khai danh mục các tài liệu tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
Tin liên quan
  
  
  
Khoá tập huấn trực tuyến về Cam kết thuế và tiếp cận thị trường EU trong Hiệp định EVFTAKhoá tập huấn trực tuyến về Cam kết thuế và tiếp cận thị trường EU trong Hiệp định EVFTA
Để hỗ trợ các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ hơn các cam kết về thuế và hiểu rõ hơn về thị trường EU, từ đó khai thác tối đa lợi ích Hiệp định EVFTA mang lại, Bộ Công Thương tổ chức khoá tập huấn trực tuyến về Cam kết thuế và tiếp cận thị trường EU trong Hiệp định EVFTA.

Khoá tập huấn trực tuyến về Cam kết thuế và tiếp cận thị trường EU trong Hiệp định EVFTA với 03 học phần cơ bản, gồm:

Học phần 1: Các nghĩa vụ có liên quan đến thuế quan trong Hiệp định EVFTA

Xem tại link https://www.youtube.com/watch?v=ZuQnGXWJ_eg

 

Học phần 2: Cách thức tiếp cận thị trường EU một cách hiệu quả

Xem tại link https://www.youtube.com/watch?v=HYzk8kZLta4

 

Học phần 3: Trao đổi trực tuyến với chuyên gia

Buổi trao đổi trực tuyến về Khóa tập huấn cam kết về Thuế trong Hiệp định EVFTA và Tiếp cận thị trường EU diễn ra vào ngày 30/06/2020

Xem tại link

https://www.facebook.com/FTAVietNamOfficial/videos/605140670132706/ 

VP SCT


6/30/2020 5:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/TAX EVFTA.jpg
Thông báo mời thầu thực hiện dự án “Đánh giá tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Tây Ninh"Thông báo mời thầu thực hiện dự án “Đánh giá tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Tây Ninh"
Tên gói thầu: Đánh giá tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Tây Ninh
Chủ đầu tư: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

Tên gói thầu: Đánh giá tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Tây Ninh.

Chủ đầu tư: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

Địa chỉ: số 304, đường Cách mạng tháng 8, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 02763.814885 Email: soct@tayninh.gov.vn

Giá trị gói thầu: 316.779.260 đồng. Bằng chữ: Ba trăm mười sáu triệu, bảy trăm bảy mươi chín ngàn, hai trăm sáu mươi đồng.

Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu thông thường.

Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ ngày 26 tháng 6 năm 2020 đến ngày 03 tháng 7 năm 2020.

Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

Địa chỉ: số 304, đường Cách mạng tháng 8, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 02763.814885 Email: soct@tayninh.gov.vn

Thời gian nộp hồ sơ đề xuất: trước 15 giờ, ngày 17 tháng 7 năm 2020.

Địa điểm nộp hồ sơ đề xuất: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

Địa chỉ: số 304, đường Cách mạng tháng 8, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 02763.814885 Email: soct@tayninh.gov.vn

Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2020.

Thông tin về hồ sơ yêu cầu HO SO YEU CAU DU AN NANG LUONG TAI TAO_Signed.pdf


6/30/2020 5:00 PMĐã ban hànhThông tin Đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm công; Thông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/moithau.jpeg
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm,  chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây NinhTuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm,  chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 1279/KH-UBND ngày 16/6/2020 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, huy động sự tham gia, phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 1279/KH-UBND ngày 16/6/2020 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Để việc triển khai tốt công tác tuyên truyền truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Kế hoạch yêu cầu các đơn vị thực hiện: 

- Nghiêm túc tổ chức thực hiện Kế hoạch, đảm bảo phù hợp với tình hình, đặc điểm và điều kiện ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến tại đơn vị, nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tổ chức theo dõi, chọn trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đối tượng, đơn vị, địa bàn; tăng cường hoạt động kiểm tra, đánh giá hiệu quả.

Kế hoạch 1279-KH-UBND.signed.pdf

VP SCT

6/22/2020 8:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/News_Key_06092019152043.png
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm,  chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây NinhTuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm,  chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 1279/KH-UBND ngày 16/6/2020 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, huy động sự tham gia, phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 1279/KH-UBND ngày 16/6/2020 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Để việc triển khai tốt công tác tuyên truyền truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Kế hoạch yêu cầu các đơn vị thực hiện: 

- Nghiêm túc tổ chức thực hiện Kế hoạch, đảm bảo phù hợp với tình hình, đặc điểm và điều kiện ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến tại đơn vị, nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tổ chức theo dõi, chọn trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đối tượng, đơn vị, địa bàn; tăng cường hoạt động kiểm tra, đánh giá hiệu quả.

Kế hoạch 1279-KH-UBND.signed.pdf

VP SCT

6/22/2020 8:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/News_Key_06092019152043.png
Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủNghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ
Ngày 29/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm trật tự an toàn xã hội để duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được Quốc hội đề ra,

Ngày 29/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

NQ-84.signed.pdf

Thanh tra SCT

6/18/2020 11:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/News_Key_20092019093228.png
Thông báo ngừng giảm 25% giá cước Hành chính công nội tỉnh từ ngày 13/5/2020Thông báo ngừng giảm 25% giá cước Hành chính công nội tỉnh từ ngày 13/5/2020
Sau khi có thông báo xác lập tình trạng bình thường mới trong các hoạt động kinh tế - xã hội, Bưu điện tỉnh Tây Ninh thông báo ngừng giảm 25% giá cước Hành chính công nội tỉnh từ ngày 13/5/2020.

Giá cước mới về gửi nhận hồ sơ thủ tục hành chính áp dụng theo Quyết định số 1268/QĐ-BĐVN ngày 11/11/2017 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Xem chi tiết tại:

Công văn 631-BĐTN-KHKD.PDF

5/16/2020 11:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Khôi phục thời gian thông quan hàng hóa  tại cửa khẩu Tân Thanh – Pò Chài Khôi phục thời gian thông quan hàng hóa  tại cửa khẩu Tân Thanh – Pò Chài
Quyết định khôi phục lại thời gian thông quan tại cặp chợ Tân Thanh – Pò Chài của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Tây sẽ góp phần giải tỏa áp lực hàng hóa ùn ứ tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Bộ Công Thương thông tin, ngày 01 tháng 5 năm 2020, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc) có văn bản số 342/2020/TLSQ.NN gửi Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc Sở Thương mại Quảng Tây (Trung Quốc) có công hàm về vấn đề thông quan hàng hóa tại khu vực cửa khẩu thuộc Bằng Tường, Trung Quốc.

Theo đó, từ ngày 30/4/2020, thời gian thông quan tại cặp chợ Tân Thanh – Pò Chài sẽ được khôi phục như bình thường, buổi sáng từ 08:00 đến 11:00, buổi chiều từ 12:00 đến 16:00 (giờ Việt Nam). Từ ngày 1/5/2020, khôi phục thông quan vào ngày nghỉ lễ và ngày cuối tuần, thời gian thông quan buổi sáng từ 08:00 đến 11:00, buổi chiều từ 12:00 đến 16:00 (giờ Việt Nam).Trước đó, ngày 17/4/2020, tại cuộc điện đàm với Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, Tổng cục trưởng Hải quan Trung Quốc Nghê Nhạc Phong đã tuyên bố khôi phục lại thời gian thông quan tại cặp chợ Tân Thanh – Pò Chài nhằm giải tỏa áp lực hàng hóa ùn ứ tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Quảng Tây) và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam liên tục trao đổi, làm việc nhằm thúc đẩy tỉnh Quảng Tây sớm triển khai thực hiện tuyên bố của Tổng cục trưởng Hải quan Trung Quốc.

Kết quả là, Sở Thương mại và Ủy ban Điều tiết kinh tế thương mại đối ngoại Bằng Tường, Quảng Tây đã chính thức khôi phục lại thời gian thông quan tại Tân Thanh – Pò Chài kể từ ngày 01/5/2020, sớm hơn thời gian dự kiến ban đầu là từ ngày 06/5/2020.

Thời gian qua, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu, phía Trung Quốc đã tăng cường các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 tại các cửa khẩu biên giới đất liền, trong đó có khu vực biên giới với Việt Nam.

Các biện pháp này đã gây ảnh hưởng đến tiến độ thông quan, trao đổi hàng hóa của doanh nghiệp và cư dân hai nước tại khu vực biên giới Việt – Trung trong tháng 4 vừa qua.

Việc phía Trung Quốc đồng ý khôi phục lại thời gian thông quan tại cặp chợ Tân Thanh – Pò Chài ngay trong tháng 4 là kết quả khả quan sau một loạt các biện pháp đồng bộ, chủ động và tích cực của Bộ Công Thương nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong nước trước tác động của dịch Covid-19.

P.QLTM - SCT


5/14/2020 10:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/H QLTM T5 01.jpg
Thông tin về xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới Việt - TrungThông tin về xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới Việt - Trung
Khôi phục lại thời gian thông quan tại cặp cửa khẩu Tân Thanh – Pò Chài và áp dụng gắn biển số xe điện tử cho tất cả các xe vào khu vực giám sát của Hải quan Hữu Nghị Quan.

Theo thông tin trao đổi của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc) và Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn về vấn đề các cơ quan chức năng của Trung Quốc đang tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động thông quan hàng hóa tại khu vực cửa khẩu sang Trung Quốc, trong đó có việc kiểm soát chặt hơn đối với các hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa của cư dân biên giới, giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu.Từ ngày 1/5/2020, thời gian làm việc tại cặp cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc) thay đổi như sau: Buổi sáng từ 8h00 đến 11h00, buối chiều từ 12h00 đến 16h00 (giờ Việt Nam). Các cửa khẩu Cốc Nam, Chi Ma trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, chỉ thông quan 5 giờ/ngày (buổi sáng từ 8h00 đến 11h00, buổi chiều từ 12h00 đến 14h00, giờ Việt Nam). Các cửa khẩu nghỉ vào các ngày cuối tuần và dịp lễ, tết, từ ngày 1/5 đến hết ngày 5/5/2020 sẽ dừng thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trong dịp Quốc tế Lao động năm 2020 và làm bù vào Chủ Nhật ngày 24/4/2020 (đã thực hiện) và Thứ bảy ngày 9/5/2020.

Bắt đầu từ ngày 1/5/2020, Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị áp dụng gắn biển số xe điện tử cho tất cả các xe (gồm có xe Việt Nam và xe Trung Quốc) vào khu vực giám sát của Hải quan Hữu Nghị Quan; những xe không được gắn biển điện tử sẽ không được vào khu vực giám sát của Hải quan Hữu Nghị Quan, Trung Quốc.

Trước tình hình trên, để đảm bảo hoạt động xuất khẩu hàng nông sản, trái cây của tỉnh sang thị trường Trung Quốc được thuận lợi, Sở Công Thương thông báo tình hình tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để các doanh nghiệp, Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu nông sản, hoa quả sang thị trường Trung Quốc biết, chủ động điều tiết, vận chuyển hàng hóa lên các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hợp lý. Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục theo dõi, trao đổi thường xuyên với Sở Công Thương các tỉnh biên giới phía Bắc để nắm bắt tình hình và phối hợp với các đơn vị liên quan có thông báo, khuyến cáo đến doanh nghiệp, Hợp tác xã… về tình hình xuất nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu biên giới phía Bắc.

P.QLTM - SCT


5/14/2020 10:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/H QLTM T5 2.jpg
Thông tin về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIVThông tin về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Để cử tri trên địa bàn tỉnh nắm thông tin, đề xuất kiến nghị đối với công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cũng như tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn thế giới, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh không tổ chức tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Để cử tri trên địa bàn tỉnh nắm thông tin, đề xuất kiến nghị đối với công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cũng như tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương,

Sở Công Thương thông tin về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI như sau:

1. Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (nội dung kèm theo).

2. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, phản ánh, đề xuất của cử tri gửi đến Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Tây Ninh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, C300, CMT8, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh từ ngày 04/5/2020 đến ngày 08/5/2020.

3. Số điện thoại tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, phản ánh, đề xuất của cử tri gọi đến Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Tây Ninh: 02768.501105 (trong giờ hành chính từ ngày 04/5/2020 đến ngày 08/5/2020).

4. Email tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, phản ánh, đề xuất của cử tri gửi đến Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Tây Ninh: tayninh@quochoi.vn, từ ngày 04/5/2020 đến ngày 08/5/2020).

5/7/2020 11:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/News_Key_03092019094810.png
Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh Tây NinhQuyết định số 869/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh
Ngày 27/4/2020, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 869/QĐ-UBND quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có nội dung, phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Trong Quyết định có một số nội dung trọng tâm như sau:

1. Thẩm quyền xác định các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cấp huyện), Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) có trách nhiệm xác định các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức do cơ quan, đơn vị, địa phương mình lập và xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý.

2. Thẩm quyền xác định hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Công an cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Trưởng Công an cấp xã có trách nhiệm xác định hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của địa phương mình.

3. Tiêu chí xác định

Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức thuộc một trong các tiêu chí sau đây:

a) Hồ sơ vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp cần phải xác minh, thu thập chứng cứ theo quy định tại Điều 59 Luật Xử lý vi phạm hành chính mà không thuộc trường hợp giải trình;

b) Hồ sơ vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại đoạn 2 khoản 2 và khoản 3 Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính, cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ và gia hạn thêm thời gian (không quá 30 ngày) để xử lý;

c) Hồ sơ vụ việc có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực (từ 02 ngành, lĩnh vực trở lên hoặc từ 02 xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố trở lên);

d) Hồ sơ vụ việc được quy định tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, có nhiều tài liệu, chứng cứ mâu thuẫn cần có thời gian để kiểm tra, xác minh, thu thập chứng cứ hoặc tham khảo ý kiến của các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền;

đ) Hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính do nhiều cá nhân, tổ chức thực hiện (từ 02 cá nhân, tổ chức trở lên);

e) Hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức (từ 02 cá nhân, tổ chức trở lên);

g) Hồ sơ vụ việc mà đối tượng vi phạm là cá nhân, tổ chức nước ngoài;

h) Hồ sơ vụ việc theo quy định tại Điều 63 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

4. Cách thức xác định

Căn cứ các tiêu chí xác định, công chức được giao nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức có trách nhiệm đề xuất bằng văn bản với người có thẩm quyền xác định hồ sơ có nội dung phức tạp để làm cơ sở thanh toán theo quy định.

Quyết định số 869-QĐ-UBND.signed.pdf

Thanh tra SCT

5/6/2020 11:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/Thong Bao_png_Key_26092019115112.jpg
Thông tin về biện pháp quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu,  phương tiện vận tải của phía Trung Quốc tại cặp cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy – Thiên Bảo, tỉnh Hà GiangThông tin về biện pháp quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu,  phương tiện vận tải của phía Trung Quốc tại cặp cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy – Thiên Bảo, tỉnh Hà Giang
Theo thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Hà Giang, tỉnh đã chủ động trao đổi, thống nhất với phía Trung Quốc về phương án quản lý, giám sát hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Việt Nam) – Thiên Bảo (Trung Quốc). Theo đó, hoạt động xuất nhập khẩu và vận tải hàng hóa qua cặp cửa khẩu này vẫn duy trì hoạt động bình thường; tuy nhiên, số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu và phương tiện hàng hóa và phương tiện vận tải được thông quan trong ngày giảm xuống còn khoảng 30 - 40%, so với điều kiện bình thường (tương đương khoảng 65-70 container/ngày) dẫn đến hiện tượng phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu phải lưu bãi qua đêm, để chờ xuất khẩu hàng hóa (hiện trung bình có khoảng từ 70 đến 100 xe/ngày đêm).

Cục Thương vụ Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc về việc, kể từ ngày 09/4/2020, để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, phía Trung Quốc bắt đầu áp dụng quy định mới về quản lý người điều khiển phương tiện vận tải qua lại cặp cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Việt Nam) – Thiên Bảo (Trung Quốc) để giao nhận hàng hóa.

Cụ thể, phía Trung Quốc chỉ cho phép những lái xe phía Việt Nam có đăng ký hộ khẩu tại tỉnh hà Giang mới đượ điều khiển phương tiện sang giao, nhận hàng tại phía cửa khẩu Thiên Bảo và phải về trong ngày; phía bạn cũng giới hạn lái xe của Trung Quốc chỉ bao gồm những công dân có hộ khẩu tại huyện Malipho, Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam.

Để thực hiện biện pháp này, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang đang phối hợp với phía Trung Quốc lập, thống nhất danh sách lái xe, dự kiến 100 người (mỗi bên 50 người), để thực hiện việc vận tải hàng hóa qua lại cặp cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Việt Nam) – Thiên Bảo (Trung Quốc).

Bên cạnh đó, việc phía Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu và phương tiện trong ngày qua lại cặp cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy – Thiên Bảo.

Để tránh việc ùn tắc hàng hóa xuất khẩu; đặc biệt là hàng hóa nông sản tươi sống của Việt Nam xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy; đồng thời hạn chế tối đa các thiệt hại về kinh tế cho các doanh nghiệp xuất khẩu trong trường hợp phương tiện, hàng hõa xuất khẩu phải lưu kho bãi quá dài ngày tại cửa khẩu.

Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh thường xuyên theo dõi và trao đổi thông tin  với các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang để nắm bắt tình hình hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang.

Đồng thời thông báo, khuyến cáo các Hiệp hội, ngành hàng, các doanh nghiệp, thương nhân xuất khẩu nông sản: cập nhật các thông tin tình hình xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang để chủ động trong việc thu hoạch, thu mua hàng hóa xuất khẩu; chủ động trong đổi thông tin về số lượng hàng hóa xuất khẩu, dự kiến thời gian vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy cho đối tác tại tỉnh Hà Giang và phía Trung Quốc biết, để sắp xếp thời gian giao nhận cho phù hợp, tránh lưu kho bãi, đặc biệt là đối với các hàng hóa nông sản tươi sống xuất khẩu theo hình thức mua bán cư dân biên giới.

Tiếp tục chú trọng quan tâm thực hiện các giao dịch xuất nhập khẩu theo thông lệ quốc tế, thông qua hợp đồng mua bán ngoại thương; các quy định về tem nhãn truy xuất nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, chỉ dẫn địa lý, quy cách đóng gói. Chất lượng chủng loại.

Đầu mối liên hệ:

1. Phòng Kế hoạch Tổng hợp – Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh; điện thoại 0276. 3822156.

2. Bà Ngô Thị Thơm – Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu – Sở Công Thương tỉnh Hà Giang; Điện thoại 0219.3866193.

                                                  (Nguồn: Sở Công Thương tỉnh Hà Giang)

4/28/2020 11:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/News_Key_06092019152043.png
Khuyến nghị doanh nghiệp đưa hàng lên cửa khẩu Lạng SơnKhuyến nghị doanh nghiệp đưa hàng lên cửa khẩu Lạng Sơn
Đối phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt dịch bệnh và ngăn chặn lây nhiễm từ nước ngoài vào nội địa, đặc biệt tại các cửa khẩu và đường mòn, lối mở.

Xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu ở Lạng Sơn trong tháng 4 và thời gian tới sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, do phía Trung Quốc mới tăng cường các biện pháp siết chặt quản lý xuất nhập khẩu (XNK) để phòng, chống dịch Covid-19. 

Để tháo gỡ khó khăn cho xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn trước tác động của dịch Covid-19, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng phối hợp, triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp, sáng kiến nhằm thúc đẩy thông quan hàng hóa. Nhờ vậy, trong tháng 3/2020, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn cơ bản đã được khôi phục, lưu lượng phương tiện XNK hàng hóa trung bình đạt khoảng 1.000 xe/ngày. Kết quả thông quan hàng hóa tại một số cửa khẩu trên địa bàn sau Tết Nguyên Đán, từ ngày 05/02/2020 đến hết ngày 05/4/2020 đạt 41.392 xe (xuất khẩu 20.205 xe, nhập khẩu 21.187 xe).

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam cũng như trên thế giới đang diễn biến phức tạp, phía Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt dịch bệnh, ngăn chặn lây nhiễm từ nước ngoài vào nội địa, đặc biệt tại các cửa khẩu và đường mòn, lối mở. Cụ thể, từ ngày 30/3/2020, Trung Quốc tăng cường quản lý chặt chẽ các lái xe và đại lý khai báo hải quan người Trung Quốc sang khu vực cách ly phía Việt Nam để giao dịch; không cho phép các lái xe đến từ các tỉnh đã có ca bị lây nhiễm dịch Covid-19 của Việt Nam nhập cảnh vào Trung Quốc. Đồng thời, đề nghị thành lập đội lái xe chuyên trách tại cửa khẩu chở hàng qua lại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) và cặp cửa khẩu phụ Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc), sẽ áp dụng từ ngày 07/4/2020, yêu cầu lái xe đến từ các tỉnh chưa phát sinh ca bị lây nhiễm dịch bệnh, không được ra khỏi địa bàn thành phố Lạng Sơn và phải có kết quả xét nghiệm âm tính đối với Covid-19. Chỉ những người có tên trong danh sách Đội lái xe mới được xuất cảnh, nhập cảnh chở hàng hóa xuất nhập khẩu qua lại hai bên cửa khẩu.

Từ ngày 3/4/2020, phía Quảng Tây (Trung Quốc) đã ban hành thông báo về việc tăng cường quản lý dịch bệnh từ nước ngoài tại các cửa khẩu đường bộ và đường thủy. Theo đó, quản lý nghiêm cửa khẩu và các đường mòn biên giới, ngoài cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, các cửa khẩu khác gồm Ga Đường sắt quốc tế Đồng Đăng, cửa khẩu chính Chi Ma, các cửa khẩu phụ Tân Thanh, Cốc Nam chỉ duy trì chức năng thông quan hàng hóa; tạm thời đóng các cửa khẩu, lối mở khác; thực hiện phòng dịch nghiêm ngặt đối với hoạt động trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới. Theo thông báo từ phía thị Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc), từ ngày 7/4/2020, các cửa khẩu phụ Tân Thanh, Cốc Nam chỉ thông quan 5 tiếng/ngày (buổi sáng từ 08 giờ đến 11 giờ , buổi chiều từ 12 giờ đến 14 giờ , giờ Hà Nội), nghỉ vào các ngày cuối tuần và dịp lễ, Tết.

Bên cạnh đó, Trung Quốc tiếp tục tăng cường quản lý đối với xe hàng và lái xe qua biên giới. Đối với xe hàng xuất nhập cảnh, tiến hành khử trùng kỹ theo quy trình liên quan; yêu cầu đăng ký đối với tất cả lái xe chở hàng qua biên giới, thực hiện vận tải theo điểm và tuyến cố định. Xe hàng Việt Nam thực hiện bốc dỡ tại bãi hàng được chỉ định tại khu vực cửa khẩu, lái xe phía Việt Nam chỉ được giới hạn hoạt động tại khu vực bãi hàng và xuất cảnh về Việt Nam trong ngày.

Trước sự kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt của phía Trung Quốc, năng lực thông quan hàng hoá xuất khẩu qua các cửa khẩu ở Lạng Sơn đã giảm so với thời gian trước. Đến 10 giờ sáng ngày 6/4/2020, tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn vẫn tồn khoảng 1.700 phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu, trong đó Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tồn khoảng 600 xe, cửa khẩu phụ Tân Thanh tồn 839 xe (639 xe tại Tân Thanh, phía bãi hàng hóa Pò Chài - Trung Quốc tồn 200 xe hàng đã xuất nhưng chưa giao được hàng), cửa khẩu phụ Cốc Nam tồn trên 130 xe, cửa khẩu chính Chi Ma tồn 135 xe.

Dự báo hoạt động thông quan hàng hoá xuất khẩu qua các cửa khẩu của Lạng Sơn trong tháng 4 và thời gian tới tiếp tục gặp khó khăn, do sự kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt của phía Trung Quốc. Để đảm bảo hoạt động xuất khẩu hàng hóa được thuận lợi, tránh ùn ứ phương tiện và hàng hóa xuất khẩu, gây thiệt hại cho thương nhân, doanh nghiệp và người dân, Sở Công Thương tỉnh khuyến cáo các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, thương nhân xuất khẩu nông sản, hoa quả:

Thường xuyên cập nhật các thông tin, tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để chủ động trong việc thu hoạch, thu mua hàng hoá, tính toán phương án vận chuyển hàng lên cửa khẩu, xuất nhập hàng hóa hợp lý để giảm thiểu thiệt hại.

Đồng thời nghiên cứu thực hiện việc chuyển dần từ loại hình xuất khẩu tiểu ngạch biên giới sang loại hình xuất khẩu chính ngạch để tránh rủi ro trong thương mại hoặc có phương án tiêu thụ hàng hóa nông sản trong thị trường nội địa.

Đầu mối liên hệ: Phòng Xuất nhập khẩu – Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn  đồng chí Duy hoặc đồng chí Tùng; điện thoại: 0205. 3875493.

                                                          (Nguồn: Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn)


4/24/2020 6:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/Tan Thanh.jpg
Tối ưu hóa hoạt động quản lý xuất, nhập khẩu ứng phó Covid-19 tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào CaiTối ưu hóa hoạt động quản lý xuất, nhập khẩu ứng phó Covid-19 tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai vừa triển khai phương án mới về quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, thuộc TP. Lào Cai.

Thời gian này, tỉnh Lào Cai tiếp tục cho phép hàng hóa xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (cửa khẩu Kim Thành) nhưng vẫn bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành.

Trên tinh thần đó, tỉnh đặc biệt chú trọng thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh đối với người, phương tiện qua lại.

Nhằm tăng cường hơn nữa về công tác phòng, chống dịch Covid-19 giữa hai nước, đảm bảo sức khỏe của lái xe hai bên, đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua lại cặp cửa khẩu Kim Thành (Việt Nam) – Bắc Sơn (Trung Quốc) được thông suốt.

Cụ thể, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai vừa triển khai phương án mới về quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu Kim Thành. Tại cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành – Bắc Sơn thực hiện theo phương thức "cố định người không cố định xe". 

Theo đó, Ban quản lý cửa khẩu hai bên lập hồ sơ xác nhận lái xe cố định, chuyên vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu. Phạm vi đi lại là từ khu cách ly cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Việt Nam) đến nhà liên ngành cửa khẩu Bắc Sơn (Trung Quốc) và ngược lại. Quy trình vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu như sau:

Đối với xuất khẩu: lái xe Việt Nam điều khiển phương tiện đến khu vực nhà liên ngành cửa khẩu Bắc Sơn rồi về Việt Nam (đi bộ hoặc lái xe thùng rỗng Việt Nam). Lái xe Trung Quốc tiếp nhận, điều khiển xe đi vào bãi thông quan hàng hóa, sau khi bốc xếp, sang tài, lái xe Trung Quốc điều khiển xe ra khu vực nhà liên ngành cửa khẩu Bắc Sơn giao cho lái xe Việt Nam đi về nước.

Đối với nhập khẩu: lái xe Trung Quốc điều khiển khiển phương tiện đến khu cách ly rồi về Trung Quốc (đi bộ hoặc lái xe thùng rỗng Trung Quốc). Lái xe Việt Nam tiếp nhận, điều khiển xe đi vào bãi KB1, đủ điều kiện thông quan đi vào bãi sang tải hàng hóa được phép. Sau khi bốc xếp bốc xếp, sang tải, lái xe Việt Nam điều khiển xe ra khu vực cách ly  cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành giao lại cho tài xế Trung Quốc về nước. Lái xe Việt Nam chở hàng từ khu cách ly đến bãi sang tải, đưa xe thùng rỗng vào khu cách ly do doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa tự đảm bảo.

Hàng ngày, lái xe chở hàng hóa xuất khẩu phải xuất trình Giấy chứng nhận lái xe cố định và Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan có thẩm quyền hai bên cấp.

Sở Công Thương thông báo đến các Hiệp hội, ngành hàng, doanh nghiệp, thương nhân xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh biết, cập nhật thông tin.

Đầu mối liên hệ:

1. Phòng Kế hoạch Tổng hợp – Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh; điện thoại 0276. 3822156

2. Ông Nguyễn Quý Trung – Phó Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu – Sở Công Thương tỉnh Lào Cai; Điện thoại 0214.3824024

                                                  (Nguồn: Sở Công Thương tỉnh Lào Cai)


4/24/2020 6:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/Kim Thanh II.jpg
Thông tin việc lấy số thứ tự online nộp hồ sơ TTHC  tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Tây NinhThông tin việc lấy số thứ tự online nộp hồ sơ TTHC  tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Từ ngày 13/4/2020, cá nhân, tổ chức cần nộp hồ sơ các thủ tục hành chính mức độ 2 trở xuống (TTHC) tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh sẽ truy cập vào địa chỉ http://sothutu.tayninh.gov.vn để lấy số thứ tự, đặt lịch hẹn trước khi đến giải quyết.

Tại đây, người cần nộp hồ sơ TTHC sẽ điền đầy đủ thông tin cá nhân, cấp giải quyết TTHC và giờ hẹn mong muốn. Sau khi đăng ký, hệ thống lấy số tự động sẽ gửi tin nhắn hẹn giờ để người dân, tổ chức đến nộp hồ sơ.

Hiện tại, việc đặt lịch hẹn nộp hồ sơ đối với các TTHC được triển khai và thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh, bộ phận Một cửa các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Riêng cấp xã, chỉ đang thí điểm tại bộ phận Một cửa các xã, phường trên địa bàn thành phố Tây Ninh.

Việc đặt lịch hẹn nộp hồ sơ TTHC bằng cách lấy số thứ tự online nhằm hạn chế đông người đến giao dịch tại bộ phận một cửa các cấp ngay trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đồng thời, đây cũng là giải pháp cải cách trong giải quyết TTHC, giúp người dân, doanh nghiệp không mất nhiều thời gian chờ đợi.

SCT TN


4/13/2020 3:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/thongbao_Key_06092019152318.jpg
Thông tin về hoạt động thông quan hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào CaiThông tin về hoạt động thông quan hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai
Theo thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, trong thời gian qua năng lực thông quan tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành tỉnh Lào Cai đã được cải thiện. Tuy nhiên, những ngày gần đây lượng hàng nông sản xuất khẩu đưa lên cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành tỉnh Lào Cai ngày một nhiều hơn gây ùn ứ hàng hóa. Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp. Theo đó, phía Trung Quốc sẽ thắt chặt các biện pháp kiểm tra, giám sát tất cả lái xe và phương tiện vận tải hàng hóa, đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt các quy định như: Đo thân nhiệt, mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang và kiểm tra sức khỏe hàng ngày,… cũng như các phương án quản lý, kiểm soát khác. Do vậy, hoạt động xuất nhập khẩu, trao đổi, giao nhận hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành tỉnh Lào Cai sẽ gặp khó khăn.

Theo đó, lượng hàng hóa được thông quan từ ngày 01/3 đến ngày 27/3/2020 đối với một số mặt hàng nông sản như sau: thanh long trung bình khoảng trên 500 tấn/ngày, dưa hấu khoảng 300 tấn/ngày, chuối khoảng 120 tấn/ngày, xoài khoảng 70 tấn/ngày, mít khoảng 5 tấn/ngày, tinh bột sắn khoảng 50 tấn/ngày, các mặt hàng khác khoảng 100 tấn/ngày. Tính theo số lượng phương tiện trung bình khoảng 300 xe hàng xuất khẩu (gồm khoảng 200 xe cỡ nhỏ và khoảng 100 xe container) và 250 xe hàng nhập khẩu.

Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, lượng hàng nông sản xuất khẩu đưa lên Lào Cai ngày một nhiều hơn, trong khi diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các cơ quan kiểm dịch tại cửa khẩu hai bên (Việt Nam và Trung Quốc) duy trì tổ chức kiểm soát chặt chẽ theo đúng quy định. Do vậy, khối lượng hàng hóa được thông quan tuy có tăng lên nhưng chưa nhiều, tốc độ thông quan các lô hàng xuất khẩu của ta tại cửa khẩu phía Trung Quốc chưa được cải thiện, có thời điểm đã xuất hiện ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu, tiềm ẩn rủi ro lớn đối với hàng hóa nông sản. 

Để đảm bảo hoạt động xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam được thuận lợi, tránh thiệt hại cho thương nhân và người sản xuất, Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh đề nghị các doanh nghiệp, thương nhân có hàng hóa xuất khẩu thường xuyên theo dõi và trao đổi thông tin với cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh và tỉnh Lào Cai để cập nhật, nắm bắt tình hình hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, tỉnh Lào Cai để chủ động việc thu hoạch, thu mua hàng hóa, phối hợp cung cấp thông tin về khối lượng hàng hóa phù hợp dự kiến vận chuyển đến cửa khẩu tỉnh Lào Cai cho đối tác tại tỉnh Lào Cai và Trung Quốc. Đặc biệt là với hàng hóa nông sảng đang chủ yếu xuất khẩu theo hình thức mua bán, trao đổi cư dân biên giới tại phía Trung Quốc.

Tiếp tục chú trọng, quan tâm thực hiện các giao dịch xuất khẩu theo thông lệ quốc tế thông qua hợp đồng mua bán ngoại thương (chính ngạch tại Trung Quốc); liên hệ chủ hàng hóa phía Trung Quốc để đàm phán chuyển dần sang hình thức chính ngạch và chủ động các biện pháp để sẵn sàng chuyển sang xuất khẩu chính ngạch như: tem nhãn, truy xuất nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, chỉ dẫn vùng trồng, kiểm nghiệm, kiểm dịch, quy cách đóng gói, chất lượng, chủng loại...

Sở Công Thương tỉnh Lào Cai sẽ thực hiên ưu tiên hỗ trợ hoạt động cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cho những lô hàng nông sản có thể chuyển sang xuất khẩu dưới hình thức chính ngạch.

Đầu mối liên hệ:

1. Phòng Kế hoạch Tổng hợp – Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh; điện thoại 0276. 3822156

2. Ông Nguyễn Quý Trung – Phó Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu – Sở Công Thương tỉnh Lào Cai; Điện thoại 0214.3824024

 

                                                          (Nguồn: Sở Công Thương tỉnh Lào Cai)


4/10/2020 4:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lạng Sơn: Năng lực thông quan sẽ giảm khiến xuất nhập khẩu hàng hóa gặp nhiều khó khănLạng Sơn: Năng lực thông quan sẽ giảm khiến xuất nhập khẩu hàng hóa gặp nhiều khó khăn
Thời gian gần đây, năng lực thông quan tại các cửa khẩu đã được cải thiện, tuy nhiên số lượng xe vận tải và hàng hóa tồn đọng tại bến bãi trong khu vực cửa khẩu vẫn còn tương đối nhiều. Tính đến 10h00 ngày 30/3/2020 tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn tồn trên 1.000 phương tiện vận tải. Ngoài ra, phía cơ quan chức năng Trung Quốc sẽ không cho lái xe chở hàng hóa xuất khẩu đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bình Thuận nhập cảnh vào Trung Quốc để giao nhận hàng.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Quảng Tây đã có 6/12 cặp cửa khẩu thực hiện thông quan xuất nhập hàng hóa, lưu lượng khoảng 1.200 xe/ngày. Tuy nhiên, hàng hóa xuất nhập khẩu chủ yếu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu chính Chi Ma, các cửa khẩu phụ: Tân Thanh, Cốc Nam.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, những ngày gần đây năng lực thông quan tại các cửa khẩu đã được cải thiện, tuy nhiên số lượng xe vận tải và hàng hóa tồn đọng tại các bến bãi trong khu vực cửa khẩu vẫn còn tương đối nhiều. Đến 10h00 ngày 30/3/2020 tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh còn tồn trên 1.000 phương tiện vận tải (cửa khẩu Hữu Nghị 261 phương tiện, cửa khẩu Tân Thanh 702 phương tiện, cửa khẩu Chi Ma 98 phương tiện, cửa khẩu Bình Nghi 65 phương tiện).

Hiện vẫn còn hơn 300 phương tiện chở hàng nông sản xuất khẩu đang đỗ tại một số bãi đỗ và dọc đường Quốc lộ 1A đoạn từ thành phố Lạng Sơn lên cửa khẩu Hữu Nghị, lực lượng công an giao thông đang phải điều tiết phương tiện để đưa dần vào khu vực cửa khẩu, giảm thiểu ùn cục bộ tại cửa khẩu. Trong khi đó, các xe và hàng hóa xuất khẩu di chuyển từ khu vực nội địa lên cửa khẩu chờ xuất tiếp tục có chiều hướng tăng lên, dẫn đến tình trạng ùn ứ tại cửa khẩu, gây thiệt hại cho cả người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, phía cơ quan chức năng phía Trung Quốc đã thông báo đến các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn về việc không cho các lái xe là người từ một số tỉnh, thành phố, trước mắt gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bình Thuận được giao, nhận hàng hóa nhập khẩu vào Trung Quốc.

Lý do phía Trung quốc đưa ra vì đây là các tỉnh, thành phố tại Việt Nam đã ghi nhận nhiều ca nhiễm bệnh mới, phức tạp. Phía Trung Quốc thắt chặt các biện pháp kiểm tra, giám sát tất cả lái xe và phương tiện vận tải hàng hóa, đảm bảo htwcj hiện nghiêm ngặt các quy định như đo thân nhiệt, mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang và kiểm tra sức khỏe hàng ngày,... cũng như các phương án quản lý, kiểm soát khác.

Nhìn chung hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn, năng lực thông quan sẽ giảm. Với lưu lượng phương tiện chở hàng lên cửa khẩu còn tiếp tục tăng, dự kiến phương tiện và hàng hóa sẽ ùn ứ nghiêm trọng tại khu vực cửa khẩu.

Trước tình hình trên, để đảm bảo hoạt động xuất khẩu hàng hóa nói chung được thuận lợi, tránh thiệt hại cho thương nhân, doanh nghiệp và người dân, Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục theo dõi sát, nắm tình hình, có sự thông tin trao đổi với các cơ quan chức năng của Lạng Sơn và các tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc trên từng địa bàn để cập nhật thông tin, nắm bắt tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu để có phương án triển khai hiệu quả.

Đồng thời, thông báo, khuyến cáo các Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, thương nhân xuất khẩu nông sản, hoa quả: thường xuyên cập nhật các thông tin, tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để chủ động trong việc thu hoạch, thu mua hàng hóa, tính toán phương án vận chuyển lên cửa khẩu, xuất nhập hàng hóa hợp lý để giảm thiểu thiệt hại. Thực hiện việc chuyển từ loại hình xuất khẩu tiểu ngạch biên giới sang loại hình xuất khẩu chính ngạch để tránh rủi ro trong thương mại. Hoặc có phương án tiêu thụ hàng hóa nông sản trong thị trường nội địa.

Bên cạnh đó, cần chủ động trong việc nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật tình hình những yêu cầu của thị trường xuất khẩu như: chú trọng, quan tâm thực hiện các giao dịch xuất khẩu theo thông lệ Quốc tế, thông qua hợp đồng mua bán ngoại thương; Các quy định về tem nhãn, truy xuất nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, chỉ dẫn vùng trồng, kiểm nghiệm, kiểm dịch, quy cách đóng gói, chất lượng, chủng loại, ...

Đầu mối liên hệ: Phòng Xuất nhập khẩu – Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn  đồng chí Duy hoặc đồng chí Tùng; điện thoại: 0205. 3875493.

                                                          (Nguồn: Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn)


4/10/2020 9:00 AMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/thongbao_Key_06092019152318.jpg
Chủ động phương án sản xuất, kinh doanh để tận dụng hiệu quả  cơ hội từ các đợt đấu thầu nhập khẩu gạo của Hàn Quốc  trong năm 2020Chủ động phương án sản xuất, kinh doanh để tận dụng hiệu quả  cơ hội từ các đợt đấu thầu nhập khẩu gạo của Hàn Quốc  trong năm 2020
Hàn Quốc đang cân nhắc khả năng mời thầu đợt đấu thầu tháng 5 với sản lượng nhập khẩu dự kiến sẽ là 50% của tổng lượng hạn ngạch 55.112 tấn dành cho Việt Nam trong năm 2020. Bộ Công Thương lưu ý các doanh nghiệp trong nước chủ động phương án sản xuất, kinh doanh để tận dụng hiệu quả cơ hội từ các đợt đấu thầu nhập khẩu gạo của Hàn Quốc trong năm 2020.
Đối với Việt Nam, Phòng Chính sách về Ngũ cốc thuộc Tổng công ty Thương mại Nông Thủy sản và Lương thực Hàn Quốc (aT) đang cân nhắc khả năng mời thầu đợt đấu thầu tháng 5. Lượng nhập khẩu dự kiến sẽ là 50% của tổng lượng hạn ngạch 55.112 tấn dành cho Việt Nam năm 2020.

Bộ Công Thương cho biết, theo cam kết của Hàn Quốc, trong vòng 10 năm, kể từ năm 2020, hàng năm Hàn Quốc áp dụng mức suất thuế ưu đãi 5% cho khối lượng hạn ngạch 408.700 tấn gạo nhập khẩu.

Thuế suất áp dụng cho khối lượng gạo nhập khẩu ngoài hạn ngạch là 513%. Trong khối lượng hạn ngạch 408.700 tấn, Hàn Quốc cam kết phân bổ 388.700 tấn theo cơ chế hạn ngạch quốc gia CSQ (Country-Specific Quota) cho 05 nước đã tham vấn, cụ thể: Trung Quốc 157.195 tấn; Hoa Kỳ 132.304 tấn; Việt Nam 55.112 tấn; Thái Lan 28.494 tấn và Úc 15.595 tấn. Khối lượng 20.000 tấn còn lại thực hiện theo nguyên tắc MFN.

Để chuẩn bị và tận dụng hiệu quả cơ hội từ các đợt đấu thầu nhập khẩu gạo của Hàn Quốc trong năm 2020, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương đã có công văn số 336/XNK-NS ngày 01 tháng 4 năm 2020 gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, Hiệp hội Lương thực Việt Nam để thông tin đến các thương nhân xuất khẩu gạo cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan về một số nội dung liên quan đến quy định nhập khẩu gạo của Hàn Quốc.

Toàn bộ khối lượng hạn ngạch sẽ được phân bổ theo cơ chế đấu thầu hàng năm và khối lượng hạn ngạch được phân bổ của năm nào phải được nhập khẩu trong năm đó.

Hàn Quốc sẽ tổ chức nhiều đợt đấu thầu cung cấp gạo theo hạn ngạch và cho từng nước. Số lượng hạn ngạch của từng nước được chia nhỏ ra trong nhiều đợt đấu thầu.

Tổng công ty Thương mại nông thủy sản và lương thực Hàn Quốc (aT) là đơn vị được chỉ định duy nhất thực hiện cơ chế phân bổ hạn ngạch trên. Hình thức đấu thầu điện tử với chứng nhận xác thực dấu vân tay (các nhà cung cấp nộp hồ sơ qua mạng, chào giá qua mạng và phải có giấy chứng nhận xác thực dấu vân tay do aT cấp).

Phía Hàn Quốc sẽ áp dụng chung tiêu chuẩn gạo Mỹ 3 đối với tất cả các nước. Tuy nhiên, aT cũng có thể điều chỉnh, bổ sung một số tiêu chí riêng đối từng loại gạo và từng đợt đấu thầu.

Về kế hoạch đấu thầu phân bổ hạn ngạch đối với khối lượng hạn ngạch năm 2020. Theo thông báo của aT, dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2020, aT sẽ tổ chức đấu thầu 3 lần vào tháng 1, tháng 3 và tháng 5 cho 50% tổng hạn ngạch dành cho 5 nước với tổng lượng 388.700 tấn. Căn cứ theo tình hình thực tế, aT sẽ điều chỉnh các đợt đấu thầu tiếp theo vào 6 tháng cuối năm (dự kiến thêm 2 đến 3 đợt đấu thầu).

Trong nửa đầu năm 2020, Hàn Quốc dự kiến nhập khoảng 50% trong tổng lượng hạn ngạch gạo dành cho 5 nước thành viên WTO. Các đợt đấu thầu sẽ diễn ra vào tháng 1, 3 và 5. Tuy nhiên, do sự bùng phát của dịch Covid-19 nên kế hoạch này có thể sẽ phải thay đổi. Thực tế các lô hàng mời thầu từ Trung Quốc đã bị bảo lưu và chưa rõ khi nào có thể mở lại.

Đối với Việt Nam, Phòng Chính sách về Ngũ cốc (aT) đang cân nhắc khả năng mời thầu đợt đấu thầu tháng 5. Lượng nhập khẩu dự kiến sẽ là 50% của tổng lượng hạn ngạch 55.112 tấn dành cho Việt Nam năm 2020.

Phòng KHTH - SCT


4/10/2020 9:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Mời đăng ký tham gia mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công ThươngMời đăng ký tham gia mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương
Ngày 16 tháng 3 năm 2020, Bộ Công Thương có Quyết định số 842/QĐ-BCT về việc ban hành Quy định công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương.

Theo đó, hoạt động tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương được thực hiện trong 15 lĩnh vực: An toàn thực phẩm; mặt hàng rượu; mặt hàng thuốc lá; mặt hàng khí; hoạt động tham gia chuỗi phân phối sản phẩm ngoài nước; tư vấn về đầu tư các loại nguồn điện; hoạt động khuyến công; hoạt động cụm công nghiệp; cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng; hỗ trợ tư vấn đầu tư, phát triển lĩnh vực hóa chất; hỗ trợ xuất khẩu; xúc tiến đầu tư phát triển; ứng dụng công nghệ thông tin xúc tiến thương mại; công nghiệp; phòng vệ thương mại.

Hồ sơ đăng ký vào mạng lưới tư vấn viên ngành Công Thương thực hiện theo quy định tại Điểm b và Điểm c, Khoản 4, Điều 13 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hồ sơ đăng ký tham gia của các cá nhân, tổ chức nộp trực tiếp đến Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương, theo địa chỉ: Số 25, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; hoặc nộp trực tuyến tại địa chỉ website: www.arit.gov.vn

Tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện sẽ được Cục Công Thương địa phương ban hành quyết định công nhận vào mạng lưới tư vấn viên. Thông tin mạng lưới tư vấn viên trên địa bàn tỉnh được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương, trang thông tin điện từ Cục Công Thương địa phương và gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, công bố trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Xem chi tiết Quyết định số 842/QĐ-BCT tại: https://socongthuong.tayninh.gov.vn/Pages/van-ban-quy-pham-phap-luat-chi-tiet.aspx?ItemID=6458

Phòng QLCN - SCT


4/8/2020 10:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/Thong Bao_png_Key_26092019115112.jpg
Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020: Thành kính hướng về cội nguồn tiên tổ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020: Thành kính hướng về cội nguồn tiên tổ
Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội, nhưng vẫn đảm bảo trang nghiêm, thành kính, tiết kiệm.

Các đại biểu dự Lễ Giỗ Tổ Mẫu Âu Cơ. (Ảnh minh họa. Trung Kiên/TTXVN)

Ngoài nghi lễ truyền thống được tỉnh Phú Thọ tổ chức trang trọng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh vào sáng mùng 10/3 âm lịch, việc sửa soạn bàn thờ, mâm cơm tri ân các Vua Hùng cũng được các gia đình thực hiện trang nghiêm, bày tỏ lòng thành kính với các Vua Hùng, tiên tổ.

Đây cũng là dịp để gia đình sum họp, đoàn viên, giáo dục con cháu về niềm tự hào là người dân đất Tổ Vua Hùng, cội nguồn dân tộc.

Ngay từ những ngày đầu tháng 3 âm lịch, gia đình ông Đặng Ngọc Hòa, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì đã chỉnh trang nhà cửa, sửa soạn lại bàn thờ tổ tiên.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19, cả gia đình không có điều kiện thắp hương tri ân Vua Hùng tại núi Nghĩa Lĩnh, nên ông sửa soạn mâm cỗ cúng Vua Hùng tại nhà để thể hiện sự thành kính với tổ tiên và duy trì nét đẹp văn hóa của dân tộc. Mâm cơm ngày Giỗ Tổ do tự tay các thành viên trong gia đình ông Hòa thực hiện.

Thành kính dâng hương, ông Hòa kính báo về kết quả lao động, học tập của gia đình trong năm vừa qua, đồng thời cảm tạ công lao tiên tổ đã cho dân tộc cuộc sống tốt đẹp, đầm ấm như ngày hôm nay.

Ông Hòa cho biết, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là một nét đẹp văn hóa, cần được lưu truyền trong các thế hệ gia đình Việt. Vì vậy gia đình làm mâm cơm, thắp hương tưởng nhớ công lao của các vị tiền nhân có công dựng nước vào đúng ngày chính giỗ 10/3 âm lịch.

Không chỉ người dân ở thành phố Việt Trì làm mâm cơm tri ân các Vua Hùng mà cả các huyện, thị trong tỉnh cũng đã và đang duy trì nét văn hóa truyền thống này.

Ông Nguyễn Đình Cương (ở khu 1, xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông) chia sẻ là con trưởng trong gia đình có công với cách mạng nên được thừa hưởng từ dòng tộc những nền nếp, gia phong và truyền thống thờ cúng tổ tiên - nét đẹp văn hóa của người Việt có từ ngàn đời.

Theo truyền thống gia đình để lại, việc thờ cúng xuất phát từ tâm của mỗi thành viên trong gia đình. Bản thân ông cũng luôn ý thức rằng việc thờ cúng tổ tiên không phải là bày biện cỗ bàn linh đình, hay mê tín cúng bái mà là nét đẹp văn hóa, phong tục tập quán của cha ông để lại. Vì thế, mâm cỗ cúng tổ tiên chỉ đơn giản, phù hợp với "đất lề quê thói."

Từ những sản vật sẵn có trong vườn nhà, ông Cương đã chuẩn bị mâm cơm cúng giản dị nhưng đủ đầy các món ăn truyền thống của người Việt, thể hiện lòng thành kính dâng cúng tổ tiên với ý nghĩa tri ân, tưởng nhớ công ơn Vua Hùng.

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, một nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt. Việc dâng lễ vật lên ban thờ, trong đó có mâm cơm là một nghi lễ không thể thiếu trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên.

Vì vậy, việc các gia đình sắp một mâm cơm để tưởng nhớ công đức các Vua Hùng vào ngày 10/3 âm lịch cũng chính là nối tiếp nét đẹp văn hóa truyền thống này của dân tộc.

Nhà nghiên cứu Văn hóa dân gian Đặng Đình Thuận, Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian tỉnh Phú Thọ, khẳng định mâm cơm cúng giỗ có quy mô vượt lên trên một mâm cơm bình thường, nó thể hiện sự thành kính của người sống với người đã khuất cũng như tri ân với tổ tiên.

Tuy nhiên mỗi gia đình sẽ tự sửa soạn mâm cỗ khác nhau phù hợp với điều kiện. Việc dâng lễ nên tùy vào duyên cảnh của mỗi gia đình. Điều quan trọng nhất chính là ở sự thành tâm, tri ân công đức tổ tiên.

Với ý nghĩa lớn lao và phù hợp với hoàn cảnh thực tế cả nước phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Phú Thọ khuyến khích mỗi gia đình làm mâm cơm cúng Vua Hùng vào đúng mùng 10/3 âm lịch.

Nhân dân cả nước đang hướng về Giỗ Tổ, bày tỏ lòng thành kính bằng hành động thiết thực, dâng vật phẩm lên bàn thờ gia tiên, chỉnh trang trang phục, tâm thế thắp những nén nhang thơm tấu thỉnh các Vua Hùng, tổ tiên chung của dân tộc, nguyện cầu cho quốc thái dân an…

Sau phần lễ cúng, cả gia đình ôn lại lịch sử dân tộc, giáo dục truyền thống cho con cháu, tạo nên không khí vui vẻ, đầm ấm, chan hòa.

“Cây có gốc mới nảy cành xanh ngọn/ Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu." Việc các gia đình làm “Mâm cỗ tri ân công đức các Vua Hùng” vào mùng 10/3 âm lịch, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong cộng đồng.

Trách nhiệm của mỗi người dân là tiếp tục bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa mà cha ông đã dày công gây dựng, tạo điểm tựa tinh thần để mỗi người tự tin vững bước đến tương lai.

Sáng 2/4/2020 (tức 10/3 âm lịch), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ), Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng đã diễn ra thành kính, trang nghiêm, an toàn.

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, năm nay Giỗ Tổ Hùng Vương chỉ tổ chức phần lễ, không có phần hội; nghi lễ dâng hương được rút gọn. Lễ dâng hương không tổ chức đoàn rước kiệu từ sân hành lễ và không truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình, hạn chế đại biểu tham dự để tránh việc tập trung đông người.

Trước đó, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Sở Y tế đảm bảo các quy trình phòng, chống dịch COVID-19 đối với các đại biểu trong quá trình dâng hương như diệt khuẩn khu vực thực hiện nghi lễ, đeo khẩu trang, khoảng cách tối thiểu từ 2m, rửa tay bằng nước sát trùng.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ soạn tài liệu tuyên truyền về ý nghĩa tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đăng trên các phương tiện, gửi về các địa phương để người dân dù không tham gia nhưng vẫn thêm hiểu về nguồn cội.

Nguồn TTXVN

4/2/2020 11:00 PMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Phát động các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2020Phát động các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2020
Ngày Nước thế giới 22/3/2020 đã được Liên hợp quốc phát động với chủ đề “Nước và Biến đổi khí hậu” nhấn mạnh vai trò quan trọng của tài nguyên nước, các giải pháp quản lý bền vững nguồn nước trong việc giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu.

Ngày 26/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 587/UBND-KTTC về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020.

Ngày Nước thế giới 22/3/2020 đã được Liên hợp quốc phát động với chủ đề "Nước và Biến đổi khí hậu" nhấn mạnh vai trò quan trọng của tài nguyên nước, các giải pháp quản lý bền vững nguồn nước trong việc giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu.

Ngày Khí tượng thế giới 23/3/2020 được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề "Khí hậu và Nước" nhằm hướng đến mục tiêu toàn cầu về sự phát triển bền vững, thực hiện thông qua các hoạt động cộng đồng, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên nước của mỗi quốc gia.

Công văn nêu rõ, căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn hiện nay và chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020, các đơn vị tổ chức các nội dung phù hợp hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020. Cụ thể như sau:

1. Treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động để ứng phó với biến đổi khí hậu.

2. Tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức thông qua các kênh truyền hình, phát thanh, báo chí nhằm tuyên truyền phổ biến tới đông đảo Nhân dân trên hệ thống phát thanh của huyện, thị xã, thành phố; phường, xã, thị trấn về Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020.

3. Trên trang thông tin điện tử của các Sở, ngành, địa phương tuyên truyền các nội dung về tài nguyên nước, biến đổi khí hậu, dự báo, phòng chống thiên tai, và các hoạt động thực tiễn bảo vệ môi trường hưởng ứng kỷ niệm Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020.

4. Đẩy mạnh phong trào vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước,...

5. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc quản lý, bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, phòng, chống thiên tai và giải pháp, sáng kiến có hiệu quả trong giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.      

Phòng KTATMT - SCT

3/31/2020 11:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/News_Key_03092019094810.png
Thông báo hệ thống hài hòa nhãn hóa chất bằng 38 ngôn ngữ trong APEC và Liên minh Châu ÂuThông báo hệ thống hài hòa nhãn hóa chất bằng 38 ngôn ngữ trong APEC và Liên minh Châu Âu
Ngày 27/3/2020, Cục Hóa chất đã phát hành Công văn số 242/HC-QLHC thông báo hệ thống hài hòa nhãn hóa chất bằng 38 ngôn ngữ trong APEC và Liên minh Châu Âu.

Theo Điều 27 Luật Hóa chất quy định việc phân loại, ghi nhãn hóa chất được thực hiện theo Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (viết tắt là GHS). Nội dung này được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ và Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương.

Trong khuôn khổ Đối thoại hóa chất (Chemical Dialogue) thuộc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), các quốc gia APEC đã thống nhất hài hòa ngôn ngữ của nhãn hóa chất nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có thể áp dụng trong hoạt động thương mại quốc tế. Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) đã tham gia hoàn thiện hệ thống hài hòa hướng dẫn ghi nhãn hóa chất theo GHS bằng 38 ngôn ngữ khác nhau, bao gồm 12 ngôn ngữ của các quốc gia APEC (Australia, Chile, Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippine, Nga, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam) và 26 ngôn ngữ của toàn bộ các nước Liên minh Châu Âu. Hệ thống hài hòa nhãn hóa chất này được đăng tải tại địa chỉ website: https://great.osha.gov.tw/ENG/download.aspx?classifyId=3.

Nay Sở Công Thương thông báo đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hóa chất trên địa bàn về hệ thống hài hòa nhãn hóa chất nhằm hỗ trợ hoạt động xuất, nhập khẩu trong APEC và Liên minh Châu Âu.

Công văn số 242-HC-QLHC.pdf

Phòng KTATMT - SCT

3/31/2020 11:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/Thong Bao_png_Key_26092019115112.jpg
Thông tin việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây NinhThông tin việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh
Sở Công Thương thông tin đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh kể từ ngày 30/3/2020.

Để đảm bảo an toàn cho các cá nhân, tổ chức, đặc biệt là Nhân dân khi đến giao dịch tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, góp phần phòng, chống dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng; thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh tại Kế hoạch số 561/KH-UBND ngày 24/3/2020 về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp, Sở Công Thương thông tin đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh kể từ ngày 30/3/2020 như sau:

- Đối với TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (kiểm tra mức độ thực hiện DVC của TTHC tại Cổng dịch vụ công Tây Ninh tại địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn/), Bộ phận Một cửa không tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tiếp, chỉ tiếp nhận hình thức nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Tây Ninh hoặc Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo.

- Đối với các TTHC còn lại, Sở Công Thương khuyến khích người dân, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ bằng dịch vụ Bưu chính công ích.

- Kết quả giải quyết sẽ được trả qua dịch vụ bưu chính công ích đến địa chỉ yêu cầu (phí dịch vụ sẽ được Bưu điện Tây Ninh hỗ trợ 25% phí theo Quy định) hoặc theo thời gian được bố trí của Bộ phận Một cửa.

Thông tin liên hệ hỗ trợ, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích:

+ Tổng đài tại Trung tâm hành chính công tỉnh Tây Ninh: 1900561563 hoặc 02763.922009.

+ Đầu mối của Sở Công Thương, qua số điện thoại: 02763.814885 hoặc trực tiếp:

 

STTÔng/bàPhòng chuyên mônSĐT di động
1
Nguyễn Đức MinhQuản lý thương mại0984737797
2
Nguyễn Phạm Duy ThanhQuản lý thương mại0912153160
3
Âu Quốc PhongQuản lý Năng Lượng0931223253
4
Nguyễn Thuý HằngVăn phòng0947123708

 

 Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Công Thương theo dõi, tham gia tuyên truyền, chủ động hỗ trợ cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC theo đúng quy định; chung tay thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Văn phòng Sở


3/30/2020 9:00 AMĐã ban hànhThông báo; Thông tin tuyên truyềnTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/thongbao_Key_06092019152318.jpg
Triển khai lấy số thứ tự trực tuyến tại Trung tâm hành chính công tỉnh Tây NinhTriển khai lấy số thứ tự trực tuyến tại Trung tâm hành chính công tỉnh Tây Ninh
Để phòng chống dịch Covid-19, từ ngày 30/3/2020, Trung tâm Hành chính công Tây Ninh tổ chức cho Nhân dân bốc số thứ tự online để làm thủ tục hành chính.

Vui lòng sử dụng liên kết sau trên máy tính hoặc thiết bị di động để thực hiện lấy số thứ tự trực tuyến khi cần làm thủ tục hành chính:

http://layso.vienthongtayninh.vn/scripts/dat-lich/dat-lich.aspx?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=3

Theo Thông báo của UBND tỉnh Tây Ninh

3/30/2020 9:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/thongbao_Key_06092019152318.jpg
Bộ Công Thương tổ chức xét chọn  Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019Bộ Công Thương tổ chức xét chọn  Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019
Chương trình Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Công Thương tổ chức thực hiện trong các năm qua là một hoạt động xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tác nước ngoài tìm hiểu và xúc tiến giao thương với doanh nghiệp Việt Nam.

Mục tiêu của hoạt động này là ghi nhận đóng góp tích cực của các doanh nghiệp xuất khẩu trong tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam với đối tác nước ngoài.

Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 264,2 tỷ USD, tăng 8,4% so với năm 2018, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu do Quốc hội và Chính phủ đặt ra. Kết quả này có phần đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp trong việc nâng cao sức cạnh tranh, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Tiếp tục chương trình xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của các năm trước đây, với mục tiêu ghi nhận đóng góp tích cực của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trong việc nâng cao sức cạnh tranh, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng tìm kiếm thị trường xuất khẩu, Bộ Công Thương triển khai tổ chức chương trình xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019.

Sở Công Thương Tây Ninh thông báo đến các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh về chương trình xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019 như sau:

Quy trình và thủ tục xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019 được thực hiện theo quy định tại Quy chế xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín ban hành kèm theo Quyết định số 911/QĐ-BCT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

1. Tiêu chí xét chọn:

- Doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp và có lãi trong năm xét chọn.

- Không vi phạm pháp luật Việt Nam, không bị đối tác trong và ngoài nước khiếu kiện về thực hiện nghĩa vụ hợp đồng; thực hiện nghiêm túc hợp đồng xuất khẩu.

- Hoàn thành các nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước.

 - Các nhóm hàng được xét chọn và kim ngạch xuất khẩu đối với từng nhóm hàng đạt mức tối thiểu như sau (tính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019):

 

Nhóm hàngKim ngạch XK(Tr.USD)Nhóm hàngKim ngạch XK(Tr.USD)
Gạo7,55
Sản phẩm chất dẻo5,2
Cà phê10,5
Chè các loại1,15
Cao su6,35
Xơ, sợi dệt các loại5,35
Hạt tiêu4,35Dây điện và cáp điện10,5
Hạt điều9,2Vật liệu xây dựng (kim loại, sắt thép, ...)5,45
Giấy và các sản phẩm từ giấy3,5Máy vi tính, điện tử, linh kiện máy vi tính27,5
Rau, củ, quả và các SP từ rau, củ, quả3,65Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện4,75
Sản phẩm thịt1,15Dược và thiết bị y tế1,15
Thủy sản14Túi xách, ví, vali, mũ và ô dù4,75
Điện thoại các loại và linh kiện34,95Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh3
Dệt may25,75Sản phẩm gỗ14,7
Giày dép35,55Sản phẩm cơ khí6,2
Thủ công mỹ nghệ3,35Các mặt hàng khác (trừ khoáng sản)10
Bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc3,05  

         

2. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu uy tín (mẫu đính kèm theo Quyết định số 911/QĐ-BCT ngày 12/4/2019): 01 bản chính (trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký xét chọn nhiều mặt hàng thì đơn đăng ký của doanh nghiệp phải khai cụ thể từng mặt hàng).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư): 01 bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp.

- Bản sao các bằng khen, giấy chứng nhận về các giải thưởng mà doanh nghiệp được khen thưởng trong năm trước thời điểm xét chọn.

3. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp vi phạm pháp luật Việt Nam; giải thể; thu lỗ; hoặc bị các cơ quan chức năng nước nhập khẩu cảnh báo, các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Việt Nam xử lý vi phạm, các đối tác trong và ngoài nước khiếu kiện trong lĩnh vực về thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, về vệ sinh an toàn thực phẩm, về chất lượng sản phẩm, về vi phạm môi trường, về quy tắc xuất xứ hàng hóa ..., doanh nghiệp sẽ bị đưa ra khỏi danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" trong năm được xét chọn và không được xét chọn trong năm tiếp theo.

4. Các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Công Thương công bố sẽ được Bộ Công Thương hỗ trợ trong các hoạt động về xúc tiến thương mại, thông tin thị trường, thương mại điện tử theo quy định tại Quyết định số 910/QĐ-BCT ngày 12/4/2019 của Bộ Công Thương.

- Quảng bá miễn phí hình ảnh và sản phẩm của doanh nghiệp trên cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương, các trang thông tin điện tử và các tạp chí của một số đơn vị thuộc Bộ Công Thương.

- Sử dụng miễn phí logo Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Bộ Công Thương.

- Ưu tiên tham gia các hoạt động thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia, khảo sát thị trường, hội thảo, hộ chợ, diễn đàn doanh nghiệp do Bộ Công Thương tổ chức.

- Nhận miễn phí các báo cáo thông tin hàng tháng về mặt hàng xuất khẩu, thị trường xuất khẩu từ Trung tâm Thông tin Công nghiệp Thương mại.

- Tham gia miễn phí các khóa đào tạo về thương mại điện tử, các khóa tập huấn/phổ biến về thông tin thị trường, về các Hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương do Bộ Công Thương tổ chức.

- Giới thiệu trực tiếp đến các đối tác nước ngoài có nhu cầu nhập khẩu.

Để hưởng các chính sách ưu đãi, quyền lợi của Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín đồng thời góp phần nâng cao hơn nữa hình ảnh và uy tín của cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trên trường quốc tế; Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh thông báo đến các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia đăng ký xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu tham gia Chương trình "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2019 liên hệ và gửi hồ sơ về Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh trước ngày 15/4/2020 (Điện thoại: 0276 3822156- gặp Thu Trang), để Sở phối hợp các ngành liên quan xem xét, xác nhận, trình Bộ Công Thương.

Thông tin chi tiết xem tại đây:

Công văn 1776-BCT-XNK.pdf

Quyết định số 910.QĐ-BCT.pdf

Quyết định số 911.QĐ-BCT.pdf

Phòng KHTH - SCT

3/19/2020 10:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/Thong Bao_png_Key_26092019115112.jpg
Thông quan trở lại lối mở km3+4 tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Lối mở/cặp chợ biên mậu thành phố Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng tây (Trung Quốc)Thông quan trở lại lối mở km3+4 tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Lối mở/cặp chợ biên mậu thành phố Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng tây (Trung Quốc)
Thông quan trở lại Lối mở km3+4 tại phường Hải Yên, thành phố Móng cái, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và cặp chợ biên mậu thành phố Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) từ ngày 25/02/2020.

Ngày 25/02/2020, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh đã có Công văn số 448/SCT-XNK ngày 25/02/2020, thông báo về việc tiếp tục hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua lối mở km3+4, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Được biết, sau khi trao đổi, hội đàm hai bên đã thống nhất chính thức ngày 25/02/2020 sẽ thông quan trở lại Lối mở km3+4 phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) - Lối mở/cặp chợ biên mậu thành phố Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Đồng thời, kéo dài thời gian nhận hồ sơ hải quan thêm 1h30' so với trước đây (đến 16h30(giờ Hà Nội) tức 17h30 (giờ Bắc Kinh) hàng ngày.

Thời gian đầu, cơ quan chức năng hai bên thống nhất cho phép hàng hóa Việt Nam xuất khẩu làm thủ tục thông quan bao gồm hàng hóa có hợp đồng mua bán giữa hai bên (hợp đồng thương mại) hoặc hàng hóa khai báo theo loại hình trao đổi cư dân biên giới với các mặt hàng ưu tiên thông quan hiện nay bao gồm: hoa quả, nông sản, thủy sản tươi sống, hạt điều, tinh bột sắn…Hoạt động thông quan được nối lại từ ngày 25/02/2020 tại Lối mở km3+4 với các biện pháp
 phòng chống dịch được thắt chặt

Để các doanh nghiệp nắm bắt được tình hình và chủ động triển khai kế hoạch liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa sang thị trường Trung Quốc, Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh thông báo tới các Hiệp hội, doanh nghiệp, thương nhân sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh được biết để có phương án xuất nhập khẩu hàng hoá qua lối mở trên.

(Nguồn: Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh)

3/17/2020 3:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/thongbao_Key_06092019152318.jpg
Tây Ninh triển khai ứng dụng di động tiếp nhận và xử lý phản ánh thông tin phòng chống dịch bệnh COVID-19Tây Ninh triển khai ứng dụng di động tiếp nhận và xử lý phản ánh thông tin phòng chống dịch bệnh COVID-19
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam, nhằm giúp người dân kịp thời phản ánh đến các cơ quan chức năng những vấn đề liên quan đến phòng chống dịch bệnh và đồng thời tiếp nhận nhanh chóng những khuyến cáo, thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và của Việt Nam, UBND tỉnh Tây Ninh giao cho Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và triển khai ứng dụng di động tiếp nhận và xử lý phản ánh thông tin phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đây là hệ thống có khả năng tương tác hai chiều giữa cơ quan Nhà nước và người dân, cụ thể:

- Là kênh thông tin chính thống để cơ quan Nhà nước gửi các khuyến cáo tới người dân. Người dân khi đã cài đặt ứng dụng trên di động có thể tiếp nhận nhanh chóng các thông tin cảnh báo của các Cơ quan nhà nước.

- Người dân có thể cung cấp, phản ánh các thông tin cho các cơ quan Nhà nước qua ứng dụng di động đã được cài đặt.

- Các thông tin khi được tiếp nhận sẽ được chuyển tiếp qua hệ thống đến các cơ quan được cấp tài khoản xử lý và phản hồi kết quả lại cho người dân (với những trường hợp được quy định phải trả lời cho người phản ánh).

-  Tất cả thông tin tiếp nhận, xử lý, trả lời người dân được bảo đảm an toàn thông tin mạng và bảo mật theo quy định. Chỉ có cơ quan có thẩm quyền, được cấp tài khoản mới được xem, xử lý,…

Đối với công tác thông tin, phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay, UBND tỉnh Tây Ninh khuyến nghị người dân sử dụng ứng dụng 1022 Tây Ninh trên thiết bị di động (ứng dụng trên CH Play là "Tây Ninh – G") để ghi nhận thông tin về tình hình dịch bệnh và gửi phản ánh một số trường hợp như: có người nước ngoài trong khu dân cư, có người từ nước ngoài về trong khu dân cư, phát hiện người có triệu chứng bệnh COVID-19,… Các thông tin sẽ được chuyển trực tuyến tới các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời xác minh, ngăn chặn, cách ly theo quy định.

HD SU DUNG APP PHAN ANH THONG TIN.doc

Văn phòng - SCT

3/16/2020 3:00 PMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/News_Key_03092019094810.png
Số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý  của Sở Công Thương Tây NinhSố điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý  của Sở Công Thương Tây Ninh
Để kịp thời tiếp thu và xử lý các kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về thái độ ứng xử, tác phong, lề lối làm việc và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Công Thương và nhằm góp phần hỗ trợ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Sở Công Thương Tây Ninh thông báo số điện thoại đường dây nóng và hộp thư góp ý.
1. Số điện thoại đường dây nóng:

 

SttHọ và tênChức danhSố điện thoại liên lạc
Điện thoại bànDi động
1Lê Anh TuấnGiám đốc0276.38242780913647855
2Lương Nhất TuấnPhụ trách Văn phòng0276.38885850918383585
3Văn Thế ThiệnChánh Thanh tra0276.38131690909879747

 

2. Hộp thư góp ý:

Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp góp ý thông qua 02 hình thức:

- Góp ý bằng thư theo hình thức gửi trực tiếp đến địa chỉ: Số 304, đường CMT8, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Góp ý bằng thư điện tử gửi vào địa chỉ: Soct@tayninh.gov.vn


3. Nội dung kiến nghị, phản ánh được tiếp nhận:

- Thái độ ứng xử, tác phong, lề lối làm việc và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Công Thương;

- Việc chấp hành, thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý, giải quyết thủ tục hành chính của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Công thương;

- Hành vi tiêu cực, sách nhiễu của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Công thương khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương.


4. Yêu cầu đối với kiến nghị, phản ánh:

- Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương;

- Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt;

- Nội dung kiến nghị, phản ánh và tài liệu đính kèm (nếu có) phải chính xác, rõ ràng;

- Nêu rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín khi cần thiết liên hệ) của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có phản ánh, kiến nghị;

- Đối với các nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo thì thực hiện theo quy định, quy trình tại Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo hiện hành.

Sở Công Thương Tây Ninh thông báo đến các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết để liên hệ./.

1/1/2020 4:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/Thong Bao_png_Key_26092019115112.jpg
Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính  thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tây NinhTiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính  thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh
Sở Công Thương kính thông báo đến các tổ chức, cá nhân các cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC.
Theo quy định, hiện tại Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh không tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trực tiếp tại trụ sở cơ quan. Vì vậy, Sở Công Thương kính thông báo đến các tổ chức, cá nhân các cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC.

Các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC bằng các cách thức sau:

+ Cách 1: Nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công 
                 (địa chỉ: số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; số điện thoại: 0276.3922009).

+ Cách 2: Nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích (liên hệ số điện thoại 1900561563 để được hướng dẫn).


+ Cách 3: Nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC qua trực tuyến tại Cổng dịch vụ công tỉnh Tây Ninh https://dichvucong.tayninh.gov.vn hoặc sử dụng công cụ mạng xã hội Zalo tại "Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh".

Văn phòng SCT

1/1/2020 4:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/thongbao_Key_06092019152318.jpg
Bắt đầu Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của ĐảngBắt đầu Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng
10h sáng nay, 26/8, Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” chính thức bắt đầu trên hệ thống thông tin điện tử VCnet tại địa chỉ vcnet.vn. Bạn đọc có thể tham gia thi trên máy tính hoặc điện thoại smarphone.

Thời gian thi trắc nghiệm được tính từ 10h00’ thứ hai 26/8 và kết thúc vào 9h00’ ngày thứ hai, ngày 02/9.

Câu hỏi tuần này như sau:

Câu 1. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào, ở đâu?

A. Ngày 19/5/1911, ở Hà Nội.

B. Ngày 05/6/1911, ở Bến Nhà Rồng (Sài  Gòn)

C. Ngày 28/01/1941, ở Cao Bằng.

Câu 2. Tổ chức nào được gọi là Quốc tế Cộng sản?

A. Quốc tế thứ nhất (1864 - 1976) do C.Mác và Ph.Ăngghen sáng lập.

B. Quốc tế thứ hai (1889 - 1895) do Ph.Ăngghen sáng lập.

C. Quốc tế thứ ba (1919 - 1943) do V.I Lênin sáng lập

Câu 3. Bác Hồ đọc Luận cương Lênin vào thời gian nào, ở đâu?

A.Năm 1920, tại Pháp 

B. Năm 1924, tại Liên Xô.

C. Năm 1921, tại Hà Nội.

Câu 4. Tác phẩm «Bản án chế độ thực dân Pháp» của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản lần đầu tiên vào năm nào, ở đâu?

A. Năm 1925 ở Trung Quốc.

B. Năm 1925 ở Liên Xô.

C. Năm 1925 ở Pháp.

Câu 5. Đồng chí Trần Phú hoàn chỉnh Luận cương Chính trị của Đảng ở đâu?

A. Ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang - Hà Nội.

B. Ngôi nhà số 312 phố Khâm Thiên - Hà Nội.

C. Ngôi nhà số 90 phố Thợ Nhuộm - Hà Nội.

Câu 6: Theo bạn, có bao nhiêu người trả lời đúng cả 5 câu hỏi trên?

Cuộc thi sẽ được tiến hành trong 20 tuần. Mỗi tuần, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ đưa ra 5 câu hỏi thi trắc nghiệm về nội dung tìm hiểu lịch sử 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam; về thành tựu của công cuộc đổi mới Đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mỗi câu hỏi có 3 phương án trả lời, trong đó có 1 phương án đúng để bạn đọc chọn lựa. Ngoài ra, bạn đọc phải dự đoán đúng số người trả lời đúng cả 5 câu hỏi.

Mời bạn đọc truy cập tại địa chỉ vcnet.vn

Ban Tổ chức sẽ lựa chọn cá nhân được giải là người trả lời đúng cả 5 câu hỏi, đoán đúng hoặc gần đúng nhất số người trả lời đúng cả 5 câu.

Trong trường hợp số người dự thi (từ 02 người trở lên) cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số người trả lời đúng, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian trả lời câu hỏi sớm nhất để trao thưởng cho người thi. Thời gian được tính từ khi bắt đầu đến khi kết thúc cuộc thi tuần (thời gian tính đến ngày, giờ, phút, giây theo thời gian thi).

Mỗi người có thể dự thi nhiều lần/tuần, tuy nhiên Ban Tổ chức chỉ công nhận 01 kết quả đúng nhất và có thời gian trả lời sớm nhất trong số các lần dự thi.

Kết quả thi trắc nghiệm hằng tuần sẽ được công bố cập nhật ngay sau khi có kết quả thi tuần (chậm nhất là 12h thứ hai hằng tuần) trên trang mạng xã hội VCNET, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Tuyên giáo và các phương tiện thông tin đại chúng.

Hằng tháng, Ban Thư ký Cuộc thi sẽ tổ chức trả thưởng cho những người đoạt giải trong các cuộc thi trắc nghiệm tuần. Kết thúc Cuộc thi, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi tiến hành Tổng kết và trao Kỷ niệm chương cho những người đoạt giải Nhất các cuộc thi tuần.

Mỗi tuần, Ban Tổ chức sẽ trao 04 giải thưởng, bao gồm: 01 giải Nhất: trị giá 5.000.000 đồng; 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng; 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng; 05 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

Khi tham gia cuộc thi, bạn đọc cần tạo một tài khoản tại trang vcnet.vn, điền thông tin cá nhân (tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại) để Ban Tổ chức liên hệ nếu đạt giải theo HƯỚNG DẪN.

Ngoài ra, Ban Tổ chức đã soạn một số tài liệu tham khảo để bạn đọc dễ dàng tìm ra đáp án trả lời cho mỗi câu hỏi TẠI ĐÂY.

Để hiểu rõ hơn, mời bạn đọc tìm hiểu thể lệ cuộc thi TẠI ĐÂY.

Theo http://dangcongsan.vn

10/25/2019 7:00 PMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/Thong Bao_png_Key_26092019115112.jpg
Khuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu cảnh giácKhuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu cảnh giác
Ngày 01/10, Thương vụ Maroc - Bộ Công Thương ban hành văn bản gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu cảnh giác.

Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc vừa đưa ra khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam thận trọng trong giao dịch với công ty Maroc có tên EDEN AGRO FOOD SARL.

Công ty EDEN AGRO FOOD SARL

Địa chỉ: RUE 19, No. 36, HAY MAAMORA, KENITRA, MOROCCO

hoặc 10 ANGLE RUE MOULAY ABDELHAFID ET RUE MOHAMMED KOURD ALIBAHA 2, No. 7, ZIP 14000 KENITRA PRINCIPAL, KENITRA, MORROCO.

Mã số DN là 20197425; ICE: 0017542400003

Số tài khoản tại Ngân hàng Attijariwafa:  00002013000013136

Điện thoại là +971588460017 và điện thoai di động là +212663304400

Whatsap là 0014388075795 và Email là Edenagrofood@gmail.com.

Công ty EDEN AGRO FOOD SARL có biểu hiện không trung thực trong giao dịch nhập khẩu, đưa ra nhiều yêu sách đối với bên xuất khẩu và tìm mọi cách trốn tránh trách nhiệm thanh toán theo hợp đồng đã ký kết; có biểu hiện cấu kết với ngân hàng chi nhánh để lảng tránh nghĩa vụ thanh toán.

Cho đến nay, 01 công ty của Việt Nam đã gặp trục trặc do bán hàng cơm dừa cho công ty này. Khi hàng đến cảng Maroc, Công ty EDEN AGRO FOOD SARL từ chối nhận hàng.

Bằng các nhiều biện pháp, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc đã thuyết phục được công ty này lấy hàng và thanh toán 50% số tiền. Theo thỏa thuận giữa hai bên doanh nghiệp, số tiền còn lại được ký quỹ tại ngân hàng thu hộ. Tuy nhiên, Công ty EDEN AGRO FOOD SARL tiếp tục tìm mọi cách gây khó dễ, có biểu hiện cấu kết với ngân hàng chi nhánh lẩn tránh nghĩa vụ thanh toán, trái lại với thông lệ giao dịch quốc tế. Qua tìm hiểu, Công ty này đã sử dụng mánh khóe trên với các doanh nghiệp xuất khẩu Ấn Độ.

Thông tin chi nhánh ngân hàng không trả lời và không tuân thủ lệnh giao dịch theo thông lệ quốc tế:

Tên chi nhánh ngân hàng: ATTIJARIWAFA BANK

Địa chỉ: 40, Avenue Al Istiklal, Centre d'affaires 14000, Kenitra, Moroco

Mã SWIFT: BCMAMAMCXXX.

Điện thoại: 00212537371160.

Sở Công Thương khuyến cáo đến các doanh nghiệp xuất khẩu biết và không giao dịch với Công ty Maroc và chi nhánh ngân hàng nêu trên, tránh thiệt hại cho doanh nghiệp.

Nguồn: Bộ Công Thương

10/22/2019 5:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1 - 30Next