Thông tin cần biết - Thông báo
 
Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, ngày 30/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 
Tiếp nhận, xử lý hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2020
 
Ngày 23/9/2020, Tổng cục Dự trữ Nhà nước phê duyệt Kế hoạch bán thóc dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2020
 
Để công tác quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới theo đúng quy định, Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp thực hiện một số nội dung
 
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh quyết định ban hành Quy định việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.
 
Ngày 21 tháng 9 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020.
 
Sở Công Thương chỉ xác nhận, cho phép đưa phương tiện sang các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia để sản xuất, chăm sóc và vận chuyển nông sản sau thu hoạch về Tây Ninh đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân đã đăng ký và có đầy đủ hồ sơ theo quy định.
 
Thông báo xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng
 
Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng người tham gia bán hàng đa cấp.
 
Ngày 26/5/2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1390/QĐ-BCT về việc ban hành bộ câu hỏi kiểm tra, đáp án trả lời thực hiện kiểm tra để xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương.
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
Tin liên quan
  
  
  
Cẩm nang giới thiệu Thị trường MarocCẩm nang giới thiệu Thị trường Maroc
Tìm hiểu thêm về thị trường, tránh được những rủi ro và khai thác tốt nhất thị trường Ma-rốc.

Cẩm nang do ​Thương vụ ĐSQ Việt Nam tại Ma-rốc biên soạn, thông qua Sở Công Thương gửi tới các doanh nghiệp, những ai quan tâm để hiểu thêm về thị trường, tránh được những rủi ro và khai thác tốt nhất thị trường Ma-rốc trong thời gian tới.

Vui lòng xem file đính kèm

Bia Maroc 12x19 out.pdf

File ruột ngày 19.10.2020.pdf

SCT

11/27/2020 11:00 AMĐã ban hànhBản tin kinh tếTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/News_Key_03092019094810.png
Cẩm nang giới thiệu thị trường BO BIEN NGACẩm nang giới thiệu thị trường BO BIEN NGA
Bờ Biển Ngà là thị trường quan trọng, có nhiều tiềm năng cho hàng hóa Việt Nam tại khu vực Tây Phi, nhưng còn thiếu thông tin cho doanh nghiệp của ta.

​Cảm nang do Thương vụ ĐSQ Việt Nam tại Ma-rốc kiêm nhiệm Bờ Biển Ngà biên soạn. Thông qua Sở Công Thương gửi các doanh nghiệp để tham khảo, nghiên cứu, tiếp cận thị trường. 

Đây là cuốn sách đầu tiên và duy nhất về thị trường Bờ Biển Ngà cho tới thời điểm này.

Sách Cẩm nang giới thiệu Thị trường Bờ Biển Ngà Thương vụ Maroc DVP 8 2020 in.pdf

anh 1.jpg

SCT

11/27/2020 11:00 AMĐã ban hànhBản tin kinh tếTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủNghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ
Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, ngày 30/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2020; bao gồm 25 điều, 08 chương và có 03 phụ lục kèm theo, cụ thể:

- Phụ lục I: Mẫu Bản kê khai và hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, kê khai hàng năm, kê khai phục vụ công tác cán bộ.

- Phụ lục II: Mẫu Bản kê khai và hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập bổ sung.

- Phụ lục III: Danh mục người phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nghị định này bãi bỏ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

NĐ 130-2020 ve kiem soat tai san, thu nhap.pdf

Thanh tra Sở


11/9/2020 12:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2020-06/Nghi Dinh_Key_10062020105348.jpg
Phối hợp thực hiện một số hoạt động hưởng ứng Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2020Phối hợp thực hiện một số hoạt động hưởng ứng Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2020
Nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và ý thức, trách nhiệm của các hộ gia đình, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm và để kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương

Bộ Công Thương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm 2020. Theo đó, Sở Công Thương đã triển khai Kế hoạch đến các đơn vị phối hợp như: các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Các hoạt động trong Chương trình "Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương" năm 2020 như sau:

- Phát động các hoạt động cụ thể đảm bảo sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn tới các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

- Triển khai tổ chức các hoạt động truyền thông, cổ động, tuyên truyền hành động vì an toàn thực phẩm trên địa bàn; vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, chợ truyền thống, cửa hàng bán và giới thiệu thực phẩm tại địa  phương đăng tải băng rôn, hình ảnh tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của các đơn vị với các nội dung hưởng ứng Chương trình "Hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020".

- Vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tham gia các hoạt động của Chương trình "Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương" năm 2020.

- Khuyến khích các Hiệp hội ngành hàng; Ban quản lý chợ; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn tham gia và trưng bày sản phẩm tại Hội nghị kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương tổ chức tại Hà Nội vào ngày 06 tháng 11 năm 2020.

ATTP 2020.jpg

(Khẩu hiệu tuyên truyền của Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm)

 

Các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn hãy cùng đồng hành tổ chức, tham gia các hoạt động của Chương trình "Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương" năm 2020. 

Phòng QLTM - SCT

11/3/2020 5:00 PMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/News_Key_11072019112924.png
Sở Công Thương đã hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11Sở Công Thương đã hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11
Năm 2020, Sở Công Thương đã hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 với những hoạt động phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Thực hiện Công văn số 2194/UBND-NCPC ngày 14/9/2020 về việc hưởng hứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020; Công văn số 2569/STP-PBGDPL ngày 30/10/2020 của Sơ Tư pháp về việc phối hợp tổ chức hưởng ứng, truyền thông về Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020,

Sở Công Thương đã thực hiện các hoạt động cụ thể như sau:

- Tuyên truyền các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc đăng tải trên mạng nội bộ, trang thông tin điện tử của Sở; lồng ghép vào các đợt sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đoàn thể; phát tờ bướm do Sở Tư pháp biên soạn và phát hành;

- Treo khẩu hiệu "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật" tại trụ sở làm việc của cơ quan;

ngay phap luat.jpg

- Phát động đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở về Cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 11/2020 với chủ đề: Tìm hiểu Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam do Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh tổ chức;

- Lồng ghép phổ biến một số nội dung có liên quan đến Ngày Pháp luật 09/11 và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật tại cuộc họp cơ quan định kỳ tháng 11/2020./.

Chi đoàn SCT


11/3/2020 11:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/News_Key_11072019112924.png
Thông báo tiếp nhận lại các hồ sơ tổ chức hội nghị, hội thảo của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnhThông báo tiếp nhận lại các hồ sơ tổ chức hội nghị, hội thảo của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh
Tiếp nhận, xử lý hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2020

Hiện nay, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đến ngày 01 tháng 10 năm 2020 cho biết không có ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại Việt Nam đã hơn 28 ngày không có ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng. Sở Công Thương thông báo như sau:

1. Hoạt động lại việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2020;

2. Việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh là hoạt động tập trung đông người. Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh:

+ Chỉ thực hiện hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo khi thật cần thiết;

+ Yêu cầu tất cả người tham dự (bao gồm báo cáo viên, nhân viên và tất cả khách mời) phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn và theo dõi sức khỏe;

+ Các doanh nghiệp phải tự ghi chép, kiểm soát báo cáo viên của mình gồm địa điểm, địa phương đã từng đến có yếu tố dịch tễ hay không, tình trạng sức khỏe cụ thể…không để tình trạng mất kiểm soát và báo cáo khi có yêu cầu đột xuất của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Coivd-19 tỉnh và Quốc gia. Các doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về các hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của mình nếu có liên quan đến dịch bệnh.

SCT thong bao tam tiep nhan lại ho so to chuc hoi nghi_Signed.pdf

Phòng QLTM - SCT

10/15/2020 5:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/Thong Bao_png_Key_18072019113828.jpg
Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủNghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ
Thực hiện Kế hoạch số 2445/KH-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, Sở Công Thương triển khai các văn bản có liên quan.

Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2019. Luật này bao gồm 207 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

 Luật Thi hành án hình sự số 53/2010/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14 có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 207 của Luật này.

Luật thi hành án hình sự năm 2019.pdf

Ngày 17/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Nghị định này bao gồm 29 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2020.

Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định số 49/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Nghị định số 49/2020/NĐ-CP quy định cụ thể các biện pháp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân; các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù; trách nhiệm của các Bộ, Uỷ ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng.

Nghị định này áp dụng đối với phạm nhân trước khi chấp hành xong án phạt tù, được đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện tại các cơ sở giam giữa phạm nhân; người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng là người Việt Nam, người nước ngoài và người không có quốc tịch thường trú tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng.

Nghị định 49-2020-NĐ-CP.pdf

Thanh tra SCT

10/15/2020 5:00 PMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/VBmoi_Key_25072019141551.jpg
Thông báo kế hoạch bán thóc dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây NinhThông báo kế hoạch bán thóc dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ngày 23/9/2020, Tổng cục Dự trữ Nhà nước phê duyệt Kế hoạch bán thóc dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2020

Theo đó, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ có Thông báo bán thóc dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch bán thóc dự trữ quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với khối lượng 1.500  (một nghìn năm trăm) tấn, nhập tại Chi cục dự trữ nhà nước Tây Ninh, tại Kho Trâm Vàng thuộc Chi cục Dự trữ nhà nước Tây Ninh (địa chỉ: ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh).

Phương thức bán: bán trực tiếp, rộng rãi cho mọi đối tượng.

Giá bán: 7.000 đồng/kg (bảy nghìn đồng một kilôgam); giá không có thuế giá trị gia tăng, thóc đồ rời, giao trên phương tiện bên mua tại cửa kho dự trữ nhà nước thuộc Cục Dự trữ nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

Chất lượng thóc nhập kho: thóc nhập kho vụ Đông Xuân năm 2019, chất lượng theo tiêu chuẩn dự trữ quốc gia quy định tại Thông tư số 53/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc.

Thời gian mở kho tổ chức xuất bán: từ ngày 28/9/2020 đến ngày 30/11/2020.

Phòng QLTM - SCT

10/12/2020 5:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/thongbao_Key_11072019112617.jpg
Một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (Phần I)Một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (Phần I)
Ngày 04/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 10 năm 2018, bao gồm 39 điều.

Điều 4. Vi phạm quy định về sử dụng nguyên liệu để sản xuất, chế biến, cung cấp thực phẩm

1. Phạt tiền từ 01 lần đến 02 lần giá trị sản phẩm vi phạm đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng nguyên liệu đã quá thời hạn sử dụng hoặc không có thời hạn sử dụng đối với nguyên liệu thuộc diện bắt buộc phải ghi thời hạn sử dụng;

b) Sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ;

c) Sử dụng sản phẩm từ động vật, thực vật để sản xuất, chế biến thực phẩm mà không được kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch thực vật theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng sản phẩm từ động vật, thực vật để sản xuất, chế biến thực phẩm mà có chỉ tiêu an toàn thực phẩm không phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc không phù hợp quy định pháp luật hoặc đã kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch thực vật nhưng không đạt yêu cầu.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật để chế biến thực phẩm hoặc cung cấp, bán thực phẩm có nguồn gốc từ động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy mà sản phẩm trị giá dưới 10.000.000 đồng.

4. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng nguyên liệu là sản phẩm từ động vật, thực vật, chất, hóa chất không thuộc loại dùng làm thực phẩm để sản xuất, chế biến thực phẩm;

b) Sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật để chế biến thực phẩm hoặc cung cấp, bán thực phẩm có nguồn gốc từ động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy mà sản phẩm trị giá từ 10.000.000 đồng trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

5. Phạt tiền từ 05 lần đến 07 lần giá trị sản phẩm vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này trong trường hợp áp dụng mức tiền phạt cao nhất của khung tiền phạt tương ứng mà vẫn còn thấp hơn 07 lần giá trị sản phẩm vi phạm mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm từ 01 tháng đến 03 tháng đối với vi phạm quy định tại các khoản 3 và 4 Điều này;

b) Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm từ 10 tháng đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm từ 20 tháng đến 24 tháng đối với sản phẩm thuộc diện đăng ký bản công bố sản phẩm vi phạm quy định tại các khoản 4 và 5 Điều này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy nguyên liệu, thực phẩm vi phạm quy định tại Điều này;

b) Buộc thu hồi bản tự công bố sản phẩm đối với sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm vi phạm quy định tại các khoản 4 và 5 Điều này.


Điều 5. Vi phạm quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng đã quá thời hạn sử dụng hoặc không có thời hạn sử dụng.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, quy định an toàn thực phẩm tương ứng, trừ vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều này;

b) Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng không đúng đối tượng thực phẩm;

c) Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng vượt quá mức sử dụng tối đa cho phép.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm mà sản phẩm trị giá dưới 10.000.000 đồng.

5. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm có chứa hoặc nhiễm một trong các kim loại nặng, chất độc hại vượt giới hạn cho phép;

b) Sử dụng phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm mà sản phẩm trị giá từ 10.000.000 đồng trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

6. Phạt tiền từ 05 lần đến 07 lần giá trị sản phẩm vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 5 Điều này trong trường hợp áp dụng mức tiền phạt cao nhất của khung tiền phạt tương ứng mà vẫn còn thấp hơn 07 lần giá trị sản phẩm vi phạm mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm từ 01 tháng đến 03 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này;

b) Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm từ 03 tháng đến 05 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này;

c) Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm từ 10 tháng đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 6 Điều này;

d) Tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm từ 20 tháng đến 24 tháng đối với sản phẩm thuộc diện đăng ký bản công bố sản phẩm vi phạm quy định tại các khoản 5 và 6 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm vi phạm quy định tại Điều này;

b) Buộc thu hồi bản tự công bố sản phẩm đối với sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm vi phạm quy định tại các khoản 5 và 6 Điều này.

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP: "Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân, trừ quy định tại khoản 5 Điều 4; khoản 6 Điều 5.....Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân".

(Còn nữa)

Thanh tra SCT10/9/2020 10:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/Thong Bao_png_Key_18072019113828.jpg
Kiểm tra công tác quản lý an toàn hóa chất trên địa bàn tỉnhKiểm tra công tác quản lý an toàn hóa chất trên địa bàn tỉnh
Để công tác quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới theo đúng quy định, Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp thực hiện một số nội dung

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hóa chất: báo cáo kết quả tự kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn, điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất (mẫu phụ lục 1 kèm theo).

- Đối với các doanh nghiệp sử dụng, tồn trữ hóa chất: báo cáo kết quả tự kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn trong sử dụng, tồn trữ hóa chất (mẫu phụ lục 2 kèm theo).

Báo cáo gửi về Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: số 304, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 3, phường 2, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trước ngày 15/10/2020 đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ email: ntsang@tayninh.gov.vn.

Sau khi nhận được báo cáo kết quả tự kiểm tra của các đơn vị, Sở Công Thương sẽ có Kế hoạch phúc tra thực tế công tác chấp hành pháp luật về hóa chất của các doanh nghiệp. Thời gian phúc tra cụ thể sẽ được thông báo sau.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị liên hệ phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường của Sở Công Thương (số điện thoại: 02763.820.273, di động: 0936227832 gặp Sang) để được hướng dẫn.

Đề nghị Quý doanh nghiệp quan tâm, phối hợp thực hiện./.

CV gui cac doanh nghiep tu kiem tra cong tac ATHC_Signed.pdf

Phụ lục 1.doc

Phụ lục 2.doc


10/6/2020 5:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/Thong Bao_png_Key_18072019113828.jpg
Quy định tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn tỉnhQuy định tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh quyết định ban hành Quy định việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.

Nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân một cách nhanh chóng, thuận lợi, giúp tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí đi lại cho người dân, nhất là đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời, góp phần hạn chế hiện tượng tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh quyết định ban hành Quy định việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.

Ngoài Quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và Quy trình dịch vụ bưu chính công ích, Quy định còn nêu rõ thời gian chuyển hồ sơ đến bộ phận một cửa kể từ thời điểm doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích nhận hồ sơ từ công dân, tổ chức, cụ thể:

  • Không quá 01 ngày đối với nơi nhận hồ sơ thuộc các xã, phường trong địa bàn nội huyện Châu Thành, thị xã Hòa Thành và thành phố Tây Ninh.
  • Không quá 02 ngày đối với nơi nhận hồ sơ thuộc các xã, phường thuộc các huyện, thị xã còn lại trên địa bàn tỉnh.

Hiện tại, ngành Công Thương tỉnh Tây Ninh đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích đối với tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Trong quá trình sử dụng dịch vụ, để được hỗ trợ, tổ chức, cá nhân có thể liên lạc các đầu mối:

- Hỗ trợ việc tiếp nhận, trả kết quả:

+ Số điện thoại Bưu điện tỉnh Tây Ninh: 1900561563

+ Số điện thoại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh: 0276.3922009

- Hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc khác: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh, số điện thoại: 0276.3814885, thư điện tử: soct@tayninh.gov.vn 

Quyết định số 2131-QĐ-UBND.signed.pdf


10/5/2020 10:00 AMĐã ban hànhThông báo; Thông tin tuyên truyềnTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/News_Key_11072019112924.png
Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủNghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ
Ngày 28/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 9 năm 2020.

Nghị định bao gồm 47 điều, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động; người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp; hoạt động hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quyền và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong triển khai thực hiện các chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

Người lao động là đối tượng áp dụng của Nghị đình này bao gồm:

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức;

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

- Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

- Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên và người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng. Không bao gồm người lao động là người giúp việc gia đình;

- Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Người đang hưởng chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp điều trị xong, ra viện trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 thì vẫn thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ban hành trước ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Thanh tra SCT


10/5/2020 10:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/Thong Bao_png_Key_18072019113828.jpg
02 loại hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan02 loại hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan
Ngày 21 tháng 9 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020.

Theo đó, 02 loại hàng hóa nhập khẩu sau không được gửi kho ngoại quan, bao gồm:

1. Thuốc lá điếu có chứa lá thuốc lá có nhãn hiệu 555, Esse không có xuất xứ Việt Nam - mã hàng 24.02.20.

2. Rượu whisky có dung tích trên 50ml không có xuất xứ Việt Nam - mã hàng 22.08.30.00.

Đối với các lô hàng đã được đưa vào kho ngoại quan trước ngày quyết định số 27/2020/QĐ-TTg có hiệu lực thì thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về thời hạn gửi kho ngoại quan. Sau khi hết thời hạn lưu giữ tại kho ngoại quan theo quy định tại Điều 61 Luật Hải quan mà không xuất được thì buộc tái xuất tại cửa khẩu nhập ban đầu.

Ngoài ra, Quyết định cũng giao Bộ Tài chính căn cứ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu trong từng thời kỳ, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành theo dõi, rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định này.

Quyết định số 27-2020-QĐ-TTg.signed.pdf

Phòng QLTM - SCT9/30/2020 5:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/Thong Bao_png_Key_18072019113828.jpg
Tăng cường cài đặt ứng dụng Bluezone với tinh thần “Đi từng ngõ,  gõ từng nhà, đề nghị người dân cài đặt ứng dụng Bluezone”Tăng cường cài đặt ứng dụng Bluezone với tinh thần “Đi từng ngõ,  gõ từng nhà, đề nghị người dân cài đặt ứng dụng Bluezone”
Bluezone là ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần người nhiễm Covid-19 (F0), cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại cá nhân để nhận cảnh báo nếu đã tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19, qua đó phát hiện và khoanh vùng kịp thời, giảm thiểu các nguy cơ lây lan trong cộng đồng, góp phần giảm thiểu chi phí phòng chống dịch.

​Với lợi ích nêu trên, đồng thời triển khai Công văn số 1989/UBND-VHXH  ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo việc cài đặt ứng dụng Bluezone theo chỉ đạo của Thủ tường Chính phủ tại kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 2841/BTTTT-THH ngày 01/8/2020 về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluzone. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh tỷ lệ cài đặt ứng dụng cho đến ngày 17/8/2020 rất thấp, chỉ đạt 11,83% (yêu cầu đạt ít nhất 50% dân số của tỉnh phải được cài đặt ứng dụng Bluezone để phát huy tác dụng của phần mềm).


H-Bluezone.jpg

(Phần mềm Bluezone)

Để đạt tỷ lệ cài đặt Bluezone theo yêu cầu, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 2048/SCT-QLTM ngày 03/9/2020 đề nghị các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng kinh doanh thực phẩm tăng cường công tác chỉ đạo triển khai thực hiện việc cài đặt ứng dụng Bluezone với tinh thần "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, đề nghị người dân cài đặt Bluezone", cụ thể như sau:

- Lãnh đạo các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng kinh doanh thực phẩm chỉ đạo toàn thể nhân viên thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn cho khách hàng có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone, đồng thời treo panô hướng dẫn việc cài đặt tại nơi dễ nhìn thấy.

- Phòng Kinh tế thị xã, thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện triển khai đến Ban quản lý, tổ quản lý các chợ trên địa bàn thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn các hộ tiểu thương trong chợ và người dân có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone, đồng thời treo Panô hướng dẫn việc cài đặt tại chợ, nơi dễ nhìn thấy.

Cùng với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong việc tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone, trong thời gian tới, tỷ lệ dân số của tỉnh được cài đặt ứng dụng Bluezone sẽ được tăng nhanh, góp phần để phát huy tác dụng của phần mềm này, giảm thiểu các nguy cơ lây lan trong cộng đồng, góp phần giảm thiểu chi phí phòng chống dịch.

Phòng QLTM - SCT

9/9/2020 8:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/H-Bluezone.jpg
Tuyên truyền Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nướcTuyên truyền Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp về mục tiêu, ý nghĩa của công tác quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử hướng tới Chính phủ số, Chính quyền số

Ngày 21/8/2020, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 1968/KH-UBND để tổ chức tuyên truyền Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp về mục tiêu, ý nghĩa của công tác quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử hướng tới Chính phủ số, Chính quyền số. Đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong tham gia tuyên truyền về chia sẻ dữ liệu số giữa các cơ quan nhà nước, cung cấp dữ liệu mở cho người dân, doanh nghiệp. 

Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ gồm có 5 Chương với 57 Điều, nêu những nội dung chính như:

- Nguyên tắc quản lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu, hoạt động quản trị dữ liệu trong cơ quan nhà nước và đảm bảo khả năng kết nối, sẵn sàng chia sẻ dữ liệu.

- Tổ chức, quyền và trách nhiệm của các đơn vị liên quan thực hiện kết nối, chia sẻ, sử dụng dữ liệu.

- Quy định giải quyết các vướng mắc kết nối, chia sẻ dữ liệu.
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2020.

Kế hoạch 1968 ub.signed.pdf

Nghị định 47.signed.pdf

VP - SCT


9/4/2020 11:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-08/News_Key_23082019164826.png
Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Đề xuất giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả hơn trong sản xuất công nghiệp tỉnh Tây Ninh”Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Đề xuất giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả hơn trong sản xuất công nghiệp tỉnh Tây Ninh”
Sở Công Thương thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu

- Tên nhà thầu chỉ định thầu: Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Môi trường Khang Thịnh, địa chỉ: số 27, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố 4, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Giá trị chỉ định thầu: 278.427.000 đồng (Bằng chữ: hai trăm bảy mươi tám triệu bốn trăm hai mươi bảy ngàn đồng).

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng.

Thong bao ket qua lua chon nha thau NLTT_Signed.pdf


Phòng KTATMT - SCT

8/27/2020 10:00 AMĐã ban hànhThông tin Đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm côngTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/Thong Bao_png_Key_18072019113828.jpg
Danh sách đăng ký sản xuất tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia đợt 03 niên vụ 2020-2021Danh sách đăng ký sản xuất tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia đợt 03 niên vụ 2020-2021
Sở Công Thương chỉ xác nhận, cho phép đưa phương tiện sang các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia để sản xuất, chăm sóc và vận chuyển nông sản sau thu hoạch về Tây Ninh đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân đã đăng ký và có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Thực hiện Công văn số 1699/UBND-KTTC ngày ngày 10 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh về hỗ trợ đầu tư sản xuất nông sản tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia; Công văn số 2788/UBND-KTTC ngày 19 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh về việc kiểm tra, giám sát việc vận chuyển nông sản sau thu hoạch về Tây Ninh.

Ngày 18/8/2020, Sở Công Thương đã lấy ý kiến BCH Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan tỉnh và UBND thành phố Tây Ninh đối với danh sách 01 doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ đầu tư, hợp tác sản xuất nông sản tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia niên vụ 2020-2021 (đợt 03), thống nhất báo cáo UBND tỉnh.

Bao cao UBND tinh danh sach DN va cu dan dau tu sx cpc dot 3 (nvu 2020-2021)_Signed.pdf

P.QLTM - SCT

8/26/2020 9:00 AMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/PublishingImages/2018-09/thongbao_Key_18092018140913.jpg
Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn ThắngThông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng
Thông báo xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng

Nhằm kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương thông báo đến các đơn vị như sau:

- Công ty không đăng ký trụ sở, chi nhánh hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

- Hiện nay, Công ty đang hoàn thiện thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo đúng quy định Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018.

- Trường hợp nếu phát hiện Công ty Toàn Thắng còn hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày 27 tháng 7 năm 2020, đề nghị xử lý theo quy định tại Nghị định 141/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp hoặc báo cho cơ quan Công an trên địa bàn xử lý theo Điều 217a Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017) về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Van ban thong bao Cong ty TNHH Toan Thang T8 2020_Signed.pdf

P.QLTM-SCT

8/26/2020 9:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2018-07/thongbao_Key_13072018081154.jpg
Thông báo dừng các hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnhThông báo dừng các hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh
Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng người tham gia bán hàng đa cấp.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng người tham gia bán hàng đa cấp. Sở Công Thương thông báo như sau:

1. Tạm dừng tiếp nhận, xử lý hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2020 cho đến khi có chỉ đạo mới;

2. Dừng tổ chức 02 hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh của Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam tại quán cà phê Coffee New ngày 16/8/2020 và tại quán cà phê Tân Tân ngày 23/8/2020. 

SCT thong bao tam ngung to chuc hoi nghi_Signed.pdf

P.QLTM - SCT

8/26/2020 9:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/Thong Bao_png_Key_18072019113828.jpg
Bộ Công Thương ban hành bộ câu hỏi kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Công ThươngBộ Công Thương ban hành bộ câu hỏi kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Công Thương
Ngày 26/5/2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1390/QĐ-BCT về việc ban hành bộ câu hỏi kiểm tra, đáp án trả lời thực hiện kiểm tra để xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương.

Quyết định này thay thế Quyết định số 6409/QĐ-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Bộ Công Thương về việc ban hành danh mục tài liệu, bộ câu hỏi kiểm tra kem theo đáp án trả lời và chỉ định cơ quan có thẩm quyên tổ chức kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Theo quyết định, các câu hỏi và trả lời kiến thức về an toàn thực phẩm được cập nhật phù hợp với những quy định của pháp luật hiện hành về an toàn thực phẩm. Ngoài ra, quyết định còn hướng dẫn việc tự tổ chức kiểm tra và ký Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm để các tổ chức, cá nhân có thể tự thực hiện tại đơn vị mình.

QĐ 1390- BO CAU HOI ATTP.pdf

P.QLTM-SCT


8/14/2020 6:00 PMĐã ban hànhThông tin tuyên truyền; Thông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/images.jfif
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầuQuyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu: Đánh giá tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Tây Ninh

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên gói thầu: Đánh giá tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Tây Ninh.

2. Thuộc dự án: Đánh giá tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Tây Ninh.

3.Tên nhà thầu chỉ định thầu: Trung tâm Công nghệ môi trường (ENTEC), địa chỉ: Số nhà 21, Đường số 1, KDC Cityland, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

4. Giá trị chỉ định thầu: 316.779.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười sáu triệu, bảy trăm bảy mươi chín ngàn đồng).

5. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng.

7. Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp môi trường giao cho Sở Công Thương.

Quyết định phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu_Signed.pdf

Phòng KTATMT - SCT

8/14/2020 5:00 PMĐã ban hànhThông tin Đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm côngTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/KQ Dau Thau.png
Người dân Tây Ninh cần cài đặt ứng dụng Bluezone để nhận cảnh báo đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19Người dân Tây Ninh cần cài đặt ứng dụng Bluezone để nhận cảnh báo đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19
Bluezone - Ứng dụng cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch, Thủ tướng đề nghị người dân cài đặt ứng dụng Bluezone - Ứng dụng cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19.

Ứng dụng Bluezone sử dụng công nghệ Bluetooth BLE nhằm phát hiện những người tiếp xúc gần với người nhiễm qua Smartphone một cách nhanh chóng, chính xác, ít tốn kém. Ứng dụng Bluezone khai thác trên nguyên tắc: Bảo mật dữ liệu: Ứng dụng chỉ lưu dữ liệu trên máy, không chuyển thông tin lên hệ thống; Không thu thập vị trí: Ứng dụng không thu thập dữ liệu về vị trí của người sử dụng; Ẩn danh: Mọi người tham gia cộng đồng sẽ ẩn danh với những người khác; Minh bạch: Dự án được mở mã nguồn theo bản quyền GPL 3.0 giúp minh bạch các hoạt động của ứng dụng.

Ứng dụng cảnh báo cho bạn nếu tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19, có thể ghi nhận tiếp xúc kể cả khi điện thoại đặt trong túi, tắt màn hình. Việc ghi nhận diễn ra hoàn toàn tự động, đảm bảo tính riêng tư vì mã số truyền giữa hai điện thoại thay đổi liên tục, không định danh.

Zalo
Zalo
Các bước cài đặt Bluezone
Zalo
Hướng dẫn sử dụng
Theo Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh
8/10/2020 9:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyền; Thông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Đối thoại trực tuyến chủ đề “Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm" trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây NinhĐối thoại trực tuyến chủ đề “Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm" trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh
Tổ chức đối thoại trực tuyến chủ đề “Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của 03 ngành Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh

Nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, quy định pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm đến người dân và tổ chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đồng thời đối thoại, giải đáp vướng mắc liên quan đến công tác quản lý nhà nước, kiểm tra xử lý vi phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm của 03 ngành Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tuyến chủ đề "Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của 03 ngành Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn" trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh, chương trình như sau:

 Từ ngày 11/8/2020 đến ngày 17/8/2020, tiếp nhận câu hỏi liên quan đến chủ đề đối thoại qua các kênh thông tin:

- Zalo Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh (Mục phản ánh/ Đối thoại ATTP)

- Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương: https://socongthuong.tayninh.gov.vn (tại công cụ Chat góc phải màn hình, chọn Mục phản ánh/ Đối thoại ATTP)

hoặc thư điện tử soct@tayninh.gov.vn.

- Số điện thoại trực tiếp: 0276. 3814885 – 0913.642.634 – 0933.646.268

Buổi đối thoại trực tuyến sẽ diễn ra từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng thứ ba, ngày 18/8/2020, đại diện các cơ quan sẽ trả lời trực tuyến các câu hỏi trên Zalo Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh.

Xin thông báo đến các cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan được biết và tham gia đối thoại.

8/7/2020 12:00 PMĐã ban hànhThông báo; Thông tin tuyên truyềnTinXem chi tiết/PublishingImages/2020-08/ĐTTT ATTP Zalo_Key_07082020112432.png
Thông báo mời thầu thực hiện dự án “Đề xuất giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả hơn trong sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”Thông báo mời thầu thực hiện dự án “Đề xuất giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả hơn trong sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”
Tên gói thầu: Đề xuất giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả hơn trong sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Chủ đầu tư: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

Địa chỉ: số 304, đường Cách mạng tháng 8, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 02763.814885 Email: soct@tayninh.gov.vn

Giá trị gói thầu: 278.427.000 đồng. Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tám triệu, bốn trăm hai mươi bảy ngàn đồng.

Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu thông thường.

Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ ngày 28 tháng 7 năm 2020 đến ngày 31 tháng 7 năm 2020.

Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

Địa chỉ: số 304, đường Cách mạng tháng 8, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 02763.814885 Email: soct@tayninh.gov.vn

Thời gian nộp hồ sơ đề xuất: trước 14 giờ 30, ngày 09 tháng 8 năm 2020.

Địa điểm nộp hồ sơ đề xuất: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

Địa chỉ: số 304, đường Cách mạng tháng 8, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 02763.814885 Email: soct@tayninh.gov.vn

Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2020.

Thông tin về hồ sơ yêu cầu Ho so yc TV SD NLTKHQ.doc

P. KTATMT - SCT


8/3/2020 3:00 PMĐã ban hànhThông tin Đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm côngTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/moithau.jpeg
Quy định của Ả-rập-Xê-út liên quan đến thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàngQuy định của Ả-rập-Xê-út liên quan đến thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng
Ả-rập Xê-út ban hành Quyết định nâng thuế nhập khẩu đối với danh mục 2.000 mặt hàng

Theo thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương từ ngày 10 tháng 6 năm 2020, Chính phủ Ả-Rập Xê-Út chính thức áp dụng Quyết định số 559 về việc sửa đổi Biểu thuế hài hòa (Harmonized Tariff Schedule) và nâng thuế nhập khẩu chung đối với hàng hóa xuất xứ từ nước ngoài (trừ các nước tham gia ký Hiệp định thương mại tự do với Ả-Rập Xê-Út). Quyết định 559 sẽ áp dụng đối với 2.000 dòng sản phẩm thuộc 37 chương hàng hóa khác nhau.

Thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng dao động từ 0,5% - 15% tùy thuộc vào từng sản phẩm, cụ thể như bảng sau:


TTNhóm sản phẩm/mặt hàngThuế suất thuế nhập khẩu trước đâyThuế suất thuế nhập khẩu tại Quyết định 559
1
Thực phẩm và đồ uống (sản phẩm từ sữa, rau quả, đường, mật ong…)0% - 5%
7,5% - 25%
2Khoáng sản (đá phiến, xi măng…)5%15%
3Sản phẩm dệt may, da giày (vải dệt, da, sợi, thảm…)5%10% - 15%
4Các sản phẩm từ nhựa và cao su5%6,5% - 15%
5Giấy và các sản phẩm từ giấy5%10%
6Vật liệu xây dựng (đá, gỗ ván, gạch men, vật dụng thủy tinh, ống nhựa…)5% - 12%Tối đa 15%
7Các sản phẩm kim loại (sắt thép, inox, bu lông, ốc vít, sản phẩm bằng đồng…)5%20%
8Máy móc, thiết bị và phụ tùng (tủ lạnh, máy lọc dầu, động cơ, pin, hệ thống nước tiêu…)5% - 12%Tối đa 15%
9Các sản phẩm khác (cáp điện, thiết bị điện, đồ nội thất, đồ thủ công, trò chơi…)5% - 12%15%


Hiện nay, thuế suất xuất khẩu/nhập khẩu áp dụng đối với hàng hóa trao đổi giữa Việt Nam và Ả-rập Xê-út thuộc sự điều chỉnh bởi các quy định của WTO và cam kết của hai nước tại WTO. Qua rà soát sơ bộ của Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương, Quyết định tăng thuế nhập khẩu của Chính phủ Ả-rập Xê-út phù hợp với quy định của WTO. Mức thuế bổ sung đối với đa số các mặt hàng được nâng lên mức ràng buộc cao nhất (bound rate) theo cam kết của Ả-rập Xê-út tại WTO.

Danh sách cụ thể các dòng sản phẩm theo mã HS 12 số chịu tác động của Quyết định số 599: البنود-المستهدف-رفع-رسومها-مع-التصنيف-aMEu7.pdf 

Phòng QLTM - SCT


7/30/2020 5:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/News_Key_06092019152043.png
Thông tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21/7/2020 của Bộ Nội vụThông tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21/7/2020 của Bộ Nội vụ
Ngày 21/7/2020, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BNV quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức. Thông tư có 07 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/9/2020.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 47 Luật Tố cáo năm 2018: Bảo vệ người tố cáo là việc bảo vệ bí mật thông tin của người tố cáo; bảo vệ vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo, vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo (gọi chung là người được bảo vệ).

Ngày 21/7/2020, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BNV quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức. Thông tư có 07 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/9/2020.

Điều 3 quy định về nội dung bảo vệ vị trí công tác:

Bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức là việc bảo vệ công việc gắn với chức danh, chức vụ, vị trí việc làm của cán bộ, công chức; công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý của viên chức trong quá trình giải quyết tố cáo.

Điều 4 quy định về thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ:

- Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo áp dụng biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được người có thẩm quyền giải quyết tố cáo yêu cầu hoặc đề nghị thực hiện biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong trường hợp người tố cáo đó không thuộc thẩm quyền quản lý của người có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

- Tổ chức, đơn vị làm công tác tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện biện pháp bảo vệ vị trí công tác có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với tổ chức công đoàn, ban thanh tra nhân dân và các tổ chức khác cùng cấp trong việc thực hiện bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.

Trình tự, thủ tục bảo vệ được thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương VI Luật Tố cáo năm 2018, từ Điều 50 đến Điều 55.

Điều 6 quy định Biện pháp bảo vệ bao gồm:

1. Biện pháp bảo vệ vị trí công tác, việc làm của người được bảo vệ là cán bộ, công chức, viên chức:

a) Tạm đình chỉ, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định xử lý kỷ luật hoặc quyết định khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người được bảo vệ;

b) Khôi phục vị trí công tác, vị trí việc làm, các khoản thu nhập và lợi ích hợp pháp khác từ việc làm cho người được bảo vệ;

c) Xem xét bố trí công tác khác cho người được bảo vệ nếu có sự đồng ý của họ để tránh bị trù dập, phân biệt đối xử;

d) Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với người có hành vi trả thù, trù dập, đe dọa làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được bảo vệ.

2. Không thực hiện việc điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí việc làm, phân công công việc khác đối với người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian được bảo vệ, trừ các trường hợp sau:

a) Thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Chương V Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;

b) Được sự đồng ý của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức;

c) Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

3. Không xử lý kỷ luật người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian được bảo vệ, trừ trường hợp người đó có hành vi vi phạm không liên quan đến lĩnh vực tố cáo.

Thông tư 03-2020-TT-BNV.doc

Thanh tra SCT

7/27/2020 5:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/Thông-tư-300x200_Key_26092019110917.jpg
Chuyên đề “NHẬN DIỆN KINH DOANH ĐA CẤP BẤT HỢP PHÁP” Chuyên đề “NHẬN DIỆN KINH DOANH ĐA CẤP BẤT HỢP PHÁP”
Nhằm phổ biến tuyên truyền về cách nhận biết hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép và nâng cao kiến thức nhận biết của mọi người góp phần giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Chuyên đề: NHẬN DIỆN KINH DOANH ĐA CẤP BẤT HỢP PHÁP


Bán hàng đa cấp là một phương thức bán hàng được thừa nhận bởi pháp luật Việt Nam. Giống như các phương thức bán hàng khác, mục tiêu của bán hàng đa cấp là đưa hàng hóa từ nhà sản xuất trực tiếp đến tay người tiêu dùng nhằm thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của thị trường. Hoạt động bán hàng đa cấp có đặc thù khác biệt với các phương thức bán hàng khác đó là việc tiếp thị bán hàng được thực hiện bằng truyền miệng, không thực hiện các hình thức quảng cáo, marketing như bán hàng truyền thống.

Những năm vừa qua, một số đối tượng lợi dụng mô hình bán hàng đa cấp để thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho người dân, gây bức xúc cho xã hội.

Để tránh tham gia vào hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, người dân cần lưu ý những vấn đề sau:

  • Dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp bất hợp pháp

1. Doanh nghiệp kinh doanh bán hàng đa cấp không có Giấy chứng nhận hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp

          Theo quy định, hoạt động bán hàng đa cấp là hoạt động kinh doanh có điều kiện và phải được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp rồi mới được phép hoạt động.

          Do đó, khi được giới thiệu tham gia vào bất cứ doanh nghiệp kinh doanh đa cấp nào, người tham gia cần kiểm tra xem doanh nghiệp đó có được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hay không.

2. Doanh nghiệp kinh doanh bán hàng đa cấp với đối tượng không phải là hàng hóa

Theo quy định hiện hành, hoạt động bán hàng đa cấp chỉ được phép thực hiện đối với đối tượng là hàng hóa, tất cả các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp mà không phải là mua bán hàng hóa đều không được pháp luật cho phép.

Hiện nay có nhiều doanh nghiệp hoạt động kinh doanh với mô hình trả thưởng dựa trên mô hình đa cấp với một số hình thức có thể kể đến như mua bán tiền điện tử, kinh doanh dịch vụ giáo dục, kêu gọi đầu tư các dự án trong đó người đầu tư được trả thưởng theo mô hình mạng lưới đa cấp… Các hình thức này là hình thức bị cấm kinh doanh theo phương thức đa cấp, người tham gia không được pháp luật bảo vệ khi gặp rủi ro. Do đó, người dân cần thận trọng, tránh tham gia vào những doanh nghiệp kinh doanh theo hình thức này để hạn chế các rủi ro không đáng có.

Lưu ý: các tổ chức, cá nhân thực hiện kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hoặc kinh doanh theo phương thức đa cấp với đối tượng không phải hàng hóa có thể bị xử lý hành chính (tới 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức) hoặc xử lý hình sự với mức phạt tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam (Điều 217a Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi năm 2017).

  • Dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp bán hàng đa cấp bất chính

Thực tế thời gian qua cho thấy một số doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nhưng trong quá trình tổ chức hoạt động có hành vi hoạt động bán hàng đa cấp bất chính.

Dưới đây là các dấu hiệu nhận diện của hành vi bán hàng đa cấp bất chính:

1. Yêu cầu người khác phải đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định hoặc phải mua một số lượng hàng hóa nhất định để tham gia vào hệ thống

Các doanh nghiệp bán hàng đa cấp bất chính thường dụ dỗ người tham gia bỏ ra một khoản tiền để gia nhập hệ thống, xem như là chi phí gia nhập. Chi phí này có thể được yêu cầu dưới nhiều hình thức khác nhau:

- Yêu cầu nộp tiền để làm thủ tục

- Yêu cầu nộp tiền đặt cọc

- Yêu cầu mua một lượng hàng nhất định (thường là sản phẩm với giá đắt hơn giá thị trường hoặc gói sản phẩm theo mức giá cố định)

- Yêu cầu nộp tiền làm thẻ thành viên

- Yêu cầu nộp tiền mua tài liệu đào tạo

Việc thu được khoản tiền này từ người bị dụ dỗ, doanh nghiệp bán hàng đa cấp bất chính sẽ đạt được 02 mục tiêu chính:

- Thu được một khoản tiền từ người bị dụ dỗ mà không mất chi phí gì. Nếu sau đó người này có không tiếp tục tham gia dụ dỗ người khác thì cũng khó có thể đòi lại được khoản tiền này.

- Khiến người mất tiền bị lệ thuộc vào công ty, dẫn đến tình thế buộc phải lôi kéo, dụ dỗ nhiều người khác tham gia để bản thân được hoàn lại tiền.

2. Cho người tham gia nhận hoa hồng từ việc tuyển dụng, giới thiệu người khác tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp

Như đã nêu trên, mỗi người tham gia vào hệ thống đa cấp bất chính thường sẽ mất một khoản tiền chi phí ban đầu. Chi phí này sẽ được doanh nghiệp trích một phần để trả công cho người giới thiệu. Các doanh nghiệp đa cấp bất chính vẫn gọi đây là hoa hồng. Tuy nhiên, hoa hồng này không phải là thành quả của hoạt động bán hàng mà xuất phát từ tiền của người mới bị dụ dỗ tham gia.

Do đó, nếu được giới thiệu tham gia hệ thống bán hàng đa cấp nào có chính sách trả hoa hồng cho việc tuyển dụng, bạn cần đề phòng bởi đó là dấu hiệu của bán hàng đa cấp bất chính.

Bạn cần phải hiểu: bán hàng đa cấp là một phương thức bán hàng, người bán được hưởng hoa hồng từ kết quả bán hàng của mình và kết quả bán hàng của mạng lưới người tham gia phía dưới mình, chứ không phải nhận hoa hồng từ việc tuyển dụng.

3. Nói quá thông tin để dụ dỗ người khác tham gia

Nói quá, quảng cáo gian dối là hình thức cơ bản để các đối tượng bán hàng đa cấp bất chính thu phục người mới, khiến họ mờ mắt trước những thông tin không có thất.

Việc nói quá của đối tượng bán hàng đa cấp bất chính có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau:

- Nói quá về cơ hội làm giàu: người bị dụ dỗ tham gia vào các doanh nghiệp đa cấp bất chính thường được nghe những lời quảng cáo về khả năng có thể giàu lên nhanh chóng sau một thời gian tham gia vào mạng lưới. Thành viên của doanh nghiệp đa cấp bất chính sẽ vẽ ra những cảnh tượng giàu sang, nêu những tấm gương giàu có đã thành công ở doanh nghiệp, hoặc bản thân họ cũng tỏ ra hiểu biết giàu có với cách ăn mặc hào nhoáng. Các Doanh nghiệp đa cấp bất chính cũng thường tổ chức các sự kiện vinh danh rầm rộ, cho người lên vinh danh với những khoản thưởng được giá trị hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ đồng để khiến những người ngồi dưới có niềm tin rằng họ cũng sẽ làm được như vậy. Tuy nhiên, các thông tin này thực chất đều là giả tạo, những người lên nhận thưởng thường chỉ đeo dải băng chéo với số tiền lớn nhưng không được trao số tiền như đúng mệnh giá trên dải băng của họ, hoặc số tiền đó là số tiền thưởng của cả hệ thống hàng ngàn người chứ không phải của riêng họ. Người nhẹ dạ có thể sẽ tin tưởng và đầu tư nhiều tiền để nhanh chóng có được thành công như vậy.

- Nói quá về công dụng sản phẩm: Các doanh nghiệp đa cấp bất chính thường quảng cáo các sản phẩm của họ như những sản phẩm thần thánh, có thể chữa các bệnh hiểm nghèo như ung thư. Họ đưa ra các ví dụ thực tế qua các hình ảnh, thậm chí các video clip có người bệnh trình bày. Tuy nhiên các hình ảnh vào clip này đều là dàn dựng, không có thật.

- Nói quá về quy mô, sức mạnh của doanh nghiệp: nhiều doanh nghiệp đa cấp bất chính chỉ là doanh nghiệp do người Việt Nam thành lập, lấy tên giống một doanh nghiệp nước ngoài, nhưng để lấy niềm tin của người khác, họ thường quảng cáo họ là doanh nghiệp đa quốc gia, hoạt động trên nhiều quốc gia trên thế giới, có nhà máy, trụ sở, văn phòng ở nhiều quốc gia khác nhau. Hình thức nói quá này thường nhằm nhắm đến những người có nhận thức hạn chế, nghĩ rằng mình được làm việc cho doanh nghiệp quốc tế, cảm thấy tự hào và càng tin tưởng là không bị lừa.

4. Không có hàng hóa hoặc hàng hóa không có giá trị, chất lượng

Các doanh nghiệp đa cấp bất chính chỉ tập trung vào tuyển dụng người mới để thu tiền mà không quan tâm đến mua bán hàng hóa, do đó họ thường không có hàng hóa hoặc có nhưng chỉ là các hàng hóa giá rẻ, thô sơ để làm bình phong cho hoạt động thu tiền.

Các doanh nghiệp này thường dụ dỗ người tham gia nộp tiền, xuất hóa đơn nhưng không giao hàng. Để ngụy trang cho việc này, họ thường cho người tham gia ký vào các giấy tờ như phiếu gửi lại hàng, phiếu xuất kho khống, hoặc đóng dấu "đã nhận hàng" vào hóa đơn xuất cho người nộp tiền.

Một số doanh nghiệp có giao hàng nhưng hàng hóa giá trị rất thấp so với số tiền thu của người tham gia, ví dụ như thực phẩm chức năng sản xuất trong nước, đồ gia dụng xuất xứ Trung Quốc được bán với giá hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng.

Sau một thời gian, người nộp tiền không được trả hoa hồng như hứa hẹn, muốn đến đòi lại tiền thì không thể đòi lại được vì giấy tờ thể hiện họ đã nhận hàng, hoặc việc mua bán đã được thực hiện trên cơ sở thuận mua vừa bán, dù đắt nhưng người mua đã đồng ý bỏ tiền mua nên không thể đòi lại.

Lưu ý: trong quá trình theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, trường hợp có những thắc mắc hoặc phát hiện các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp như các biểu hiện nêu trên, người dân hoặc người tham gia bán hàng đa cấp hãy cung cấp thông tin, chứng cứ đến: Cục CT&BVNTD – Bộ Công Thương (Số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Địa chỉ Email: vcca@moit.gov.vn; Điện thoại: 024.2220.5002) để Cục CT&BVNTD có căn cứ xem xét và xử lý các hành vi vi phạm. Mọi thông tin của người khiếu nại và tố cáo đều được bảo mật theo quy định pháp luật.

7/24/2020 11:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/News_Key_03092019094810.png
Thông tư số 14/2020/TT-BCT ngày 30/6/2020 của Bộ Công ThươngThông tư số 14/2020/TT-BCT ngày 30/6/2020 của Bộ Công Thương
Ngày 30/6/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BCT hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương, có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2020, thay thế Thông tư số 15/2016/TT-BCT ngày 10/8/2016 của Bộ Công Thương.

Thông tư này gồm có 19 điều và áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

- Thanh tra Bộ Công Thương;

- Các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Công Thương;

- Thủ trưởng các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Công Thương;

- Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Công Thương và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư số 14-2020-TT-BCT.pdf

Thanh tra SCT

7/13/2020 10:00 AMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/Thong Bao_png_Key_26092019115112.jpg
Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủQuyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 05/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 774/QĐ-TTg về Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020.

Bí mật nhà nước độ Mật thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được quy định trong Quyết định số 774/QĐ-TTg cụ thể như sau:

1. Trong hoạt động thanh tra:

a) Kế hoạch tiến hành thanh tra đột xuất trước khi công bố với đối tượng thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra;

b) Báo cáo kết quả thanh tra của thành viên Đoàn thanh tra, của Đoàn thanh tra;

c) Nội dung Kết luận thanh tra chưa công khai.

2. Trong hoạt động giải quyết tố cáo:

a) Họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin khác có thể làm lộ danh tính của người tố cáo, người được bảo vệ theo quy định của Luật Tố cáo, trừ trường hợp người tố cáo có yêu cầu khác;

b) Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo trước khi công khai kết luận nội dung tố cáo;

c) Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo trước khi công khai kết luận nội dung tố cáo.

3. Trong hoạt động phòng, chống tham nhũng:

a) Họ tên, địa chỉ, bút tích của người phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng, trừ trường hợp người phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng có yêu cầu khác;

b) Nội dung báo cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi tham nhũng;

c) Kết quả kiểm tra, xác minh phản ánh, báo cáo về tham nhũng;

d) Những thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là không công khai.

Quyết định số 774-QĐ-TTg.pdf

Thanh tra SCT


7/13/2020 10:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/Thong Bao_png_Key_26092019115112.jpg
Thông báo việc xuất khẩu rau, củ, quả sang CampuchiaThông báo việc xuất khẩu rau, củ, quả sang Campuchia
Ngày 16 tháng 6 năm 2020, Báo Phnom Penh Post của Campuchia đưa tin về việc lực lượng cơ động Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Campuchia tại cửa khẩu quốc tế Chrey Thom, tỉnh Kandal (đối diện với cửa khẩu Long Bình tỉnh An Giang), đã quyết định cấm nhập khẩu sáu loại rau, củ từ Việt Nam bao gồm bắp cải, súp lơ, đậu bắp, chanh nhỏ, bí ngô và hẹ.

Quyết định này được đưa ra sau khi các quan chức Tổng cục Kiểm soát Xuất nhập khẩu và Kiểm soát gian lận thương mại Campuchia (CamControl) tại tỉnh Kandal phát hiện ra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên sáu loại rau quả nêu trên có thể gây ra vấn đề sức khỏe cho người tiêu dùng. Tất cả rau, củ nhập khẩu từ Việt Nam có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đều bị lực lượng liên ngành Campuchia tịch thu và tiêu hủy, đồng thời yêu cầu các nhà cung cấp Campuchia ngừng nhập khẩu các sản phẩm đó từ Việt Nam.

Sở Công Thương xin thông báo đến các doanh nghiệp biết, thực hiện đúng quy trình, kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhằm bảo đảm chất lượng rau, củ, quả của Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia cũng như uy tín của hàng Việt Nam.

(Nguồn Cục Xuất nhập khẩu-Bộ Công Thương)

7/6/2020 9:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/Thong Bao_png_Key_26092019115112.jpg
1 - 30Next