Thông tin cần biết - Số liệu thống kê
 
Sở Công Thương thống kê số liệu những mặt hàng xuất, nhập khẩu tháng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 01/2017
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
Tin liên quan
  
  
  
Tăng cường cài đặt ứng dụng Bluezone với tinh thần “Đi từng ngõ,  gõ từng nhà, đề nghị người dân cài đặt ứng dụng Bluezone”Tăng cường cài đặt ứng dụng Bluezone với tinh thần “Đi từng ngõ,  gõ từng nhà, đề nghị người dân cài đặt ứng dụng Bluezone”
Bluezone là ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần người nhiễm Covid-19 (F0), cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại cá nhân để nhận cảnh báo nếu đã tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19, qua đó phát hiện và khoanh vùng kịp thời, giảm thiểu các nguy cơ lây lan trong cộng đồng, góp phần giảm thiểu chi phí phòng chống dịch.

​Với lợi ích nêu trên, đồng thời triển khai Công văn số 1989/UBND-VHXH  ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo việc cài đặt ứng dụng Bluezone theo chỉ đạo của Thủ tường Chính phủ tại kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 2841/BTTTT-THH ngày 01/8/2020 về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluzone. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh tỷ lệ cài đặt ứng dụng cho đến ngày 17/8/2020 rất thấp, chỉ đạt 11,83% (yêu cầu đạt ít nhất 50% dân số của tỉnh phải được cài đặt ứng dụng Bluezone để phát huy tác dụng của phần mềm).


H-Bluezone.jpg

(Phần mềm Bluezone)

Để đạt tỷ lệ cài đặt Bluezone theo yêu cầu, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 2048/SCT-QLTM ngày 03/9/2020 đề nghị các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng kinh doanh thực phẩm tăng cường công tác chỉ đạo triển khai thực hiện việc cài đặt ứng dụng Bluezone với tinh thần "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, đề nghị người dân cài đặt Bluezone", cụ thể như sau:

- Lãnh đạo các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng kinh doanh thực phẩm chỉ đạo toàn thể nhân viên thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn cho khách hàng có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone, đồng thời treo panô hướng dẫn việc cài đặt tại nơi dễ nhìn thấy.

- Phòng Kinh tế thị xã, thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện triển khai đến Ban quản lý, tổ quản lý các chợ trên địa bàn thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn các hộ tiểu thương trong chợ và người dân có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone, đồng thời treo Panô hướng dẫn việc cài đặt tại chợ, nơi dễ nhìn thấy.

Cùng với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong việc tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone, trong thời gian tới, tỷ lệ dân số của tỉnh được cài đặt ứng dụng Bluezone sẽ được tăng nhanh, góp phần để phát huy tác dụng của phần mềm này, giảm thiểu các nguy cơ lây lan trong cộng đồng, góp phần giảm thiểu chi phí phòng chống dịch.

Phòng QLTM - SCT

9/9/2020 8:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/H-Bluezone.jpg
Tuyên truyền Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nướcTuyên truyền Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp về mục tiêu, ý nghĩa của công tác quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử hướng tới Chính phủ số, Chính quyền số

Ngày 21/8/2020, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 1968/KH-UBND để tổ chức tuyên truyền Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp về mục tiêu, ý nghĩa của công tác quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử hướng tới Chính phủ số, Chính quyền số. Đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong tham gia tuyên truyền về chia sẻ dữ liệu số giữa các cơ quan nhà nước, cung cấp dữ liệu mở cho người dân, doanh nghiệp. 

Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ gồm có 5 Chương với 57 Điều, nêu những nội dung chính như:

- Nguyên tắc quản lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu, hoạt động quản trị dữ liệu trong cơ quan nhà nước và đảm bảo khả năng kết nối, sẵn sàng chia sẻ dữ liệu.

- Tổ chức, quyền và trách nhiệm của các đơn vị liên quan thực hiện kết nối, chia sẻ, sử dụng dữ liệu.

- Quy định giải quyết các vướng mắc kết nối, chia sẻ dữ liệu.
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2020.

Kế hoạch 1968 ub.signed.pdf

Nghị định 47.signed.pdf

VP - SCT


9/4/2020 11:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-08/News_Key_23082019164826.png
Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Đề xuất giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả hơn trong sản xuất công nghiệp tỉnh Tây Ninh”Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Đề xuất giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả hơn trong sản xuất công nghiệp tỉnh Tây Ninh”
Sở Công Thương thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu

- Tên nhà thầu chỉ định thầu: Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Môi trường Khang Thịnh, địa chỉ: số 27, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố 4, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Giá trị chỉ định thầu: 278.427.000 đồng (Bằng chữ: hai trăm bảy mươi tám triệu bốn trăm hai mươi bảy ngàn đồng).

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng.

Thong bao ket qua lua chon nha thau NLTT_Signed.pdf


Phòng KTATMT - SCT

8/27/2020 10:00 AMĐã ban hànhThông tin Đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm côngTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/Thong Bao_png_Key_18072019113828.jpg
Danh sách đăng ký sản xuất tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia đợt 03 niên vụ 2020-2021Danh sách đăng ký sản xuất tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia đợt 03 niên vụ 2020-2021
Sở Công Thương chỉ xác nhận, cho phép đưa phương tiện sang các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia để sản xuất, chăm sóc và vận chuyển nông sản sau thu hoạch về Tây Ninh đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân đã đăng ký và có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Thực hiện Công văn số 1699/UBND-KTTC ngày ngày 10 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh về hỗ trợ đầu tư sản xuất nông sản tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia; Công văn số 2788/UBND-KTTC ngày 19 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh về việc kiểm tra, giám sát việc vận chuyển nông sản sau thu hoạch về Tây Ninh.

Ngày 18/8/2020, Sở Công Thương đã lấy ý kiến BCH Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan tỉnh và UBND thành phố Tây Ninh đối với danh sách 01 doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ đầu tư, hợp tác sản xuất nông sản tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia niên vụ 2020-2021 (đợt 03), thống nhất báo cáo UBND tỉnh.

Bao cao UBND tinh danh sach DN va cu dan dau tu sx cpc dot 3 (nvu 2020-2021)_Signed.pdf

P.QLTM - SCT

8/26/2020 9:00 AMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/PublishingImages/2018-09/thongbao_Key_18092018140913.jpg
Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn ThắngThông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng
Thông báo xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng

Nhằm kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương thông báo đến các đơn vị như sau:

- Công ty không đăng ký trụ sở, chi nhánh hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

- Hiện nay, Công ty đang hoàn thiện thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo đúng quy định Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018.

- Trường hợp nếu phát hiện Công ty Toàn Thắng còn hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày 27 tháng 7 năm 2020, đề nghị xử lý theo quy định tại Nghị định 141/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp hoặc báo cho cơ quan Công an trên địa bàn xử lý theo Điều 217a Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017) về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Van ban thong bao Cong ty TNHH Toan Thang T8 2020_Signed.pdf

P.QLTM-SCT

8/26/2020 9:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2018-07/thongbao_Key_13072018081154.jpg
Thông báo dừng các hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnhThông báo dừng các hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh
Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng người tham gia bán hàng đa cấp.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng người tham gia bán hàng đa cấp. Sở Công Thương thông báo như sau:

1. Tạm dừng tiếp nhận, xử lý hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2020 cho đến khi có chỉ đạo mới;

2. Dừng tổ chức 02 hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh của Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam tại quán cà phê Coffee New ngày 16/8/2020 và tại quán cà phê Tân Tân ngày 23/8/2020. 

SCT thong bao tam ngung to chuc hoi nghi_Signed.pdf

P.QLTM - SCT

8/26/2020 9:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/Thong Bao_png_Key_18072019113828.jpg
Bộ Công Thương ban hành bộ câu hỏi kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Công ThươngBộ Công Thương ban hành bộ câu hỏi kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Công Thương
Ngày 26/5/2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1390/QĐ-BCT về việc ban hành bộ câu hỏi kiểm tra, đáp án trả lời thực hiện kiểm tra để xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương.

Quyết định này thay thế Quyết định số 6409/QĐ-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Bộ Công Thương về việc ban hành danh mục tài liệu, bộ câu hỏi kiểm tra kem theo đáp án trả lời và chỉ định cơ quan có thẩm quyên tổ chức kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Theo quyết định, các câu hỏi và trả lời kiến thức về an toàn thực phẩm được cập nhật phù hợp với những quy định của pháp luật hiện hành về an toàn thực phẩm. Ngoài ra, quyết định còn hướng dẫn việc tự tổ chức kiểm tra và ký Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm để các tổ chức, cá nhân có thể tự thực hiện tại đơn vị mình.

QĐ 1390- BO CAU HOI ATTP.pdf

P.QLTM-SCT


8/14/2020 6:00 PMĐã ban hànhThông tin tuyên truyền; Thông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/images.jfif
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầuQuyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu: Đánh giá tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Tây Ninh

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên gói thầu: Đánh giá tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Tây Ninh.

2. Thuộc dự án: Đánh giá tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Tây Ninh.

3.Tên nhà thầu chỉ định thầu: Trung tâm Công nghệ môi trường (ENTEC), địa chỉ: Số nhà 21, Đường số 1, KDC Cityland, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

4. Giá trị chỉ định thầu: 316.779.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười sáu triệu, bảy trăm bảy mươi chín ngàn đồng).

5. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng.

7. Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp môi trường giao cho Sở Công Thương.

Quyết định phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu_Signed.pdf

Phòng KTATMT - SCT

8/14/2020 5:00 PMĐã ban hànhThông tin Đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm côngTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/KQ Dau Thau.png
Người dân Tây Ninh cần cài đặt ứng dụng Bluezone để nhận cảnh báo đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19Người dân Tây Ninh cần cài đặt ứng dụng Bluezone để nhận cảnh báo đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19
Bluezone - Ứng dụng cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch, Thủ tướng đề nghị người dân cài đặt ứng dụng Bluezone - Ứng dụng cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19.

Ứng dụng Bluezone sử dụng công nghệ Bluetooth BLE nhằm phát hiện những người tiếp xúc gần với người nhiễm qua Smartphone một cách nhanh chóng, chính xác, ít tốn kém. Ứng dụng Bluezone khai thác trên nguyên tắc: Bảo mật dữ liệu: Ứng dụng chỉ lưu dữ liệu trên máy, không chuyển thông tin lên hệ thống; Không thu thập vị trí: Ứng dụng không thu thập dữ liệu về vị trí của người sử dụng; Ẩn danh: Mọi người tham gia cộng đồng sẽ ẩn danh với những người khác; Minh bạch: Dự án được mở mã nguồn theo bản quyền GPL 3.0 giúp minh bạch các hoạt động của ứng dụng.

Ứng dụng cảnh báo cho bạn nếu tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19, có thể ghi nhận tiếp xúc kể cả khi điện thoại đặt trong túi, tắt màn hình. Việc ghi nhận diễn ra hoàn toàn tự động, đảm bảo tính riêng tư vì mã số truyền giữa hai điện thoại thay đổi liên tục, không định danh.

Zalo
Zalo
Các bước cài đặt Bluezone
Zalo
Hướng dẫn sử dụng
Theo Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh
8/10/2020 9:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyền; Thông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Đối thoại trực tuyến chủ đề “Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm" trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây NinhĐối thoại trực tuyến chủ đề “Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm" trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh
Tổ chức đối thoại trực tuyến chủ đề “Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của 03 ngành Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh

Nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, quy định pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm đến người dân và tổ chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đồng thời đối thoại, giải đáp vướng mắc liên quan đến công tác quản lý nhà nước, kiểm tra xử lý vi phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm của 03 ngành Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tuyến chủ đề "Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của 03 ngành Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn" trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh, chương trình như sau:

 Từ ngày 11/8/2020 đến ngày 17/8/2020, tiếp nhận câu hỏi liên quan đến chủ đề đối thoại qua các kênh thông tin:

- Zalo Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh (Mục phản ánh/ Đối thoại ATTP)

- Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương: https://socongthuong.tayninh.gov.vn (tại công cụ Chat góc phải màn hình, chọn Mục phản ánh/ Đối thoại ATTP)

hoặc thư điện tử soct@tayninh.gov.vn.

- Số điện thoại trực tiếp: 0276. 3814885 – 0913.642.634 – 0933.646.268

Buổi đối thoại trực tuyến sẽ diễn ra từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng thứ ba, ngày 18/8/2020, đại diện các cơ quan sẽ trả lời trực tuyến các câu hỏi trên Zalo Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh.

Xin thông báo đến các cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan được biết và tham gia đối thoại.

8/7/2020 12:00 PMĐã ban hànhThông báo; Thông tin tuyên truyềnTinXem chi tiết/PublishingImages/2020-08/ĐTTT ATTP Zalo_Key_07082020112432.png
Thông báo mời thầu thực hiện dự án “Đề xuất giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả hơn trong sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”Thông báo mời thầu thực hiện dự án “Đề xuất giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả hơn trong sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”
Tên gói thầu: Đề xuất giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả hơn trong sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Chủ đầu tư: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

Địa chỉ: số 304, đường Cách mạng tháng 8, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 02763.814885 Email: soct@tayninh.gov.vn

Giá trị gói thầu: 278.427.000 đồng. Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tám triệu, bốn trăm hai mươi bảy ngàn đồng.

Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu thông thường.

Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ ngày 28 tháng 7 năm 2020 đến ngày 31 tháng 7 năm 2020.

Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

Địa chỉ: số 304, đường Cách mạng tháng 8, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 02763.814885 Email: soct@tayninh.gov.vn

Thời gian nộp hồ sơ đề xuất: trước 14 giờ 30, ngày 09 tháng 8 năm 2020.

Địa điểm nộp hồ sơ đề xuất: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

Địa chỉ: số 304, đường Cách mạng tháng 8, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 02763.814885 Email: soct@tayninh.gov.vn

Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2020.

Thông tin về hồ sơ yêu cầu Ho so yc TV SD NLTKHQ.doc

P. KTATMT - SCT


8/3/2020 3:00 PMĐã ban hànhThông tin Đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm côngTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/moithau.jpeg
Quy định của Ả-rập-Xê-út liên quan đến thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàngQuy định của Ả-rập-Xê-út liên quan đến thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng
Ả-rập Xê-út ban hành Quyết định nâng thuế nhập khẩu đối với danh mục 2.000 mặt hàng

Theo thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương từ ngày 10 tháng 6 năm 2020, Chính phủ Ả-Rập Xê-Út chính thức áp dụng Quyết định số 559 về việc sửa đổi Biểu thuế hài hòa (Harmonized Tariff Schedule) và nâng thuế nhập khẩu chung đối với hàng hóa xuất xứ từ nước ngoài (trừ các nước tham gia ký Hiệp định thương mại tự do với Ả-Rập Xê-Út). Quyết định 559 sẽ áp dụng đối với 2.000 dòng sản phẩm thuộc 37 chương hàng hóa khác nhau.

Thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng dao động từ 0,5% - 15% tùy thuộc vào từng sản phẩm, cụ thể như bảng sau:


TTNhóm sản phẩm/mặt hàngThuế suất thuế nhập khẩu trước đâyThuế suất thuế nhập khẩu tại Quyết định 559
1
Thực phẩm và đồ uống (sản phẩm từ sữa, rau quả, đường, mật ong…)0% - 5%
7,5% - 25%
2Khoáng sản (đá phiến, xi măng…)5%15%
3Sản phẩm dệt may, da giày (vải dệt, da, sợi, thảm…)5%10% - 15%
4Các sản phẩm từ nhựa và cao su5%6,5% - 15%
5Giấy và các sản phẩm từ giấy5%10%
6Vật liệu xây dựng (đá, gỗ ván, gạch men, vật dụng thủy tinh, ống nhựa…)5% - 12%Tối đa 15%
7Các sản phẩm kim loại (sắt thép, inox, bu lông, ốc vít, sản phẩm bằng đồng…)5%20%
8Máy móc, thiết bị và phụ tùng (tủ lạnh, máy lọc dầu, động cơ, pin, hệ thống nước tiêu…)5% - 12%Tối đa 15%
9Các sản phẩm khác (cáp điện, thiết bị điện, đồ nội thất, đồ thủ công, trò chơi…)5% - 12%15%


Hiện nay, thuế suất xuất khẩu/nhập khẩu áp dụng đối với hàng hóa trao đổi giữa Việt Nam và Ả-rập Xê-út thuộc sự điều chỉnh bởi các quy định của WTO và cam kết của hai nước tại WTO. Qua rà soát sơ bộ của Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương, Quyết định tăng thuế nhập khẩu của Chính phủ Ả-rập Xê-út phù hợp với quy định của WTO. Mức thuế bổ sung đối với đa số các mặt hàng được nâng lên mức ràng buộc cao nhất (bound rate) theo cam kết của Ả-rập Xê-út tại WTO.

Danh sách cụ thể các dòng sản phẩm theo mã HS 12 số chịu tác động của Quyết định số 599: البنود-المستهدف-رفع-رسومها-مع-التصنيف-aMEu7.pdf 

Phòng QLTM - SCT


7/30/2020 5:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/News_Key_06092019152043.png
Thông tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21/7/2020 của Bộ Nội vụThông tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21/7/2020 của Bộ Nội vụ
Ngày 21/7/2020, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BNV quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức. Thông tư có 07 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/9/2020.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 47 Luật Tố cáo năm 2018: Bảo vệ người tố cáo là việc bảo vệ bí mật thông tin của người tố cáo; bảo vệ vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo, vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo (gọi chung là người được bảo vệ).

Ngày 21/7/2020, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BNV quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức. Thông tư có 07 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/9/2020.

Điều 3 quy định về nội dung bảo vệ vị trí công tác:

Bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức là việc bảo vệ công việc gắn với chức danh, chức vụ, vị trí việc làm của cán bộ, công chức; công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý của viên chức trong quá trình giải quyết tố cáo.

Điều 4 quy định về thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ:

- Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo áp dụng biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được người có thẩm quyền giải quyết tố cáo yêu cầu hoặc đề nghị thực hiện biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong trường hợp người tố cáo đó không thuộc thẩm quyền quản lý của người có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

- Tổ chức, đơn vị làm công tác tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện biện pháp bảo vệ vị trí công tác có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với tổ chức công đoàn, ban thanh tra nhân dân và các tổ chức khác cùng cấp trong việc thực hiện bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.

Trình tự, thủ tục bảo vệ được thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương VI Luật Tố cáo năm 2018, từ Điều 50 đến Điều 55.

Điều 6 quy định Biện pháp bảo vệ bao gồm:

1. Biện pháp bảo vệ vị trí công tác, việc làm của người được bảo vệ là cán bộ, công chức, viên chức:

a) Tạm đình chỉ, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định xử lý kỷ luật hoặc quyết định khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người được bảo vệ;

b) Khôi phục vị trí công tác, vị trí việc làm, các khoản thu nhập và lợi ích hợp pháp khác từ việc làm cho người được bảo vệ;

c) Xem xét bố trí công tác khác cho người được bảo vệ nếu có sự đồng ý của họ để tránh bị trù dập, phân biệt đối xử;

d) Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với người có hành vi trả thù, trù dập, đe dọa làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được bảo vệ.

2. Không thực hiện việc điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí việc làm, phân công công việc khác đối với người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian được bảo vệ, trừ các trường hợp sau:

a) Thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Chương V Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;

b) Được sự đồng ý của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức;

c) Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

3. Không xử lý kỷ luật người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian được bảo vệ, trừ trường hợp người đó có hành vi vi phạm không liên quan đến lĩnh vực tố cáo.

Thông tư 03-2020-TT-BNV.doc

Thanh tra SCT

7/27/2020 5:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/Thông-tư-300x200_Key_26092019110917.jpg
Chuyên đề “NHẬN DIỆN KINH DOANH ĐA CẤP BẤT HỢP PHÁP” Chuyên đề “NHẬN DIỆN KINH DOANH ĐA CẤP BẤT HỢP PHÁP”
Nhằm phổ biến tuyên truyền về cách nhận biết hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép và nâng cao kiến thức nhận biết của mọi người góp phần giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Chuyên đề: NHẬN DIỆN KINH DOANH ĐA CẤP BẤT HỢP PHÁP


Bán hàng đa cấp là một phương thức bán hàng được thừa nhận bởi pháp luật Việt Nam. Giống như các phương thức bán hàng khác, mục tiêu của bán hàng đa cấp là đưa hàng hóa từ nhà sản xuất trực tiếp đến tay người tiêu dùng nhằm thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của thị trường. Hoạt động bán hàng đa cấp có đặc thù khác biệt với các phương thức bán hàng khác đó là việc tiếp thị bán hàng được thực hiện bằng truyền miệng, không thực hiện các hình thức quảng cáo, marketing như bán hàng truyền thống.

Những năm vừa qua, một số đối tượng lợi dụng mô hình bán hàng đa cấp để thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho người dân, gây bức xúc cho xã hội.

Để tránh tham gia vào hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, người dân cần lưu ý những vấn đề sau:

  • Dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp bất hợp pháp

1. Doanh nghiệp kinh doanh bán hàng đa cấp không có Giấy chứng nhận hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp

          Theo quy định, hoạt động bán hàng đa cấp là hoạt động kinh doanh có điều kiện và phải được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp rồi mới được phép hoạt động.

          Do đó, khi được giới thiệu tham gia vào bất cứ doanh nghiệp kinh doanh đa cấp nào, người tham gia cần kiểm tra xem doanh nghiệp đó có được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hay không.

2. Doanh nghiệp kinh doanh bán hàng đa cấp với đối tượng không phải là hàng hóa

Theo quy định hiện hành, hoạt động bán hàng đa cấp chỉ được phép thực hiện đối với đối tượng là hàng hóa, tất cả các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp mà không phải là mua bán hàng hóa đều không được pháp luật cho phép.

Hiện nay có nhiều doanh nghiệp hoạt động kinh doanh với mô hình trả thưởng dựa trên mô hình đa cấp với một số hình thức có thể kể đến như mua bán tiền điện tử, kinh doanh dịch vụ giáo dục, kêu gọi đầu tư các dự án trong đó người đầu tư được trả thưởng theo mô hình mạng lưới đa cấp… Các hình thức này là hình thức bị cấm kinh doanh theo phương thức đa cấp, người tham gia không được pháp luật bảo vệ khi gặp rủi ro. Do đó, người dân cần thận trọng, tránh tham gia vào những doanh nghiệp kinh doanh theo hình thức này để hạn chế các rủi ro không đáng có.

Lưu ý: các tổ chức, cá nhân thực hiện kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hoặc kinh doanh theo phương thức đa cấp với đối tượng không phải hàng hóa có thể bị xử lý hành chính (tới 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức) hoặc xử lý hình sự với mức phạt tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam (Điều 217a Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi năm 2017).

  • Dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp bán hàng đa cấp bất chính

Thực tế thời gian qua cho thấy một số doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nhưng trong quá trình tổ chức hoạt động có hành vi hoạt động bán hàng đa cấp bất chính.

Dưới đây là các dấu hiệu nhận diện của hành vi bán hàng đa cấp bất chính:

1. Yêu cầu người khác phải đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định hoặc phải mua một số lượng hàng hóa nhất định để tham gia vào hệ thống

Các doanh nghiệp bán hàng đa cấp bất chính thường dụ dỗ người tham gia bỏ ra một khoản tiền để gia nhập hệ thống, xem như là chi phí gia nhập. Chi phí này có thể được yêu cầu dưới nhiều hình thức khác nhau:

- Yêu cầu nộp tiền để làm thủ tục

- Yêu cầu nộp tiền đặt cọc

- Yêu cầu mua một lượng hàng nhất định (thường là sản phẩm với giá đắt hơn giá thị trường hoặc gói sản phẩm theo mức giá cố định)

- Yêu cầu nộp tiền làm thẻ thành viên

- Yêu cầu nộp tiền mua tài liệu đào tạo

Việc thu được khoản tiền này từ người bị dụ dỗ, doanh nghiệp bán hàng đa cấp bất chính sẽ đạt được 02 mục tiêu chính:

- Thu được một khoản tiền từ người bị dụ dỗ mà không mất chi phí gì. Nếu sau đó người này có không tiếp tục tham gia dụ dỗ người khác thì cũng khó có thể đòi lại được khoản tiền này.

- Khiến người mất tiền bị lệ thuộc vào công ty, dẫn đến tình thế buộc phải lôi kéo, dụ dỗ nhiều người khác tham gia để bản thân được hoàn lại tiền.

2. Cho người tham gia nhận hoa hồng từ việc tuyển dụng, giới thiệu người khác tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp

Như đã nêu trên, mỗi người tham gia vào hệ thống đa cấp bất chính thường sẽ mất một khoản tiền chi phí ban đầu. Chi phí này sẽ được doanh nghiệp trích một phần để trả công cho người giới thiệu. Các doanh nghiệp đa cấp bất chính vẫn gọi đây là hoa hồng. Tuy nhiên, hoa hồng này không phải là thành quả của hoạt động bán hàng mà xuất phát từ tiền của người mới bị dụ dỗ tham gia.

Do đó, nếu được giới thiệu tham gia hệ thống bán hàng đa cấp nào có chính sách trả hoa hồng cho việc tuyển dụng, bạn cần đề phòng bởi đó là dấu hiệu của bán hàng đa cấp bất chính.

Bạn cần phải hiểu: bán hàng đa cấp là một phương thức bán hàng, người bán được hưởng hoa hồng từ kết quả bán hàng của mình và kết quả bán hàng của mạng lưới người tham gia phía dưới mình, chứ không phải nhận hoa hồng từ việc tuyển dụng.

3. Nói quá thông tin để dụ dỗ người khác tham gia

Nói quá, quảng cáo gian dối là hình thức cơ bản để các đối tượng bán hàng đa cấp bất chính thu phục người mới, khiến họ mờ mắt trước những thông tin không có thất.

Việc nói quá của đối tượng bán hàng đa cấp bất chính có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau:

- Nói quá về cơ hội làm giàu: người bị dụ dỗ tham gia vào các doanh nghiệp đa cấp bất chính thường được nghe những lời quảng cáo về khả năng có thể giàu lên nhanh chóng sau một thời gian tham gia vào mạng lưới. Thành viên của doanh nghiệp đa cấp bất chính sẽ vẽ ra những cảnh tượng giàu sang, nêu những tấm gương giàu có đã thành công ở doanh nghiệp, hoặc bản thân họ cũng tỏ ra hiểu biết giàu có với cách ăn mặc hào nhoáng. Các Doanh nghiệp đa cấp bất chính cũng thường tổ chức các sự kiện vinh danh rầm rộ, cho người lên vinh danh với những khoản thưởng được giá trị hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ đồng để khiến những người ngồi dưới có niềm tin rằng họ cũng sẽ làm được như vậy. Tuy nhiên, các thông tin này thực chất đều là giả tạo, những người lên nhận thưởng thường chỉ đeo dải băng chéo với số tiền lớn nhưng không được trao số tiền như đúng mệnh giá trên dải băng của họ, hoặc số tiền đó là số tiền thưởng của cả hệ thống hàng ngàn người chứ không phải của riêng họ. Người nhẹ dạ có thể sẽ tin tưởng và đầu tư nhiều tiền để nhanh chóng có được thành công như vậy.

- Nói quá về công dụng sản phẩm: Các doanh nghiệp đa cấp bất chính thường quảng cáo các sản phẩm của họ như những sản phẩm thần thánh, có thể chữa các bệnh hiểm nghèo như ung thư. Họ đưa ra các ví dụ thực tế qua các hình ảnh, thậm chí các video clip có người bệnh trình bày. Tuy nhiên các hình ảnh vào clip này đều là dàn dựng, không có thật.

- Nói quá về quy mô, sức mạnh của doanh nghiệp: nhiều doanh nghiệp đa cấp bất chính chỉ là doanh nghiệp do người Việt Nam thành lập, lấy tên giống một doanh nghiệp nước ngoài, nhưng để lấy niềm tin của người khác, họ thường quảng cáo họ là doanh nghiệp đa quốc gia, hoạt động trên nhiều quốc gia trên thế giới, có nhà máy, trụ sở, văn phòng ở nhiều quốc gia khác nhau. Hình thức nói quá này thường nhằm nhắm đến những người có nhận thức hạn chế, nghĩ rằng mình được làm việc cho doanh nghiệp quốc tế, cảm thấy tự hào và càng tin tưởng là không bị lừa.

4. Không có hàng hóa hoặc hàng hóa không có giá trị, chất lượng

Các doanh nghiệp đa cấp bất chính chỉ tập trung vào tuyển dụng người mới để thu tiền mà không quan tâm đến mua bán hàng hóa, do đó họ thường không có hàng hóa hoặc có nhưng chỉ là các hàng hóa giá rẻ, thô sơ để làm bình phong cho hoạt động thu tiền.

Các doanh nghiệp này thường dụ dỗ người tham gia nộp tiền, xuất hóa đơn nhưng không giao hàng. Để ngụy trang cho việc này, họ thường cho người tham gia ký vào các giấy tờ như phiếu gửi lại hàng, phiếu xuất kho khống, hoặc đóng dấu "đã nhận hàng" vào hóa đơn xuất cho người nộp tiền.

Một số doanh nghiệp có giao hàng nhưng hàng hóa giá trị rất thấp so với số tiền thu của người tham gia, ví dụ như thực phẩm chức năng sản xuất trong nước, đồ gia dụng xuất xứ Trung Quốc được bán với giá hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng.

Sau một thời gian, người nộp tiền không được trả hoa hồng như hứa hẹn, muốn đến đòi lại tiền thì không thể đòi lại được vì giấy tờ thể hiện họ đã nhận hàng, hoặc việc mua bán đã được thực hiện trên cơ sở thuận mua vừa bán, dù đắt nhưng người mua đã đồng ý bỏ tiền mua nên không thể đòi lại.

Lưu ý: trong quá trình theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, trường hợp có những thắc mắc hoặc phát hiện các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp như các biểu hiện nêu trên, người dân hoặc người tham gia bán hàng đa cấp hãy cung cấp thông tin, chứng cứ đến: Cục CT&BVNTD – Bộ Công Thương (Số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Địa chỉ Email: vcca@moit.gov.vn; Điện thoại: 024.2220.5002) để Cục CT&BVNTD có căn cứ xem xét và xử lý các hành vi vi phạm. Mọi thông tin của người khiếu nại và tố cáo đều được bảo mật theo quy định pháp luật.

7/24/2020 11:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/News_Key_03092019094810.png
Thông tư số 14/2020/TT-BCT ngày 30/6/2020 của Bộ Công ThươngThông tư số 14/2020/TT-BCT ngày 30/6/2020 của Bộ Công Thương
Ngày 30/6/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BCT hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương, có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2020, thay thế Thông tư số 15/2016/TT-BCT ngày 10/8/2016 của Bộ Công Thương.

Thông tư này gồm có 19 điều và áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

- Thanh tra Bộ Công Thương;

- Các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Công Thương;

- Thủ trưởng các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Công Thương;

- Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Công Thương và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư số 14-2020-TT-BCT.pdf

Thanh tra SCT

7/13/2020 10:00 AMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/Thong Bao_png_Key_26092019115112.jpg
Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủQuyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 05/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 774/QĐ-TTg về Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020.

Bí mật nhà nước độ Mật thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được quy định trong Quyết định số 774/QĐ-TTg cụ thể như sau:

1. Trong hoạt động thanh tra:

a) Kế hoạch tiến hành thanh tra đột xuất trước khi công bố với đối tượng thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra;

b) Báo cáo kết quả thanh tra của thành viên Đoàn thanh tra, của Đoàn thanh tra;

c) Nội dung Kết luận thanh tra chưa công khai.

2. Trong hoạt động giải quyết tố cáo:

a) Họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin khác có thể làm lộ danh tính của người tố cáo, người được bảo vệ theo quy định của Luật Tố cáo, trừ trường hợp người tố cáo có yêu cầu khác;

b) Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo trước khi công khai kết luận nội dung tố cáo;

c) Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo trước khi công khai kết luận nội dung tố cáo.

3. Trong hoạt động phòng, chống tham nhũng:

a) Họ tên, địa chỉ, bút tích của người phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng, trừ trường hợp người phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng có yêu cầu khác;

b) Nội dung báo cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi tham nhũng;

c) Kết quả kiểm tra, xác minh phản ánh, báo cáo về tham nhũng;

d) Những thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là không công khai.

Quyết định số 774-QĐ-TTg.pdf

Thanh tra SCT


7/13/2020 10:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/Thong Bao_png_Key_26092019115112.jpg
Thông báo việc xuất khẩu rau, củ, quả sang CampuchiaThông báo việc xuất khẩu rau, củ, quả sang Campuchia
Ngày 16 tháng 6 năm 2020, Báo Phnom Penh Post của Campuchia đưa tin về việc lực lượng cơ động Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Campuchia tại cửa khẩu quốc tế Chrey Thom, tỉnh Kandal (đối diện với cửa khẩu Long Bình tỉnh An Giang), đã quyết định cấm nhập khẩu sáu loại rau, củ từ Việt Nam bao gồm bắp cải, súp lơ, đậu bắp, chanh nhỏ, bí ngô và hẹ.

Quyết định này được đưa ra sau khi các quan chức Tổng cục Kiểm soát Xuất nhập khẩu và Kiểm soát gian lận thương mại Campuchia (CamControl) tại tỉnh Kandal phát hiện ra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên sáu loại rau quả nêu trên có thể gây ra vấn đề sức khỏe cho người tiêu dùng. Tất cả rau, củ nhập khẩu từ Việt Nam có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đều bị lực lượng liên ngành Campuchia tịch thu và tiêu hủy, đồng thời yêu cầu các nhà cung cấp Campuchia ngừng nhập khẩu các sản phẩm đó từ Việt Nam.

Sở Công Thương xin thông báo đến các doanh nghiệp biết, thực hiện đúng quy trình, kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhằm bảo đảm chất lượng rau, củ, quả của Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia cũng như uy tín của hàng Việt Nam.

(Nguồn Cục Xuất nhập khẩu-Bộ Công Thương)

7/6/2020 9:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/Thong Bao_png_Key_26092019115112.jpg
Khoá tập huấn trực tuyến về Cam kết thuế và tiếp cận thị trường EU trong Hiệp định EVFTAKhoá tập huấn trực tuyến về Cam kết thuế và tiếp cận thị trường EU trong Hiệp định EVFTA
Để hỗ trợ các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ hơn các cam kết về thuế và hiểu rõ hơn về thị trường EU, từ đó khai thác tối đa lợi ích Hiệp định EVFTA mang lại, Bộ Công Thương tổ chức khoá tập huấn trực tuyến về Cam kết thuế và tiếp cận thị trường EU trong Hiệp định EVFTA.

Khoá tập huấn trực tuyến về Cam kết thuế và tiếp cận thị trường EU trong Hiệp định EVFTA với 03 học phần cơ bản, gồm:

Học phần 1: Các nghĩa vụ có liên quan đến thuế quan trong Hiệp định EVFTA

Xem tại link https://www.youtube.com/watch?v=ZuQnGXWJ_eg

 

Học phần 2: Cách thức tiếp cận thị trường EU một cách hiệu quả

Xem tại link https://www.youtube.com/watch?v=HYzk8kZLta4

 

Học phần 3: Trao đổi trực tuyến với chuyên gia

Buổi trao đổi trực tuyến về Khóa tập huấn cam kết về Thuế trong Hiệp định EVFTA và Tiếp cận thị trường EU diễn ra vào ngày 30/06/2020

Xem tại link

https://www.facebook.com/FTAVietNamOfficial/videos/605140670132706/ 

VP SCT


6/30/2020 5:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/TAX EVFTA.jpg
Thông báo mời thầu thực hiện dự án “Đánh giá tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Tây Ninh"Thông báo mời thầu thực hiện dự án “Đánh giá tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Tây Ninh"
Tên gói thầu: Đánh giá tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Tây Ninh
Chủ đầu tư: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

Tên gói thầu: Đánh giá tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Tây Ninh.

Chủ đầu tư: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

Địa chỉ: số 304, đường Cách mạng tháng 8, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 02763.814885 Email: soct@tayninh.gov.vn

Giá trị gói thầu: 316.779.260 đồng. Bằng chữ: Ba trăm mười sáu triệu, bảy trăm bảy mươi chín ngàn, hai trăm sáu mươi đồng.

Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu thông thường.

Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ ngày 26 tháng 6 năm 2020 đến ngày 03 tháng 7 năm 2020.

Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

Địa chỉ: số 304, đường Cách mạng tháng 8, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 02763.814885 Email: soct@tayninh.gov.vn

Thời gian nộp hồ sơ đề xuất: trước 15 giờ, ngày 17 tháng 7 năm 2020.

Địa điểm nộp hồ sơ đề xuất: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

Địa chỉ: số 304, đường Cách mạng tháng 8, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 02763.814885 Email: soct@tayninh.gov.vn

Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2020.

Thông tin về hồ sơ yêu cầu HO SO YEU CAU DU AN NANG LUONG TAI TAO_Signed.pdf


6/30/2020 5:00 PMĐã ban hànhThông tin Đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm công; Thông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/moithau.jpeg
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm,  chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây NinhTuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm,  chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 1279/KH-UBND ngày 16/6/2020 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, huy động sự tham gia, phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 1279/KH-UBND ngày 16/6/2020 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Để việc triển khai tốt công tác tuyên truyền truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Kế hoạch yêu cầu các đơn vị thực hiện: 

- Nghiêm túc tổ chức thực hiện Kế hoạch, đảm bảo phù hợp với tình hình, đặc điểm và điều kiện ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến tại đơn vị, nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tổ chức theo dõi, chọn trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đối tượng, đơn vị, địa bàn; tăng cường hoạt động kiểm tra, đánh giá hiệu quả.

Kế hoạch 1279-KH-UBND.signed.pdf

VP SCT

6/22/2020 8:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/News_Key_06092019152043.png
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm,  chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây NinhTuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm,  chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 1279/KH-UBND ngày 16/6/2020 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, huy động sự tham gia, phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 1279/KH-UBND ngày 16/6/2020 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Để việc triển khai tốt công tác tuyên truyền truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Kế hoạch yêu cầu các đơn vị thực hiện: 

- Nghiêm túc tổ chức thực hiện Kế hoạch, đảm bảo phù hợp với tình hình, đặc điểm và điều kiện ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến tại đơn vị, nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tổ chức theo dõi, chọn trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đối tượng, đơn vị, địa bàn; tăng cường hoạt động kiểm tra, đánh giá hiệu quả.

Kế hoạch 1279-KH-UBND.signed.pdf

VP SCT

6/22/2020 8:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/News_Key_06092019152043.png
Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủNghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ
Ngày 29/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm trật tự an toàn xã hội để duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được Quốc hội đề ra,

Ngày 29/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

NQ-84.signed.pdf

Thanh tra SCT

6/18/2020 11:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/News_Key_20092019093228.png
Thông báo ngừng giảm 25% giá cước Hành chính công nội tỉnh từ ngày 13/5/2020Thông báo ngừng giảm 25% giá cước Hành chính công nội tỉnh từ ngày 13/5/2020
Sau khi có thông báo xác lập tình trạng bình thường mới trong các hoạt động kinh tế - xã hội, Bưu điện tỉnh Tây Ninh thông báo ngừng giảm 25% giá cước Hành chính công nội tỉnh từ ngày 13/5/2020.

Giá cước mới về gửi nhận hồ sơ thủ tục hành chính áp dụng theo Quyết định số 1268/QĐ-BĐVN ngày 11/11/2017 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Xem chi tiết tại:

Công văn 631-BĐTN-KHKD.PDF

5/16/2020 11:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Khôi phục thời gian thông quan hàng hóa  tại cửa khẩu Tân Thanh – Pò Chài Khôi phục thời gian thông quan hàng hóa  tại cửa khẩu Tân Thanh – Pò Chài
Quyết định khôi phục lại thời gian thông quan tại cặp chợ Tân Thanh – Pò Chài của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Tây sẽ góp phần giải tỏa áp lực hàng hóa ùn ứ tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Bộ Công Thương thông tin, ngày 01 tháng 5 năm 2020, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc) có văn bản số 342/2020/TLSQ.NN gửi Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc Sở Thương mại Quảng Tây (Trung Quốc) có công hàm về vấn đề thông quan hàng hóa tại khu vực cửa khẩu thuộc Bằng Tường, Trung Quốc.

Theo đó, từ ngày 30/4/2020, thời gian thông quan tại cặp chợ Tân Thanh – Pò Chài sẽ được khôi phục như bình thường, buổi sáng từ 08:00 đến 11:00, buổi chiều từ 12:00 đến 16:00 (giờ Việt Nam). Từ ngày 1/5/2020, khôi phục thông quan vào ngày nghỉ lễ và ngày cuối tuần, thời gian thông quan buổi sáng từ 08:00 đến 11:00, buổi chiều từ 12:00 đến 16:00 (giờ Việt Nam).Trước đó, ngày 17/4/2020, tại cuộc điện đàm với Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, Tổng cục trưởng Hải quan Trung Quốc Nghê Nhạc Phong đã tuyên bố khôi phục lại thời gian thông quan tại cặp chợ Tân Thanh – Pò Chài nhằm giải tỏa áp lực hàng hóa ùn ứ tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Quảng Tây) và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam liên tục trao đổi, làm việc nhằm thúc đẩy tỉnh Quảng Tây sớm triển khai thực hiện tuyên bố của Tổng cục trưởng Hải quan Trung Quốc.

Kết quả là, Sở Thương mại và Ủy ban Điều tiết kinh tế thương mại đối ngoại Bằng Tường, Quảng Tây đã chính thức khôi phục lại thời gian thông quan tại Tân Thanh – Pò Chài kể từ ngày 01/5/2020, sớm hơn thời gian dự kiến ban đầu là từ ngày 06/5/2020.

Thời gian qua, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu, phía Trung Quốc đã tăng cường các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 tại các cửa khẩu biên giới đất liền, trong đó có khu vực biên giới với Việt Nam.

Các biện pháp này đã gây ảnh hưởng đến tiến độ thông quan, trao đổi hàng hóa của doanh nghiệp và cư dân hai nước tại khu vực biên giới Việt – Trung trong tháng 4 vừa qua.

Việc phía Trung Quốc đồng ý khôi phục lại thời gian thông quan tại cặp chợ Tân Thanh – Pò Chài ngay trong tháng 4 là kết quả khả quan sau một loạt các biện pháp đồng bộ, chủ động và tích cực của Bộ Công Thương nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong nước trước tác động của dịch Covid-19.

P.QLTM - SCT


5/14/2020 10:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/H QLTM T5 01.jpg
Thông tin về xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới Việt - TrungThông tin về xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới Việt - Trung
Khôi phục lại thời gian thông quan tại cặp cửa khẩu Tân Thanh – Pò Chài và áp dụng gắn biển số xe điện tử cho tất cả các xe vào khu vực giám sát của Hải quan Hữu Nghị Quan.

Theo thông tin trao đổi của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc) và Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn về vấn đề các cơ quan chức năng của Trung Quốc đang tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động thông quan hàng hóa tại khu vực cửa khẩu sang Trung Quốc, trong đó có việc kiểm soát chặt hơn đối với các hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa của cư dân biên giới, giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu.Từ ngày 1/5/2020, thời gian làm việc tại cặp cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc) thay đổi như sau: Buổi sáng từ 8h00 đến 11h00, buối chiều từ 12h00 đến 16h00 (giờ Việt Nam). Các cửa khẩu Cốc Nam, Chi Ma trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, chỉ thông quan 5 giờ/ngày (buổi sáng từ 8h00 đến 11h00, buổi chiều từ 12h00 đến 14h00, giờ Việt Nam). Các cửa khẩu nghỉ vào các ngày cuối tuần và dịp lễ, tết, từ ngày 1/5 đến hết ngày 5/5/2020 sẽ dừng thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trong dịp Quốc tế Lao động năm 2020 và làm bù vào Chủ Nhật ngày 24/4/2020 (đã thực hiện) và Thứ bảy ngày 9/5/2020.

Bắt đầu từ ngày 1/5/2020, Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị áp dụng gắn biển số xe điện tử cho tất cả các xe (gồm có xe Việt Nam và xe Trung Quốc) vào khu vực giám sát của Hải quan Hữu Nghị Quan; những xe không được gắn biển điện tử sẽ không được vào khu vực giám sát của Hải quan Hữu Nghị Quan, Trung Quốc.

Trước tình hình trên, để đảm bảo hoạt động xuất khẩu hàng nông sản, trái cây của tỉnh sang thị trường Trung Quốc được thuận lợi, Sở Công Thương thông báo tình hình tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để các doanh nghiệp, Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu nông sản, hoa quả sang thị trường Trung Quốc biết, chủ động điều tiết, vận chuyển hàng hóa lên các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hợp lý. Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục theo dõi, trao đổi thường xuyên với Sở Công Thương các tỉnh biên giới phía Bắc để nắm bắt tình hình và phối hợp với các đơn vị liên quan có thông báo, khuyến cáo đến doanh nghiệp, Hợp tác xã… về tình hình xuất nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu biên giới phía Bắc.

P.QLTM - SCT


5/14/2020 10:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/H QLTM T5 2.jpg
Thông tin về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIVThông tin về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Để cử tri trên địa bàn tỉnh nắm thông tin, đề xuất kiến nghị đối với công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cũng như tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn thế giới, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh không tổ chức tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Để cử tri trên địa bàn tỉnh nắm thông tin, đề xuất kiến nghị đối với công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cũng như tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương,

Sở Công Thương thông tin về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI như sau:

1. Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (nội dung kèm theo).

2. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, phản ánh, đề xuất của cử tri gửi đến Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Tây Ninh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, C300, CMT8, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh từ ngày 04/5/2020 đến ngày 08/5/2020.

3. Số điện thoại tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, phản ánh, đề xuất của cử tri gọi đến Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Tây Ninh: 02768.501105 (trong giờ hành chính từ ngày 04/5/2020 đến ngày 08/5/2020).

4. Email tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, phản ánh, đề xuất của cử tri gửi đến Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Tây Ninh: tayninh@quochoi.vn, từ ngày 04/5/2020 đến ngày 08/5/2020).

5/7/2020 11:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/News_Key_03092019094810.png
Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh Tây NinhQuyết định số 869/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh
Ngày 27/4/2020, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 869/QĐ-UBND quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có nội dung, phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Trong Quyết định có một số nội dung trọng tâm như sau:

1. Thẩm quyền xác định các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cấp huyện), Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) có trách nhiệm xác định các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức do cơ quan, đơn vị, địa phương mình lập và xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý.

2. Thẩm quyền xác định hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Công an cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Trưởng Công an cấp xã có trách nhiệm xác định hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của địa phương mình.

3. Tiêu chí xác định

Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức thuộc một trong các tiêu chí sau đây:

a) Hồ sơ vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp cần phải xác minh, thu thập chứng cứ theo quy định tại Điều 59 Luật Xử lý vi phạm hành chính mà không thuộc trường hợp giải trình;

b) Hồ sơ vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại đoạn 2 khoản 2 và khoản 3 Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính, cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ và gia hạn thêm thời gian (không quá 30 ngày) để xử lý;

c) Hồ sơ vụ việc có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực (từ 02 ngành, lĩnh vực trở lên hoặc từ 02 xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố trở lên);

d) Hồ sơ vụ việc được quy định tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, có nhiều tài liệu, chứng cứ mâu thuẫn cần có thời gian để kiểm tra, xác minh, thu thập chứng cứ hoặc tham khảo ý kiến của các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền;

đ) Hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính do nhiều cá nhân, tổ chức thực hiện (từ 02 cá nhân, tổ chức trở lên);

e) Hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức (từ 02 cá nhân, tổ chức trở lên);

g) Hồ sơ vụ việc mà đối tượng vi phạm là cá nhân, tổ chức nước ngoài;

h) Hồ sơ vụ việc theo quy định tại Điều 63 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

4. Cách thức xác định

Căn cứ các tiêu chí xác định, công chức được giao nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức có trách nhiệm đề xuất bằng văn bản với người có thẩm quyền xác định hồ sơ có nội dung phức tạp để làm cơ sở thanh toán theo quy định.

Quyết định số 869-QĐ-UBND.signed.pdf

Thanh tra SCT

5/6/2020 11:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/Thong Bao_png_Key_26092019115112.jpg
Thông tin về biện pháp quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu,  phương tiện vận tải của phía Trung Quốc tại cặp cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy – Thiên Bảo, tỉnh Hà GiangThông tin về biện pháp quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu,  phương tiện vận tải của phía Trung Quốc tại cặp cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy – Thiên Bảo, tỉnh Hà Giang
Theo thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Hà Giang, tỉnh đã chủ động trao đổi, thống nhất với phía Trung Quốc về phương án quản lý, giám sát hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Việt Nam) – Thiên Bảo (Trung Quốc). Theo đó, hoạt động xuất nhập khẩu và vận tải hàng hóa qua cặp cửa khẩu này vẫn duy trì hoạt động bình thường; tuy nhiên, số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu và phương tiện hàng hóa và phương tiện vận tải được thông quan trong ngày giảm xuống còn khoảng 30 - 40%, so với điều kiện bình thường (tương đương khoảng 65-70 container/ngày) dẫn đến hiện tượng phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu phải lưu bãi qua đêm, để chờ xuất khẩu hàng hóa (hiện trung bình có khoảng từ 70 đến 100 xe/ngày đêm).

Cục Thương vụ Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc về việc, kể từ ngày 09/4/2020, để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, phía Trung Quốc bắt đầu áp dụng quy định mới về quản lý người điều khiển phương tiện vận tải qua lại cặp cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Việt Nam) – Thiên Bảo (Trung Quốc) để giao nhận hàng hóa.

Cụ thể, phía Trung Quốc chỉ cho phép những lái xe phía Việt Nam có đăng ký hộ khẩu tại tỉnh hà Giang mới đượ điều khiển phương tiện sang giao, nhận hàng tại phía cửa khẩu Thiên Bảo và phải về trong ngày; phía bạn cũng giới hạn lái xe của Trung Quốc chỉ bao gồm những công dân có hộ khẩu tại huyện Malipho, Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam.

Để thực hiện biện pháp này, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang đang phối hợp với phía Trung Quốc lập, thống nhất danh sách lái xe, dự kiến 100 người (mỗi bên 50 người), để thực hiện việc vận tải hàng hóa qua lại cặp cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Việt Nam) – Thiên Bảo (Trung Quốc).

Bên cạnh đó, việc phía Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu và phương tiện trong ngày qua lại cặp cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy – Thiên Bảo.

Để tránh việc ùn tắc hàng hóa xuất khẩu; đặc biệt là hàng hóa nông sản tươi sống của Việt Nam xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy; đồng thời hạn chế tối đa các thiệt hại về kinh tế cho các doanh nghiệp xuất khẩu trong trường hợp phương tiện, hàng hõa xuất khẩu phải lưu kho bãi quá dài ngày tại cửa khẩu.

Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh thường xuyên theo dõi và trao đổi thông tin  với các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang để nắm bắt tình hình hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang.

Đồng thời thông báo, khuyến cáo các Hiệp hội, ngành hàng, các doanh nghiệp, thương nhân xuất khẩu nông sản: cập nhật các thông tin tình hình xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang để chủ động trong việc thu hoạch, thu mua hàng hóa xuất khẩu; chủ động trong đổi thông tin về số lượng hàng hóa xuất khẩu, dự kiến thời gian vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy cho đối tác tại tỉnh Hà Giang và phía Trung Quốc biết, để sắp xếp thời gian giao nhận cho phù hợp, tránh lưu kho bãi, đặc biệt là đối với các hàng hóa nông sản tươi sống xuất khẩu theo hình thức mua bán cư dân biên giới.

Tiếp tục chú trọng quan tâm thực hiện các giao dịch xuất nhập khẩu theo thông lệ quốc tế, thông qua hợp đồng mua bán ngoại thương; các quy định về tem nhãn truy xuất nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, chỉ dẫn địa lý, quy cách đóng gói. Chất lượng chủng loại.

Đầu mối liên hệ:

1. Phòng Kế hoạch Tổng hợp – Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh; điện thoại 0276. 3822156.

2. Bà Ngô Thị Thơm – Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu – Sở Công Thương tỉnh Hà Giang; Điện thoại 0219.3866193.

                                                  (Nguồn: Sở Công Thương tỉnh Hà Giang)

4/28/2020 11:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/News_Key_06092019152043.png
Khuyến nghị doanh nghiệp đưa hàng lên cửa khẩu Lạng SơnKhuyến nghị doanh nghiệp đưa hàng lên cửa khẩu Lạng Sơn
Đối phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt dịch bệnh và ngăn chặn lây nhiễm từ nước ngoài vào nội địa, đặc biệt tại các cửa khẩu và đường mòn, lối mở.

Xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu ở Lạng Sơn trong tháng 4 và thời gian tới sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, do phía Trung Quốc mới tăng cường các biện pháp siết chặt quản lý xuất nhập khẩu (XNK) để phòng, chống dịch Covid-19. 

Để tháo gỡ khó khăn cho xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn trước tác động của dịch Covid-19, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng phối hợp, triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp, sáng kiến nhằm thúc đẩy thông quan hàng hóa. Nhờ vậy, trong tháng 3/2020, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn cơ bản đã được khôi phục, lưu lượng phương tiện XNK hàng hóa trung bình đạt khoảng 1.000 xe/ngày. Kết quả thông quan hàng hóa tại một số cửa khẩu trên địa bàn sau Tết Nguyên Đán, từ ngày 05/02/2020 đến hết ngày 05/4/2020 đạt 41.392 xe (xuất khẩu 20.205 xe, nhập khẩu 21.187 xe).

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam cũng như trên thế giới đang diễn biến phức tạp, phía Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt dịch bệnh, ngăn chặn lây nhiễm từ nước ngoài vào nội địa, đặc biệt tại các cửa khẩu và đường mòn, lối mở. Cụ thể, từ ngày 30/3/2020, Trung Quốc tăng cường quản lý chặt chẽ các lái xe và đại lý khai báo hải quan người Trung Quốc sang khu vực cách ly phía Việt Nam để giao dịch; không cho phép các lái xe đến từ các tỉnh đã có ca bị lây nhiễm dịch Covid-19 của Việt Nam nhập cảnh vào Trung Quốc. Đồng thời, đề nghị thành lập đội lái xe chuyên trách tại cửa khẩu chở hàng qua lại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) và cặp cửa khẩu phụ Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc), sẽ áp dụng từ ngày 07/4/2020, yêu cầu lái xe đến từ các tỉnh chưa phát sinh ca bị lây nhiễm dịch bệnh, không được ra khỏi địa bàn thành phố Lạng Sơn và phải có kết quả xét nghiệm âm tính đối với Covid-19. Chỉ những người có tên trong danh sách Đội lái xe mới được xuất cảnh, nhập cảnh chở hàng hóa xuất nhập khẩu qua lại hai bên cửa khẩu.

Từ ngày 3/4/2020, phía Quảng Tây (Trung Quốc) đã ban hành thông báo về việc tăng cường quản lý dịch bệnh từ nước ngoài tại các cửa khẩu đường bộ và đường thủy. Theo đó, quản lý nghiêm cửa khẩu và các đường mòn biên giới, ngoài cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, các cửa khẩu khác gồm Ga Đường sắt quốc tế Đồng Đăng, cửa khẩu chính Chi Ma, các cửa khẩu phụ Tân Thanh, Cốc Nam chỉ duy trì chức năng thông quan hàng hóa; tạm thời đóng các cửa khẩu, lối mở khác; thực hiện phòng dịch nghiêm ngặt đối với hoạt động trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới. Theo thông báo từ phía thị Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc), từ ngày 7/4/2020, các cửa khẩu phụ Tân Thanh, Cốc Nam chỉ thông quan 5 tiếng/ngày (buổi sáng từ 08 giờ đến 11 giờ , buổi chiều từ 12 giờ đến 14 giờ , giờ Hà Nội), nghỉ vào các ngày cuối tuần và dịp lễ, Tết.

Bên cạnh đó, Trung Quốc tiếp tục tăng cường quản lý đối với xe hàng và lái xe qua biên giới. Đối với xe hàng xuất nhập cảnh, tiến hành khử trùng kỹ theo quy trình liên quan; yêu cầu đăng ký đối với tất cả lái xe chở hàng qua biên giới, thực hiện vận tải theo điểm và tuyến cố định. Xe hàng Việt Nam thực hiện bốc dỡ tại bãi hàng được chỉ định tại khu vực cửa khẩu, lái xe phía Việt Nam chỉ được giới hạn hoạt động tại khu vực bãi hàng và xuất cảnh về Việt Nam trong ngày.

Trước sự kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt của phía Trung Quốc, năng lực thông quan hàng hoá xuất khẩu qua các cửa khẩu ở Lạng Sơn đã giảm so với thời gian trước. Đến 10 giờ sáng ngày 6/4/2020, tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn vẫn tồn khoảng 1.700 phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu, trong đó Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tồn khoảng 600 xe, cửa khẩu phụ Tân Thanh tồn 839 xe (639 xe tại Tân Thanh, phía bãi hàng hóa Pò Chài - Trung Quốc tồn 200 xe hàng đã xuất nhưng chưa giao được hàng), cửa khẩu phụ Cốc Nam tồn trên 130 xe, cửa khẩu chính Chi Ma tồn 135 xe.

Dự báo hoạt động thông quan hàng hoá xuất khẩu qua các cửa khẩu của Lạng Sơn trong tháng 4 và thời gian tới tiếp tục gặp khó khăn, do sự kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt của phía Trung Quốc. Để đảm bảo hoạt động xuất khẩu hàng hóa được thuận lợi, tránh ùn ứ phương tiện và hàng hóa xuất khẩu, gây thiệt hại cho thương nhân, doanh nghiệp và người dân, Sở Công Thương tỉnh khuyến cáo các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, thương nhân xuất khẩu nông sản, hoa quả:

Thường xuyên cập nhật các thông tin, tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để chủ động trong việc thu hoạch, thu mua hàng hoá, tính toán phương án vận chuyển hàng lên cửa khẩu, xuất nhập hàng hóa hợp lý để giảm thiểu thiệt hại.

Đồng thời nghiên cứu thực hiện việc chuyển dần từ loại hình xuất khẩu tiểu ngạch biên giới sang loại hình xuất khẩu chính ngạch để tránh rủi ro trong thương mại hoặc có phương án tiêu thụ hàng hóa nông sản trong thị trường nội địa.

Đầu mối liên hệ: Phòng Xuất nhập khẩu – Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn  đồng chí Duy hoặc đồng chí Tùng; điện thoại: 0205. 3875493.

                                                          (Nguồn: Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn)


4/24/2020 6:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/Tan Thanh.jpg
Tối ưu hóa hoạt động quản lý xuất, nhập khẩu ứng phó Covid-19 tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào CaiTối ưu hóa hoạt động quản lý xuất, nhập khẩu ứng phó Covid-19 tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai vừa triển khai phương án mới về quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, thuộc TP. Lào Cai.

Thời gian này, tỉnh Lào Cai tiếp tục cho phép hàng hóa xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (cửa khẩu Kim Thành) nhưng vẫn bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành.

Trên tinh thần đó, tỉnh đặc biệt chú trọng thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh đối với người, phương tiện qua lại.

Nhằm tăng cường hơn nữa về công tác phòng, chống dịch Covid-19 giữa hai nước, đảm bảo sức khỏe của lái xe hai bên, đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua lại cặp cửa khẩu Kim Thành (Việt Nam) – Bắc Sơn (Trung Quốc) được thông suốt.

Cụ thể, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai vừa triển khai phương án mới về quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu Kim Thành. Tại cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành – Bắc Sơn thực hiện theo phương thức "cố định người không cố định xe". 

Theo đó, Ban quản lý cửa khẩu hai bên lập hồ sơ xác nhận lái xe cố định, chuyên vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu. Phạm vi đi lại là từ khu cách ly cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Việt Nam) đến nhà liên ngành cửa khẩu Bắc Sơn (Trung Quốc) và ngược lại. Quy trình vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu như sau:

Đối với xuất khẩu: lái xe Việt Nam điều khiển phương tiện đến khu vực nhà liên ngành cửa khẩu Bắc Sơn rồi về Việt Nam (đi bộ hoặc lái xe thùng rỗng Việt Nam). Lái xe Trung Quốc tiếp nhận, điều khiển xe đi vào bãi thông quan hàng hóa, sau khi bốc xếp, sang tài, lái xe Trung Quốc điều khiển xe ra khu vực nhà liên ngành cửa khẩu Bắc Sơn giao cho lái xe Việt Nam đi về nước.

Đối với nhập khẩu: lái xe Trung Quốc điều khiển khiển phương tiện đến khu cách ly rồi về Trung Quốc (đi bộ hoặc lái xe thùng rỗng Trung Quốc). Lái xe Việt Nam tiếp nhận, điều khiển xe đi vào bãi KB1, đủ điều kiện thông quan đi vào bãi sang tải hàng hóa được phép. Sau khi bốc xếp bốc xếp, sang tải, lái xe Việt Nam điều khiển xe ra khu vực cách ly  cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành giao lại cho tài xế Trung Quốc về nước. Lái xe Việt Nam chở hàng từ khu cách ly đến bãi sang tải, đưa xe thùng rỗng vào khu cách ly do doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa tự đảm bảo.

Hàng ngày, lái xe chở hàng hóa xuất khẩu phải xuất trình Giấy chứng nhận lái xe cố định và Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan có thẩm quyền hai bên cấp.

Sở Công Thương thông báo đến các Hiệp hội, ngành hàng, doanh nghiệp, thương nhân xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh biết, cập nhật thông tin.

Đầu mối liên hệ:

1. Phòng Kế hoạch Tổng hợp – Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh; điện thoại 0276. 3822156

2. Ông Nguyễn Quý Trung – Phó Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu – Sở Công Thương tỉnh Lào Cai; Điện thoại 0214.3824024

                                                  (Nguồn: Sở Công Thương tỉnh Lào Cai)


4/24/2020 6:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/Kim Thanh II.jpg
1 - 30Next