Thông tin cần biết - Số liệu thống kê
 
Sở Công Thương thống kê số liệu những mặt hàng xuất, nhập khẩu tháng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 01/2017
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
Tin liên quan
  
  
  
Lịch ngừng cung cấp điện nâng cấp, sữa chữa đường dây (từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018)Lịch ngừng cung cấp điện nâng cấp, sữa chữa đường dây (từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018)

1. THÀNH PHỐ TÂY NINH:

- Ngày 11/6/2018: Ấp Tân Phước xã Tân Bình từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 12/6/2018: Khu phố Ninh Bình phường Ninh Sơn từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 13/6/2018: Ấp Tân Hòa xã Tân Bình từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 14/6/2018: Ấp Tân Lập xã Tân Bình từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 15/6/2018: Ấp Tân Hòa xã Tân Bình từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 17/6/2018: Khu phố 2, 3 phường I; khu phố 2 phường IV; khu phố Ninh Trung, Ninh Thành phường Ninh Sơn; khu phố Hiệp Lễ, Hiệp Nghĩa phường Hiệp Ninh; ấp Tân Trung, Tân Phước xã Tân Bình và các xã Thạnh Tân, Bình Minh từ 07giờ đến 17giờ.

2. HUYỆN HÒA THÀNH:

- Ngày 11/6/2018: Ấp Trường An xã Trường Tây và ấp Long Tân, Long Đại xã Long Thành Bắc từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 12/6/2018: Ấp Hiệp Hòa xã Hiệp Tân từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Trường Phước, Trường Lộc, Trường Giang xã Trường Tây từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 13/6/2018: Ấp Long Mỹ xã Long Thành Bắc từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Trường Đức, Năm Trại xã Trường Đông từ 08giờ đên 17giờ.

- Ngày 14/6/2018: Ấp Hiệp Hòa, Hiệp Trường, Hiệp An xã Hiệp Tân từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 15/6/2018: Ấp Long Yên, Bến Kéo xã Long Thành Nam từ 08giờ dến 17giờ.

- Ngày 16/6/2018: Ấp Trường Giang xã Trường Tây từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Trường An xã Trường Tây từ 08giờ đến 17giờ.

3. HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU:

- Ngày 11/6/2018: Tổ 18, 19 ấp Bình Linh xã Chà Là và ấp Ninh Phú xã Bàu Năng từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 12/6/2018: Ấp Ninh Hiệp xã Bàu Năng từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 13/6/2018: Ấp Khởi Nghĩa xã cầu Khởi từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 14/6/2018: Ấp Thuận Bình xã Truông Mít từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 15/6/2018: Ẩp Phước Lễ xã Phước Ninh từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 16/6/2018: Ầp Phước Hiệp xã Phước Ninh từ 08giờ đến l0giờ.

4. HUYỆN CHÂU THÀNH:

- Ngày 11/6/2018: Ấp Trường xã Hảo Đưóc từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Bình Hòa xã Thái Bình từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 12/6/2018: Ấp Long Châu xã Long Vĩnh từ 08giờ đến 11giờ30.

- Ngày 13/6/2018: Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 14/6/2018: Ấp An Thọ xã An Cơ từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 15/6/2018: Ấp Phước Lập, Phước Lộc xã Phước Vinh từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 16/6/2018: Ấp Thành Nam xã Thành Long từ 08giờ đên 17giờ..

5. HUYỆN GÒ DẦU:

- Ngày 15/6/2018: Ấp Phước Chánh, Phước Đông xã Phước Thạnh từ 08giờ đến 11giờ30.

- Ngày 16/6/2018: Ấp Cẩm Bình xã Cẩm Giang từ 08giờ đến 11giờ30..

6. HUYỆN BẾN CẦU:

- Ngày 11/6/2018: Ấp Long Tân xã Long Giang và ấp Phước Đông xã Long Phước từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 13/6/2018: Ấp Cao Su xã Long Giang từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 14/6/2018: Ấp A, B, Bàu Tép xã Tiên Thuận từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 15/6/2018: Ấp Long Phú xã Long Khánh từ 08giờ đến 10giờ.

- Ngày 16/6/2018: Ấp Long Cường xã Long Khánh từ 08giờ đến 17giờ

7. HUYỆN TRẢNG BÀNG:

- Ngày 11/6/2018: Ấp Tân Thuận xã Hưng Thuận và ấp Trảng Cỏ, Trảng Sa, Thuận Lợi, Bến Kinh xã Đôn Thuận từ 07giờ đến 17giờ. Ấp An Phú xã An Tịnh từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 12/6/2018: Ấp Chánh xã Gia Bình và ấp Bình Hòa xã Bình Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 13/6/2018: Ấp An Thành, An Khương xã An Tịnh từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 14/6/2018: Ấp Lộc Phước xã Lộc Hưng từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 15/6/2018: Khu phố Gia Huỳnh, Lộc Du Thị trấn và ấp Lộc Trát. Tân Lộc xã Gia Lộc từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 17/6/2018: Đường N3, N4 KCN Thành Thành Công từ 08giờ đến 17giờ.

8. HUYỆN TÂN CHÂU:

- Ngày 12/6/2018: Ấp Đông Tiến xã Tân Đông từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 13/6/2018: Ấp Tân Lâm xã Tân Hà 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 14/6/2018: Ấp Tân Bình xã Tân Hiệp và ấp Hội Tân xã Tân Hội 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 15/6/2018: Ấp Tân Tây, Tân Thạnh, Tân Lợi xã Tân Hưng và ấp Đông Tiến xã Tân Đông từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 16/6/2018: Ấp Đông Hiệp, Tầm Phô xã Tân Đông và xã Tân Hà từ 08giờ đến 17giờ.

9. HUYỆN TÂN BIÊN:

- Ngày 11/6/2018: Tổ 4, 5 khu phố 7 Thị trấn và ấp Thạnh An xã Thạnh Bình 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 12/6/2018: Tổ 9, 10 khu phố 6 Thị trấn từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 13/6/2018: Ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình và ấp Thạnh Nam xã Thạnh Tây từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 14/6/2018: Tổ 1 khu phố 1 Thị trấn từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 15/6/2018: Khu phố 3, 4, 5 Thị trấn từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Thạnh Lộc xã Thạnh Bình từ 13giờ30 đến 17giờ.

- Ngày 16/6/2018: Khu phố 6 Thị trấn từ 08giờ đến 17giờ. 

6/7/2018 12:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2018-06/lich-cup-dien_Key_07062018114202.gif
Lịch ngừng cung cấp điện nâng cấp, sữa chữa đường dây (từ ngày 04/6/2018 đến ngày 10/6/2018)Lịch ngừng cung cấp điện nâng cấp, sữa chữa đường dây (từ ngày 04/6/2018 đến ngày 10/6/2018)

1. THÀNH PHỐ TÂY NINH:

- Ngày 04/6/2018: Khu phố Ninh Thành, Ninh Tân phường Ninh Sơn từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 05/6/2018: Khu phố 1, 6 phường IV từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 06/6/2018: Ấp Tân Phước xã Tân Bình từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 07/6/2018: Ấp Tân Trung, Tân Lập xã Tân Bình từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 08/6/2018: Khu phố Ninh Trung phường Ninh Sơn từ 08giờ đến 17giờ.

2. HUYỆN HÒA THÀNH:

- Ngày 04/6/2018: Ấp Hiệp Hòa xã Hiệp Tân từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 05/6/2018: Ấp Hiệp Trường xã Hiệp Tân từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 06/6/2018: Ấp Hiệp Hòa xã Hiệp Tân từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 07/6/2018: Khu phố 4 Thị trấn và ấp Long Trung xã Long Thành Trung từ 08 giờ đến 17giờ.

- Ngày 08/6/2018: Ấp Long Yên, Bến Kéo, Long Khương, Giang Tân xã Long Thành Nam và ấp Trường Ân xã Trường Đông từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 09/6/2018: Ấp Long Thới, Long Kim xã Long Thành Trung từ 08giờ đến 17giờ.

3. HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU:

- Ngày 04/6/2018: Ấp B4 xã Phước Minh từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 05/6/2018: Ấp Phước Lễ xã Phước Ninh từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 06/6/2018: Ấp Ninh Thuận xã Bàu Năng từ 08giờ đên 17giờ.

- Ngày 08/6/2018: Ấp B4 xã Phước Minh từ 08giờ đến 17giờ;

- Ngày 09/6/2018: Ấp Thuận Bình xã Truông Mít từ 08giờ đến 17giờ.

4. HUYỆN CHÂU THÀNH:

- Ngày 09/6/2018: Xã Phước Vinh từ 06giờ đến 12giờ. Riêng ấp 1,2 ,3 xã Phước Vinh từ 06giờ đến 17giờ.

- Ngày 10/6/2018: Thị trấn; ấp Thanh An xã An Bình; ấp Xóm Mới 1, Xóm Mới 2, Tầm Long, Xóm Ruộng xã Trí Bình và các xã Ninh Điên, Thành Long, Hòa Hội, Hòa Thạnh, Biên Giới (trừ ấp Rạch Tre) từ 06giờ đên 17giờ. Các xã Thanh Điền, Long Vĩnh, An Bình, Thái Bình (trừ ấp Bình Hòa, Suối Dộp) từ 07giờ đến 12giờ..

5. HUYỆN GÒ DẦU:

- Ngày 04/6/2018: Ấp Chánh, Cây Da xã Hiệp Thạnh từ 08giờ đến 1 lgiờ30. Ấp Đá Hàng xã Hiệp Thạnh từ 13giờ30 đến 17giờ.

- Ngày 07/6/2018: Ấp Bến Rộng xã Thạnh Đức và ấp 3 xã Bàu Đồn từ 08giờ đên 11giờ30.

6. HUYỆN BẾN CẦU:

- Ngày 04/6/2018: Ấp Long Hưng, Long An xã Long Thuận và ấp Long Cường xã Long Khánh từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 05/6/2018: Ấp Rừng Dầu, Tân Lập xã Tiên Thuận từ 08giờ đên 17giờ. Ngày 06/6/2018: Ấp Long Phi xã Long Thuận và ấp Thuận Đông xã Lợi Thuận từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 07/6/2018: Ấp Xóm Khách xã Long Giang từ 08giờ đến 10giờ.

- Ngày 08/6/2018: Ấp Long Châu, Long Phú xã Long Khánh từ 08giờ đên 17giờ. Ngày 09/6/2018: Ấp Long Bình xã Long Chữ, ấp Long Phú xã Long Khánh và các xã Long Giang (trừ ấp Bảo), Long Phước từ 08giờ đến 17giờ.

7. HUYỆN TRẢNG BÀNG:

- Ngày 04/6/2018: Ấp Tân Thuận xã Hưng Thuận và ấp Trảng cỏ, Trảng Sa, Thuận Lợi, Bến Kinh xã Đôn Thuận từ 07giờ đến 17giờ.

- Ngày 05/6/2018: Ấp Sóc Lào xã Đôn Thuận từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 07/6/2018: Ấp An Phú xã An Tịnh từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 09/6/2018: Thị trấn; ấp Lộc Trát, Tân Lộc xã Gia Lộc và các xã An Hòa, Gia Bình từ 08giờ đến 17giờ.

8. HUYỆN TÂN CHÂU:

- Ngày 04/6/2018: Ấp Đông Hà xã Tân Đông từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 05/6/2018: Ấp Tân Dũng, Tân Kiên xã Tân Hà 08giờ đến 17giở.

- Ngày 06/6/2018: Ấp Đông Hiệp xã Tân Đông 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 07/6/2018: Ấp Tân Hoà xã Tân Thành từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 08/6/2018: Ấp Đông Hà xã Tân Đông từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 09/6/2018: Khu phố 1 Thị trấn từ 08giờ đến 17giờ.

9. HUYỆN TÂN BIÊN:

- Ngày 04/6/2018: Tổ 3 khu phố 1 Thị trấn từ 08giờ đến 1 lgiờ30. Ấp Thạnh An xã Thạnh Bình 13giờ30 đến 17giờ.

- Ngày 05/6/2018: Tổ 2 khu phố 6 Thị trấn và ấp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây từ 08giờđến 17giờ.

- Ngày 06/6/2018: Tổ 7, 10 khu phố 6 Thị trấn từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 07/6/2018: Tổ 2 khu phố 3 Thị trấn từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 08/6/2018: Khu phố 4 Thị trấn,^ ấp Thạnh Nam xã Thạnh Tây, ấp cầu xã Tân Phong và xã Hòa Hiệp tù' 08giờ đến 11giờ30.

- Ngày 09/6/2018: Các xã Tân Phong, Mỏ Công, Trà Vong từ 08giờ đến 1 lgiờ30.

5/31/2018 3:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2018-05/lich-cup-dien_Key_31052018150138.gif
LỊCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN NÂNG CẤP, SỮA CHỮA ĐƯỜNG DÂY (từ ngày 21/5/2018 đến ngày 27/5/2018)LỊCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN NÂNG CẤP, SỮA CHỮA ĐƯỜNG DÂY (từ ngày 21/5/2018 đến ngày 27/5/2018)

1. THÀNH PHỐ TÂY NINH:

- Ngày 22/5/2018: Khu phố 1, 6 phường IV từ 08giờ đến 1 lgiờ30. Khu phố Ninh Tân phường Ninh Sơn và ấp Giồng Cà xã Bình Minh từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 23/5/2018: Khu phố Hiệp Nghĩa phường Hiệp Ninh, khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh và khu phố 1 phường I từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 24/5/2018: Khu phố Ninh Thành phường Ninh Sơn từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 25/5/2018: Ấp Tân Hòa xã Tân Bình và ấp Giồng Tre, Bình Trung xã Bình Minh từ 08giờ đến 17giờ.

2. HUYỆN HÒA THÀNH:

- Ngày 21/5/2018: Ấp Hiệp Hòa (khu vực đường Phạm Văn Đồng) xã Hiệp Tân từ 08giờ đến 1 lgiờ30. Ấp Trường An xã Trường Tây từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 22/5/2018: Ấp Trường Phú, Trường Lưu xã Trường Đông từ 08giờ đến Llgiờ30. Ảp Năm Trại xã Trường Đông từ 08giờ đến 17giờ. Ảp Trường Ân (đường Quôc Lộ 22B từ Tịnh xá Ngọc Thuận đến Thánh Thất Trường Ản) xã Trường Đông từ 13giờ30 đến 17giờ.

- Ngày 23/5/2018: Ấp Hiệp Hòa (khu vực đường Lạc Long Quân), Hiệp An xã Hiệp Tân từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 24/5/2018: Ấp Long Chí xã Long Thành Trung và ấp Long Khương xã Long Thành Nam từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 25/5/2018: Ấp Trường Xuân xã Trường Hòa từ 08giờ đến llgiờ30. Ấp Trường Lưu, Trường Phú, Trường Đức, Trường Ân (khu vực đường Nguyễn Lương Bằng) xã Trường Đông từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 26/5/2018: Ấp Hiệp Hòa, Hiệp Trường xã Hiệp Tân và ấp Long Trung xã Long Thành Trung từ 08giờ đến 17giờ.

3. HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU:

- Ngày 21/5/2018: Ấp Ninh Hiệp, Ninh An xã Bàu Năng từ 08giờ đến 1 lgiờ. Ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 22/5/2018: Ấp Lộc Thuận, Lộc Trung xã Lộc Ninh và ấp Thuận Hòa xã Truông Mít từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 23/5/2018: Ẩp Ninh Thuận xã Bàu Năng từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 24/5/2018: Tổ 18, 19 ấp Bình Linh xã Chà Là từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 25/5/2018: Ấp B4 xã Phước Minh từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 26/5/2018: Âp Ninh Phú xã Bàu Năng từ 08giờ đến 17giờ.

4. HUYỆN CHÂU THÀNH:

- Ngày 21/3/2018: Ấp Thanh An xã An Bình từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 22/5/2018: Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 23/5/2018: Ấp Thành Nam xã Thành Long từ 08giờ đến 17giờ.

5. HUYỆN GÒ DẦU:

- Ngày 21/5/2018: Ấp 1 xã Bàu Đồn từ 08giờ30 đến l6giờ.

- Ngày 22/5/2018: Ấp Chánh, Cây Da, Xóm Bố xã Hiệp Thạnh và Ấp Bàu Vừng, Cây Nính xã Phước Trạch từ 07giờ đến 17giờ.

- Ngày 23/5/2018: Ấp Phước Hội xã Phước Thạnh từ 08giờ đên 17giờ.

- Ngày 25/5/2018: Ấp Phước Đức B xã Phước Đông từ 13giờ30 đến 17giờ.

- Ngày 26/5/2018: Ấp 5 xã Bàu Đồn và xã Phước Thạnh từ 07giờ đến 17giờ. Ấp Cẩm Bình xã Cẩm Giang từ 13giờ30 đến 17giờ..

6. HUYỆN BẾN CẦU:

- Ngày 21/5/2018: Ấp Rừng Dầu xã Tiên Thuận từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 22/5/2018: Ấp Bàu Tràm Lớn, Bàu Tràm Nhỏ, Bàu Tép xã Tiên Thuận từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 23/5/2018: Ấp Long Hưng, Long An xã Long Thuận và ấp Long Cường xã Long Khánh từ 08giờ đến 17giờ

7. HUYỆN TRẢNG BÀNG:

- Ngày 22/5/2018: Ấp An Thành, An Khương xã An Tịnh và ấp Bùng Binh xã Hưng Thuận từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 24/5/2018: Ấp An Bình xã An Tịnh, ấp Bình Nguyên 2 xã Gia Bình và ấp Bình Hòa xã Bình Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 25/5/2018: Khu phố Lộc Du Thị trấn từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 26/5/2018: Ấp An Thành xã An Tịnh từ 08giờ đến 17giờ..

8. HUYỆN TÂN CHÂU:

- Ngày 22/5/2018: Ấp Thạnh Quới, Thạnh Hưng xã Thạnh Đông; ấp Hội Thành xã Tân Hội và ấp Tân Lâm xã Tân Hà từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 23/5/2018: Ấp 3 xã Suối Dây và ấp 2 xã Suối Ngô 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 24/5/2018: Ấp Đông Hà xã Tân Đông 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 25/5/2018: Ấp Đông Tiến xã Tân Đông và ấp Tân Cường, Tân Dũng xã Tân Hà từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 26/5/2018: Ấp 2 xã Suối Dây và các xã Suối Ngô, Tân Hoà từ 07giờ đến 17giờ..

9. HUYỆN TÂN BIÊN:

- Ngày 21/5/2018: Ấp Sân Bay xã Tân Phong từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 22/5/2018: Khu phố 4 Thị trấn từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây từ 13giờ30 đến 17giờ. Ấp Thạnh Hiệp, Bàu Rã, Bàu Bền xã Thạnh Bắc và ấp Tân Khai xã Tân Lập từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 24/5/2018: Khu phố 7 Thị trấn từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 25/5/2018: Khu phố 4 Thị trấn từ 08giờđến 17giờ.

- Ngày 26/5/2018: Khu phố 2, 6 Thị trấn từ 08giờ dến 17giờ.

5/21/2018 12:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2018-05/lich-cup-dien_Key_21052018110635.gif
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Công ThươngCông bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Công Thương
Quyết định Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Công Thương
Nội dung chi tiết (vui lòng xem file đính kèm)

Văn phòng SCT
5/21/2018 6:00 AMĐã ban hànhCông khai ngân sáchTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 4/2018 của Sở Công ThươngKết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 4/2018 của Sở Công Thương
Từ ngày 01/4/2018 đến ngày 30/4/2018, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 63 vụ, tổng số tiền xử phạt là 459.350.000 đồng.

Cụ thể như sau:

  • Số vụ vi phạm hành chính do Thanh tra Sở xử lý: 01 vụ, hành vi trộm cắp điện, số tiền phạt là 42.500.000 đồng.
  • Số vụ vi phạm hành chính do Quản lý thị trường xử lý: 62 vụ (trong đó: xử lý tồn: 10 vụ), tổng số tiền phạt là 416.850.000 đồng, chủ yếu là hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; kinh doanh hàng cấm; kinh doanh hàng hóa vi phạm quy định về nhãn.../.
Thanh Tra Sở Công Thương
5/10/2018 3:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2018-05/thongbao_Key_10052018140528.jpg
Lịch ngừng cung cấp điện nâng cấp, sữa chữa đường dây (từ ngày 14/5/2018 đến ngày 20/5/2018)Lịch ngừng cung cấp điện nâng cấp, sữa chữa đường dây (từ ngày 14/5/2018 đến ngày 20/5/2018)
5/10/2018 3:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2018-05/lich-cup-dien_Key_10052018141405.gif
Lịch ngừng cung cấp điện nâng cấp, sữa chữa đường dây (từ ngày 07/5/2018 đến ngày 13/5/2018)Lịch ngừng cung cấp điện nâng cấp, sữa chữa đường dây (từ ngày 07/5/2018 đến ngày 13/5/2018)

1. THÀNH PHỐ TÂY NINH:

- Ngày 07/5/2018: Khu phố Ninh Thành, Ninh Lộc, phường Ninh Sơn từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 08/5/2018: Khu phố 5 phường III và khu phố Hiệp Bình phường Hiệp Ninh từ 08giờ đến 17giờ. Khu phố 2, 3, 4 phường IV từ 1lgiờ30 đến 13giờ30.

- Ngày 10/5/2018: Khu phố Ninh Phú, Ninh Bình phường Ninh Sơn và khu phố Ninh Nghĩa phường Ninh Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 11/5/2018: Ấp Bàu Lùn xã Bình Minh từ 08giờ đến 17giờ.

2. HUYỆN HÒA THÀNH:

- Ngày 08/5/2018: Ấp Hiệp Định xã Hiệp Tân từ 11giờ30 đến 13giờ30.

- Ngày 12/5/2018: Ấp Trường Phước, Trường Lộc xã Trường Tây; ấp Trường Thiện, Trường Thọ xã Trường Hòa; ấp Long Tân, Long Đại, Sân Cu, Long Thời xã Long Thành Bắc từ 07giờ đến 17giờ. Ấp Long Mỹ xã Long Thành Bắc từ 07giờ đến 08giờ và từ 17giờ đến 18giờ.

3. HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU:

- Ngày 07/5/2018: Ấp Thuận Hòa, Thuận Phước xã Truông Mít từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 08/5/2018: Ấp Phước Lợi 1, Phước Hòa, Phước Hội xã Suối Đá từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngàv 09/5/2018: Ấp Phước Lỗ xã Phước Ninh từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 11/5/2018: Ấp Thuận Bình xã Truông Mít từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 12/5/2018: Khu phố 1 Thị trấn và ấp Tân Định 1, Tân Định 2 xã Suối Đá từ 08giờ đến 17giờ. Ấp Phước Tân 2 xã Phan từ 08giờ đến l0giờ.

4. HUYỆN CHÂU THÀNH:

- Ngày 07/5/2018: Ấp Thành Trung, Thành Đông xã Thành Long; ấp Hòa Hợp, Hiệp Thành xã Hòa Thạnh: ấp Bến Cầu, Tân Long xã Biên Giới; ấp Sa Nghe, An Lộc xã An Cơ và ấp Phước Trung, Phước Thạnh xã Phước Vinh từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 08/5/2018: Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền, ấp Phước Lập xã Phước Vinh và ấp Rạch Tre xã Biên Giới từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 09/5/2018: Ấp Thanh Phước xã Thanh Điền; ấp Cầy Xiêng, Tua Hai, Bình Lương xã Đồng Khởi; ấp Thanh An xã An Bình và ấp Bình Hòa xã Thái Bình từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 10/5/2018: Ấp Bình Phong, Suối Dộp xã Thái Bình từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 11/5/2018: Ấp Thanh Bình xã An Bình; ấp Thanh Hòa, Thanh Trung xã Thanh Điền và ấp Long Châu, Long Đại xã Long Vĩnh từ 08giờ đến 17giờ.

5. HUYỆN GÒ DẦU:

- Ngày 07/5/2018: Ấp Cẩm Bình, Cẩm Long xã Cẩm Giang từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 09/5/2018: Ấp Cẩm An, Cẩm Long, Cẩm Thắng xã Cầm Giang và ấp Bến Rộng xã Thạnh Đức từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 10/5/2018: Ấp Cây Da, Xóm Bố xã Hiệp Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 11/5/2018: Khu phố Rạch Sơn Thị trấn và ấp Xóm Mới, Cây Xoài, Rỗng Tượng xã Thanh Phước từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 12/5/2018: Ấp Cây Trắc, Suối Cao, Phước Đức xã Phước Đông từ 08giờ đến 17giờ.

6. HUYỆN BẾN CẦU:

- Ngày 08/5/2018: Ấp Long Hưng, Long An xã Long Thuận và ấp Long Cường xã Long Khánh từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 11/5/2018: Ấp Thuận Đông xã Lợi Thuận và ấp Tân Lập xã Tiên Thuận từ 08giờ đến 17giờ.

7. HUYỆN TRẢNG BÀNG:

- Ngày 07/5/2018: Ấp An Phú, Hòa Phú xã An Hòa từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 09/5/2018: Ấp Tân Thuận xã Hưng Thuận và ấp Bình Hòa xã Bình Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 10/5/2018: Ấp A5, Tràm Cát xã Phước Chỉ từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 11/5/2018: Ấp Bình Nguyên 2 xã Gia Bình và ấp An Thới xã An Hòa từ 08giờ đến 17giờ.

8. HUYỆN TÂN CHÂU:

- Ngày 07/5/2018: Ấp Tân Cường xã Tân Hà từ 15giờ đến 17giờ.

- Ngày 10/5/2018: Ấp Tân Thanh xã Tân Phú từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 11/5/2018: Ấp Tân Xuân, Tân Lợi xã Tân Phú 08giờ đến 17giờ.

9. HUYỆN TÂN BIÊN:

- Ngày 07/5/2018: Ấp Hòa Lợi xã Hòa Hiệp từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 08/5/2018: Ấp Thạnh Trung xã Thạnh Tây từ 08giờ đến llgiờ30. Tổ 2 khu phố 7 Thị trấn và ấp 5, Suối Ông Đình xã Trà Vong từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 11/5/2018: Ấp Hòa Bình xã Hòa Hiệp từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 12/5/2018: Ấp Tân Đông 1 xã Tân Lập và ấp Thạnh Tây xã Thạnh Tây từ 08giờ đến 17giờ.

Phòng QLNL - SCT

5/4/2018 7:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2018-05/lich-cup-dien_Key_04052018061608.gif
Lịch ngừng cung cấp điện nâng cấp, sữa chữa đường dây (từ ngày 02/5/2018 đến ngày 06/5/2018)Lịch ngừng cung cấp điện nâng cấp, sữa chữa đường dây (từ ngày 02/5/2018 đến ngày 06/5/2018)

1. THÀNH PHỐ TÂY NINH:

- Ngày 02/5/2018: Khu phố 2, 3 phường I và khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 03/5/2018: Khu phố 4 phường III, khu phố Ninh Thành phường Ninh Sơn và ấp Tân Trung xã Tân Bình từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 04/5/2018: Khu phố 1 phường I; khu phố 1, 6 phường IV; khu phố Hiệp Nghĩa phường Hiệp Ninh; khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh; khu phố Ninh Tân phường Ninh Sơn và ấp Kinh Tế, Giồng Cà xã Bình Minh từ 08giờ đến 17giờ.

2. HUYỆN HÒA THÀNH:

Ngày 05/5/2018: Ấp Trường Phước, Trường Lộc xã Trường Tây; ấp Trường Thiện, Trường Thọ xã Trường Hòa và ấp Long Tân, Long Đại, Sân Cu, Long Thời xã Long Thành Bắc từ 07giờ đến 17giờ. Ấp Long Mỹ xã Long Thành Bắc từ 07giờ đến 08giờ và từ 17giờ đến 18giờ.

3. HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU:

- Ngày 02/5/2018: Khu phố 3 Thị trấn và ấp Bình Linh xã Chà Là từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi; ấp Bàu Dài xã Phước Ninh; ấp Phước Hòa, Phước Lợi 1 xã Suối Đá và ấp Thuận Hòa, Thuận Bình, Thuận An xã Truông Mít từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 03/5/2018: Ấp Ninh Bình xà Bàu Năng từ 07giờ30 đến 09giờ. Ấp Lộc Trung, Lộc Hiệp xã Lộc Ninh và ấp 3 xã Bến Củi từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 04/5/2018: Ấp Ninh Thuận xã Bàu Năng từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 05/5/2018: Ấp Ninh Phú xã Bàu Năng từ 08giờ đến 17giờ.

4. HUYỆN CHÂU THÀNH:

- Ngày 02/5/2018: Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền, ấp Chòm Dừa xã Đồng Khởi và ấp Vịnh, Sa Nghe, An Lộc xã An Cơ từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 03/5/2018: Ấp Bình Lợi xã Hảo Đước, ấp An Thọ xã An Cơ và ấp Phước Lộc xã Phước Vinh từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 04/5/2018: Ấp 1, 2, Phước Lợi. Phước Lập, Phước Hòa xã Phước Vinh từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 05/5/2018: Ấp Trường xã Hảo Đước, ấp Phước Trung xà Phước Vinh và ấp Rạch Tre xã Biên Giới lừ 08giờ đến 17giờ.

5. HUYỆN BẾN CẦU:

Ngày 02/5/2018: Ấp Chánh xã An Thạnh và ấp Bàu Tràm Lớn xã Tiên Thuận từ 08giờ đến 17giờ.

6. HUYỆN TRẢNG BÀNG:

- Ngày 02/5/2018: Ấp Bình Nguyên 2 xã Gia Bình, ấp An Thới xã An Hòa, ấp Gia Lâm xã Gia Lộc, ấp Bình Phú xã Bình Thạnh và ấp Phước Lập xã Phước Chỉ từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 03/5/2018: Ấp Tịnh Phong, Bàu Mây, An Đước, Suối Sâu xã An Tịnh; ấp Gia Tân, Lộc Khê xã Gia Lộc và ấp Phước Giang xã Phước Lưu từ 08giờ dên 17giờ.

- Ngày 04/5/2018: Ấp Thuận Lợi xã Đôn Thuận từ 08giờ đến 17giờ. Ấp Bùng Binh xã Hưng Thuận và ấp Sóc Lào, Bà Nhã, Bến Kinh xã Đôn Thuận từ 10giờ đến 13giờ.

7. HUYỆN TÂN BIÊN:

- Ngày 02/5/2018: Tổ 4, 5, 6 khu phố 7 Thị trấn từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 03/5/2018: Ấp Tân Đông 1 xã Tân Lập từ 08giờ đến l1giờ30.

- Ngày 05/5/2018: Ấp Tân Tiến xã Tân Lập từ 08giờ đến 17giờ. 

Phòng QLNL - SCT

4/24/2018 1:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2018-04/lich-cup-dien_Key_24042018121730.gif
Kết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 3/2018 của Sở Công ThươngKết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 3/2018 của Sở Công Thương
Từ ngày 01/3/2018 đến ngày 31/3/2018, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 58 vụ, tổng số tiền xử phạt là 317.050.000 đồng.

Cụ thể như sau:

  • Số vụ vi phạm hành chính do Thanh tra Sở xử lý: 0.
  • Số vụ vi phạm hành chính do Quản lý thị trường xử lý: 58 vụ (trong đó: xử lý tồn: 12 vụ), tổng số tiền phạt là 317.050.000 đồng, chủ yếu là hành vi vận chuyển, kinh doanh thuốc lá điếu, đường cát nhập lậu; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ;...
Thanh tra - SCT
4/20/2018 5:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2018-04/thongbao_Key_20042018164536.jpg
LỊCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN NÂNG CẤP, SỮA CHỮA ĐƯỜNG DÂY (từ ngày 14/4/2018 đến ngày 22/4/2018)LỊCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN NÂNG CẤP, SỮA CHỮA ĐƯỜNG DÂY (từ ngày 14/4/2018 đến ngày 22/4/2018)

1.  THÀNH PHỐ TÂY NINH:

- Ngày 16/4/2018: Khu phố 2, 3 phường I và khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 17/4/2018: Khu phố Ninh Trung phưòng Ninh Sơn từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 18/4/2018: Khu phố Ninh Lộc phường Ninh Sơn và ấp Thạnh Đông xã Thạnh Tân từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 19/4/2018: Khu phố Ninh Thành phường Ninh Sơn và ấp Bàu Lùn xã Bình Minh từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 20/4/2018: Khu phố 5 phường III; khu phố Ninh Phú, Ninh Bình phường Ninh Sơn và khu phố Ninh Nghĩa phường Ninh Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.

2. HUYỆN HÒA THÀNH:

- Ngày 21/4/2018: Ấp Trường Thiện, Trường Thọ xã Trường Hòa; ấp Trường Phước, Trường Lộc xã Trường Tây và ấp Long Tân, Long Đại, Sân Cu xã Long Thành Bắc từ 07giờ đến 17giờ. Ấp Long Chí, Long Kim xã Long Thành Trung và ấp Long Hải, Trường Giang xã Trường Tây từ 07giờ đến 13giờ30. Ấp Long Mỹ xã Long Thành Bấc từ 07giờ đến 13giờ30 và từ 17giờ đến 18giờ.

3. HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU:

- Ngày 16/4/2018: Ấp Lộc Trung xã Lộc Ninh và ấp Phước Long 2 xã Phan từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 17/4/2018: Ấp Bàu Dài xã Phước Ninh từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 18/4/2018: Tổ 7 khu phố 3 Thị trấn và ấp Bình Linh xã Chà Là từ 08giờ đến 17giờ. Àp Phước Hòa xã Suối Đá từ 08giờ đến 1 lgiờ30.

- Ngày 19/4/2018: Ấp Phước An xã Phước Ninh từ 08giờ đến 1 lgiờ30. Ấp Phước Long 1 xã Phan, ấp Khởi Trung (trừ tổ 9, 36) xã Cầu Khởi và ấp Phước Tân xã Phước Ninh từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 20/4/2018: Ấp Láng xã Chà Là từ 08giờ đến 17giờ.

4. HUYỆN CHÂU THÀNH:

- Ngày 16/4/2018: Ấp Thanh Bình, Thanh An xã An Bình; ấp Suối Muồn xã Thái Bình và ấp Thanh Hòa, Thanh Phước, Thanh Trung, Thanh Thuận, Thanh Đông xã Thanh Điền từ 08giờ đến 1 lgiờ30. Ấp Long Châu, Long Đại xã Long Vĩnh và ấp Bình Phong xà Thái Binh từ 13giờ30 đến 17giờ.

- Ngày 17/4/2018: Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền từ 08giờ đến 1 lgiờ30. Ẩp Nam Bến Sỏi, Thành Trung, Thành Đông xã Thành Long từ 13giờ30 đến 17giờ.

- Ngày 18/4/2018: Ẩp cầy Xiêng xã Đồng Khởi từ 08giờ đến 1 lgiờ30. Ấp Tua Hai. Bình Lương xã Đông Khởi từ 13giờ30 đến 17giờ.

- Ngày 19/4/2018: Khu phố 2 Thị trấn từ 08giờ đến llgiờ30. Ấp Bình Hòa xã Thái Bình từ 13giờ30 đến 17giờ.

- Ngày 20/4/2018: Ấp cầu Trường xã Hảo Đước từ 08giờ đến 1 lgiờ30. Ấp Trường xã Hảo Đước từ 13giờ30 đên 17giờ.

- Ngày 21/4/2018: Xã Phước Vinh từ 06 giờ đến 17giờ.

- Ngày 22/4/2018: Ấp Xóm Ruộng xã Trí Bình và các xã Ninh Điền. Thành Long, Hòa Hội, Hòa Thạnh, Biên Giới (trừ ấp Rạch Tre) từ 06 giờ đến 17giờ.

5. HUYỆN BẾN CẦU:

- Ngày 16/4/2018: Ấp Bàu Tràm Lớn xã Tiên Thuận, ấp Thuận Tâm xã Lợi Thuận và ấp Long Llòa 2 xã Long Chữ từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 18/4/2018: Ấp Long Giao, Long Thạnh xã Long Chữ từ 08giờ đến 17giờ. Ngày 19/4/2018: Khu phố 4 Thị trấn, ấp Rừng Dầu xã Tiên Thuận và ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 20/4/2018: Khu phố 3 Thị trấn và ấp Thuận Đông xã Lợi Thuận từ 08giờ đến 17giờ.

6. HUYỆN TRẢNG BÀNG:

     - Ngày 16/4/2018: Ấp An Hội, Hòa Hội xã An Hòa; ấp Phước Trung, Phước Long, Phước Lập xã Phước Chỉ và ấp Bình Phú xã Bình Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.
     - Ngày 17/4/2018: Ấp Lộc Trung, Lộc Trị, Lộc Thuận xã Hưng Thuận; ấp Phước Llưng, Phước Dân xã Phước Chỉ và ấp Bình Phước xã Bình Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.
     - Ngày 18/4/2018: Ấp A5 xã Phước Chỉ từ 08giờ đến 17giờ.
     - Ngày 19/4/2018: Ấp An Phú xã An Tịnh từ 08giò' đến 17giờ. Ấp cầu Xe, Tân Thuận xã Hưng Thuận từ 10giờ đến 13giờ.
     - Ngày 20/4/2018: Ấp Lộc An xã Lộc Hưng từ 08giờ đến 17giờ.
     - Ngày 22/4/2018: Toàn bộ KCN Thành Thành Công và khu tái định cư KCN Thành Thành Công từ 07giờ đến 17giờ.

7. HUYỆN TÂN CHÂU:
     - Ngày 16/4/2018: Ấp Thạnh Hưng xã Thạnh Đông và ấp 3, 4 xã Suối Ngô từ 08giờ đến 17giờ.
     - Ngày 17/4/2018: Ấp Tân Tây, Tân Thạnh, Tân Lợi xã Tân Hưng và ấp Tân Lợi xã Tân Phú 07giờ đến 17giờ.
     - Ngày 18/4/2018: Ấp Hội Tân xã Tân Hội và ấp Tân Bình xã Tân Hiệp từ 08 giờ đến 17giờ.
     - Ngày 19/4/2018: Ấp Thạnh Quới, Thạnh Hưng xã Thạnh Đông; ấp Hội Thành xã Tân Hội và ấp Tân Lâm xã Tân Hà từ 07giờ đến 17giờ.

8. HUYỆN TÂN BIÊN:
     - Ngày 16/4/2018: Khu phố 4 Thị trấn, ấp Thạnh Thọ xã Thạnh Bình và ấp Suối Mây xã Thạnh Bắc từ 08giò' đến 1 lgiờ30.
     - Ngày 17/4/2018: Ấp Tân Đông 1 xã Tân Lập và ấp Đồng Dài xã Tân Phong từ 08giờ đến 17giờ.

4/17/2018 1:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/PublishingImages/2018-04/lich-cup-dien_Key_17042018120522.gif
Danh sách trực lãnh đạo Lễ Giổ tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5 năm 2018Danh sách trực lãnh đạo Lễ Giổ tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5 năm 2018
Để đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định, an toàn, liên tục nhằm phục vụ tốt nhu cầu sử dụng điện trong ngày lễ Giổ tổ Hùng Vương, lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 1 tháng 5 năm 2018. Ngành điện đã lập danh sách trực Lãnh đạo nhằm xử lý nhanh các tình huống sự cố cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Danh sách trực lãnh đạo Lễ Giổ tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5 năm 2018

0650.PCTN-ĐĐ.pdf

Phòng QLNL - SCT 

4/17/2018 12:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/PublishingImages/2018-04/thongbao_Key_17042018114807.jpg
Kế hoạch mua thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018Kế hoạch mua thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018
Ngày 19/3/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch mua thóc dự trữ quốc gia năm 2018 của Cục dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

Theo đó, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ có kế hoạch mua thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với số lượng 1.000  (một nghìn) tấn, nhập tại Kho Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Ninh (địa chỉ: ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh).

Phương thức mua: mua trực tiếp, rộng rãi của mọi đối tượng tại cửa kho dự trữ nhà nước.

Giá mua: Giá chưa có thuế VAT 6.500 đồng/kg (sáu nghìn năm trăm đồng một kilôgam); giá đã bao gồm 5% VAT là 6.825 đồng/kg (sáu nghìn tám trăm hai mươi lăm đồng một kilôgam)

Chất lượng thóc nhập kho: thóc vụ Đông Xuân năm 2018, chất lượng theo QCVN14:2014/BTC quy định tại Thông tư số 53/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc dự trữ quốc gia.

Thời hạn mua thóc: đến hết ngày 30/4/2018

Sở Công Thương trân trọng thông báo đến các doanh nghiệp biết để tham gia mua thóc theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Phòng KHTH - SCT

4/6/2018 1:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2018-04/xk-gao_Key_06042018121703.jpg
Lịch ngừng cung cấp điện nâng cấp, sữa chữa đường dây (từ ngày 09/4/2018 đến ngày 14/4/2018)Lịch ngừng cung cấp điện nâng cấp, sữa chữa đường dây (từ ngày 09/4/2018 đến ngày 14/4/2018)

1.     THÀNH PHỐ TÂY NINH:

- Ngày 09/4/2018: Khu phố Ninh Thành phường Ninh Sơn; ấp Tân Hòa, Tân Lập xã Tân Bình và ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Tân từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 10/4/2018: Ấp Tân Trung xã Tân Bình từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 11/4/2018: Khu phố 2 phường I, khu phố 4 phường II và khu phố Ninh An phường Ninh Sơn từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 12/4/2018: Khu phố Ninh Phú phường Ninh Sơn và khu phố Ninh Lợi phường Ninh Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 13/4/2018: Khu phố Hiệp Lễ phường Hiệp Ninh, khu phố Ninh Nghĩa phường Ninh Thạnh, khu phố Ninh Bình phường Ninh Sơn và ấp Tân Phước xã Tân Bình từ 08giờ đến 17giờ.

2.     HUYỆN HÒA THÀNH:

- Ngày 09/4/2018: Ấp Long Hải, Trường An xã Trường Tây và ấp Long Mỹ xã Long Thành Bắc từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 11/4/2018: Ảp Trường An, Trường Huệ xã Trường Tây từ 08 gi ờ đến 1 lgiờ30. Ấp Long Trung xã Long Thành Trung từ 13giờ30 đến 17giờ.

- Ngày 15/4/2018: Ấp Trường Phước, Trường Lộc xã Trường Tây; Ấp Long Tân, Long Đại, Sân Cu, Long Thời xã Long Thành Bắc và xã Trường Hòa từ 06giờ đến 17giờ. Ấp Long Mỹ xã Long Thành Bắc; ấp Trường Lưu, Trường Phú, Năm Trại xã Trường Đông từ 06giờ đến 07giờ và từ 17giờ đến 18giờ.

3.     HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU:

- Ngày 09/4/2018: Ấp Ninh Hòa xã Bàu Năng từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 10/4/2018: Tổ 18, 19 ấp Bình Linh xã Chà Là từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 11/4/2018: Ắp Phước Bình 1 xã Suối Đá từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 12/4/2018: Áp Thuận Bình xã Truông Mít từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 14/4/2018: Ấp Ninh Hiệp, Ninh An xã Bàu Năng từ 08giờ đến 17giờ.

4.     HUYỆN CHÂU THÀNH:

- Ngày 09/4/2018: Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 11/4/2018: Ấp An Thọ xã An Cơ từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 12/4/2018: Âp Phước Lộc xã Phước Vinh từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 13/4/2018: Ấp Phước Lập xã Phước Vinh từ 08giờ đên 17giờ.

5.     HUYỆN BẾN CẦU:

- Ngày 09/4/2018: Ấp Long Giao xã Long Chữ từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 10/4/2018: Ẩp Long Châu xã Long Khánh từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 13/4/2018: Ấp B, Xóm Lò xã Tiên Thuận từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 14/4/2018: Khu phố 2, 3 Thị trấn và ấp Bàu Tép xã Tiên Thuận từ 08giờ đến 17giờ.

6.     HUYỆN TRẢNG BÀNG:

- Ngày 09/4/2018: Ấp Sóc Lào xã Đôn Thuận từ 08giờ đến 17giờ. Ấp Bùng Binh xã Hưng Thuận và ấp Bà Nhã, Bến Kinh xã Đôn Thuận từ l0giờ đến 13giờ.

- Ngày 10/4/2018: Ấp Gia Tân, Gia Lâm, Lộc Khê xã Gia Lộc và ấp Lộc Hòa, Lộc Thanh, Lộc Châu xã Lộc Hưng từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 11/4/2018: Ấp Bình Nguyên xã Gia Bình, ấp An Thới xã An Hòa và ấp Phước Giang xã Phước Lưu từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 12/4/2018: Ấp Hòa Bình, Hòa Phú xã An Hòa và ấp Bình Hòa xã Bình Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 13/4/2018: Ấp An Thới xã An Tịnh; ấp Hòa Phú, An Phú xã An Hòa và ấp Lộc Thành, Lộc Vĩnh xã Lộc Hưng từ 08giờ đến 17giờ.

7.     HUYỆN TÂN CHÂU:

- Ngày 09/4/2018: Ấp Tân Tiến xã Tân Phú từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 10/4/2018: Ấp Cây Khế xã Tân Hoà từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 11/4/2018: Ấp Tân Cường xã Tân Hà từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 12/4/2018: Ấp Tân Kiên xã Tân Hà 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 13/4/2018: Ấp Hội An xã Tân Hội 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 14/4/2018: Ấp Tân Dũng xã Tân Hà từ 08giờ đến 17giờ.

8.     HUYỆN TÂN BIÊN:

- Ngày 09/4/2018: Ấp Thạnh Thọ xã Thạnh Bình từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 10/4/2018: Ấp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây từ 08giờ đến llgiờ30. Ấp Hòa Bình xã Hòa Hiệp từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 11/4/2018: Ấp Tân Hòa xã Tân Lập từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 12/4/2018: Ảp Hòa Lợi xã Hòa Hiệp từ 08giờ đến 17giờ.

Phòng QLNL - SCT

4/5/2018 11:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2018-04/lich-cup-dien_Key_05042018221514.gif
Hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt NamHưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam
Sáng ngày 15/3/2018, tại Trung tâm văn hóa tỉnh, Sở Công Thương Tây Ninh tổ chức Lễ mít tinh, diễu hành hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 với chủ đề “Kinh doanh lành mạnh - Tiêu dùng bền vững”.

Đến dự có ông Châu Thanh Long – Phó Giám đốc Sở Công Thương; ông Nguyễn Văn Vy – Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Văn Phước – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; bà Lưu Thanh Hằng – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh; đại diện các ban, ngành, đoàn thể và khoảng 300 đại biểu là công chức, viên chức lao động, đoàn viên thanh niên, đại diện cho các cơ sở sản xuất kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.


H 1.jpg

Ảnh: Công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, đại diện 

cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia lễ mít tinh, diễu hành


Phát biểu tại buổi lễ, ông Châu Thanh Long – Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, thời gian qua, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả trong việc thực thi các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước như: công tác giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng đã có bước chuyển biến tích cực; công tác kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung ngày càng triển khai có hiệu quả. Tuy nhiên, ông cũng nhận định rằng, nhận thức của xã hội về vị trí và vai trò của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn hạn chế; sự quan tâm của các chủ thể, cơ quan, tổ chức tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chưa đồng bộ; hệ thống văn bản pháp luật về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chưa đồng bộ và đủ mạnh… Trong thời gian tới, ông đề nghị các sở, ngành, đoàn thể các cấp cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tùy theo lĩnh vực, nhiệm vụ của mình, cần xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề vi phạm quyền lợi người tiêu dùng. Bên cạnh đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các chủ thể tham gia thị trường. Đặc biệt, các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cần nhận thức được rằng việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng không chỉ là nghĩa vụ mà cũng là quyền lợi của chính mình và là trách nhiệm với lợi ích chung của toàn xã hội.

Đại diện cho đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, ông Lê Thanh Tòng – Phó Giám đốc công ty TNHH Thương mại dịch vụ Sài Gòn – Tây Ninh (Co.opmart Tây Ninh) cho biết, để triển khai các hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018, trong tháng 3 và tháng 4.2018, Co.opmart Tây Ninh sẽ liên tục có những chương trình phát thanh tại siêu thị với tần suất 3 lần mỗi ngày vào các khung giờ cao điểm, để vận động người tiêu dùng ưu tiên sử dụng những hàng hóa có xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, không sử dụng những hàng hóa ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như có hại cho môi trường. Ngoài ra, tại siêu thị cũng sẽ có treo các băng rôn để tăng độ nhận diện dành cho ngày Quyền của người tiêu dùng.

Sau khi Lễ mít tinh kết thúc đã diễn ra đoàn tuần hành phát động hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên các tuyến đường chính của tỉnh Tây Ninh với sự tham gia của gần 150 người.

Nhìn chung, Lễ mít tinh và tuần hành hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 đã tạo được sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; góp phần xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh cho cả người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh,…

Phòng QLTM - SCT


4/5/2018 10:00 PMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018
Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Mọi các nhân, tổ chức có thể tham gia chiến dịch bằng nhiều hình thức như: tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra chiến dịch Giờ Trái Đất, tổ chức các hoạt động ủng hộ chiến dịch nhằm đối phó với tác động của biến đổi khí hậu...

Ngày 05/01/2018 Bộ Công Thương ban hành văn bản số 100/BCT-TKNL về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018.

Earthhour2018.jpg


Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản số 594/UBND-KTTC ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố Tây Ninh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện một số công tác để tích cực hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2018 nhằm đạt được những kết quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo đủ nguồn điện, cung cấp điện liên tục, ổn định trên địa bàn tỉnh đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.


Phòng QLNL - SCT

4/5/2018 10:00 PMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnXem chi tiết/PublishingImages/2018-04/ICON_Key_05042018215449.jpg
Thông báo về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chungThông báo về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
Sau khi xem xét hồ sơ mã số1800116000043 tiếp nhận ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Điện lực Châu Thành (Đơn vị) về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với Hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt, Sở Công Thương thông báo chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Đơn vị. Đề nghị Đơn vị thông báo cho người tiêu dùng về nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã được chấp nhận.

Thông báo này không có ý nghĩa chứng nhận hay đảm bảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tuân thủ toàn bộ quy định pháp luật. Bất cứ khi nào phát hiện thấy nội dung của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Sở Công Thương có quyền và trách nhiệm yêu cầu Đơn vị phải sửa đổi, hủy bỏ nội dung vi phạm đó.

Lưu ý:

- Đơn vị chỉ được áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung khi đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định chung của pháp luật.

- Nội dung thông báo này thay cho nội dung đã chấp nhận Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sản xuất, KDDV, CQ,… trong Thông báo số 2105/TB-SCT ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Sở Công Thương về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung./.

03.THONG BAO CHAP NHAN HOP DONG DIEN LUC Chau Thanh lan5_Signed.pdf

Phòng QLTM - SCT

3/26/2018 11:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chungThông báo về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
Sau khi xem xét hồ sơ mã số1800116000045 tiếp nhận ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Điện lực Trảng Bàng (Đơn vị) về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với Hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt, Sở Công Thương thông báo chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Đơn vị. Đề nghị Đơn vị thông báo cho người tiêu dùng về nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã được chấp nhận.

Thông báo này không có ý nghĩa chứng nhận hay đảm bảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tuân thủ toàn bộ quy định pháp luật. Bất cứ khi nào phát hiện thấy nội dung của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Sở Công Thương có quyền và trách nhiệm yêu cầu Đơn vị phải sửa đổi, hủy bỏ nội dung vi phạm đó.

Lưu ý:

- Đơn vị chỉ được áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung khi đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định chung của pháp luật.

- Nội dung thông báo này thay cho nội dung đã chấp nhận Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sản xuất, KDDV, CQ,… trong Thông báo số 2106/TB-SCT ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Sở Công Thương về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung./.

04.THONG BAO CHAP NHAN HOP DONG DIEN LUC Trang Bang lan5_Signed.pdf

Phòng QLTM - SCT

3/26/2018 11:00 PMĐã ban hànhHợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chungTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chungThông báo về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
Sau khi xem xét hồ sơ mã số1800116000060 tiếp nhận ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Điện lực Tân Biên (Đơn vị) về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với Hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt, Sở Công Thương thông báo chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Đơn vị. Đề nghị Đơn vị thông báo cho người tiêu dùng về nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã được chấp nhận.

Thông báo này không có ý nghĩa chứng nhận hay đảm bảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tuân thủ toàn bộ quy định pháp luật. Bất cứ khi nào phát hiện thấy nội dung của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Sở Công Thương có quyền và trách nhiệm yêu cầu Đơn vị phải sửa đổi, hủy bỏ nội dung vi phạm đó.

Lưu ý:

- Đơn vị chỉ được áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung khi đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định chung của pháp luật.

- Nội dung thông báo này thay cho nội dung đã chấp nhận Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sản xuất, KDDV, CQ,… trong Thông báo số 2104/TB-SCT ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Sở Công Thương về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung./.

05.THONG BAO CHAP NHAN HOP DONG DIEN LUC TAN BIEN lan5_Signed.pdf

Phòng QLTM - SCT

3/26/2018 11:00 PMĐã ban hànhHợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chungTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chungThông báo về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
Sau khi xem xét hồ sơ mã số1800116000046 tiếp nhận ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Điện lực Dương Minh Châu (Đơn vị) về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với Hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt, Sở Công Thương thông báo chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Đơn vị. Đề nghị Đơn vị thông báo cho người tiêu dùng về nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã được chấp nhận.

Thông báo này không có ý nghĩa chứng nhận hay đảm bảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tuân thủ toàn bộ quy định pháp luật. Bất cứ khi nào phát hiện thấy nội dung của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Sở Công Thương có quyền và trách nhiệm yêu cầu Đơn vị phải sửa đổi, hủy bỏ nội dung vi phạm đó.

Lưu ý:

- Đơn vị chỉ được áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung khi đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định chung của pháp luật.

- Nội dung thông báo này thay cho nội dung đã chấp nhận Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sản xuất, KDDV, CQ,… trong Thông báo số 2107/TB-SCT ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Sở Công Thương về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung./.

06.THONG BAO CHAP NHAN HOP DONG DIEN LUC DUONG MINH CHAU lan5_Signed.pdf

Phòng QLTM - SCT

3/26/2018 11:00 PMĐã ban hànhHợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chungTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chungThông báo về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
Sau khi xem xét hồ sơ mã số1800116000049 tiếp nhận ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Điện lực Bến Cầu (Đơn vị) về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với Hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt, Sở Công Thương thông báo chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Đơn vị. Đề nghị Đơn vị thông báo cho người tiêu dùng về nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã được chấp nhận.

Thông báo này không có ý nghĩa chứng nhận hay đảm bảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tuân thủ toàn bộ quy định pháp luật. Bất cứ khi nào phát hiện thấy nội dung của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Sở Công Thương có quyền và trách nhiệm yêu cầu Đơn vị phải sửa đổi, hủy bỏ nội dung vi phạm đó.

Lưu ý:

- Đơn vị chỉ được áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung khi đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định chung của pháp luật.

- Nội dung thông báo này thay cho nội dung đã chấp nhận Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sản xuất, KDDV, CQ,… trong Thông báo số 2109/TB-SCT ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Sở Công Thương về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung./.

07.THONG BAO CHAP NHAN HOP DONG DIEN LUC BEN CAU lan5_Signed.pdf

Phòng QLTM - SCT

3/26/2018 11:00 PMĐã ban hànhHợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chungTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chungThông báo về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
Sau khi xem xét hồ sơ mã số1800116000050 tiếp nhận ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Điện lực Hòa Thành (Đơn vị) về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với Hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt, Sở Công Thương thông báo chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Đơn vị. Đề nghị Đơn vị thông báo cho người tiêu dùng về nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã được chấp nhận.

Thông báo này không có ý nghĩa chứng nhận hay đảm bảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tuân thủ toàn bộ quy định pháp luật. Bất cứ khi nào phát hiện thấy nội dung của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Sở Công Thương có quyền và trách nhiệm yêu cầu Đơn vị phải sửa đổi, hủy bỏ nội dung vi phạm đó.

Lưu ý:

- Đơn vị chỉ được áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung khi đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định chung của pháp luật.

- Nội dung thông báo này thay cho nội dung đã chấp nhận Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sản xuất, KDDV, CQ,… trong Thông báo số 2110/TB-SCT ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Sở Công Thương về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung./.

08.THONG BAO CHAP NHAN HOP DONG DIEN LUC HÒA THÀNH lan5_Signed.pdf

Phòng QLTM - SCT

3/26/2018 11:00 PMĐã ban hànhHợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chungBài viếtXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chungThông báo về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
Sau khi xem xét hồ sơ mã số1800116000090 tiếp nhận ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Điện lực Tân Châu (Đơn vị) về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với Hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt, Sở Công Thương thông báo chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Đơn vị. Đề nghị Đơn vị thông báo cho người tiêu dùng về nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã được chấp nhận.

Thông báo này không có ý nghĩa chứng nhận hay đảm bảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tuân thủ toàn bộ quy định pháp luật. Bất cứ khi nào phát hiện thấy nội dung của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Sở Công Thương có quyền và trách nhiệm yêu cầu Đơn vị phải sửa đổi, hủy bỏ nội dung vi phạm đó.

Lưu ý:

- Đơn vị chỉ được áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung khi đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định chung của pháp luật.

- Nội dung thông báo này thay cho nội dung đã chấp nhận Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sản xuất, KDDV, CQ,… trong Thông báo số 2111/TB-SCT ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Sở Công Thương về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung./.

09.THONG BAO CHAP NHAN HOP DONG DIEN LUC TAN CHAU lan5_Signed.pdf

Phòng QLTM - SCT

3/26/2018 11:00 PMĐã ban hànhHợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chungTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chungThông báo về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
Sau khi xem xét hồ sơ mã số 1800116000016 tiếp nhận ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Công ty Điện lực Tây Ninh (Công ty) về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với hợp đồng: Hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt; Sở Công Thương thông báo chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Công ty. Đề nghị Công ty thông báo cho người tiêu dùng về nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã được chấp nhận.

Thông báo này không có ý nghĩa chứng nhận hay đảm bảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tuân thủ toàn bộ quy định pháp luật. Bất cứ khi nào phát hiện thấy nội dung của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Sở Công Thương có quyền và trách nhiệm yêu cầu Công ty phải sửa đổi, hủy bỏ nội dung vi phạm đó.

* Lưu ý:

- Công ty chỉ được áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung khi đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định chung của pháp luật.

- Nội dung thông báo này thay cho nội dung đã chấp nhận Hợp đồng mua bán điện cho mục đích …(sản xuất, KDDV, CQ,…) trong Thông báo số 2097/TB-SCT ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Sở Công Thương về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung./.

01.THONG BAO CHAP NHAN HOP DONG DIEN LUC TAY NINH lan 5_Signed.pdf

Phòng QLTM - SCT

3/26/2018 10:00 PMĐã ban hànhHợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chungTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chungThông báo về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
Sau khi xem xét hồ sơ mã số1800116000055 tiếp nhận ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Điện lực thành phố Tây Ninh (Đơn vị) về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với Hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt, Sở Công Thương thông báo chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Đơn vị. Đề nghị Đơn vị thông báo cho người tiêu dùng về nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã được chấp nhận.

Thông báo này không có ý nghĩa chứng nhận hay đảm bảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tuân thủ toàn bộ quy định pháp luật. Bất cứ khi nào phát hiện thấy nội dung của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Sở Công Thương có quyền và trách nhiệm yêu cầu Đơn vị phải sửa đổi, hủy bỏ nội dung vi phạm đó.

Lưu ý:

- Đơn vị chỉ được áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung khi đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định chung của pháp luật.

- Nội dung thông báo này thay cho nội dung đã chấp nhận Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sản xuất, KDDV, CQ,… trong Thông báo số 2181/TB-SCT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Sở Công Thương về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung./.

02.THONG BAO CHAP NHAN HOP DONG DIEN LUC TPTN lan5_Signed.pdf

Phòng QLTM - SCT

3/26/2018 10:00 PMĐã ban hànhHợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chungTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bán thóc dự trữ quốc gia thuộc Kế hoạch bán đổi hàng năm 2018Bán thóc dự trữ quốc gia thuộc Kế hoạch bán đổi hàng năm 2018
Ngày 12/02/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch bán thóc dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2018 của Cục dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

Theo đó, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ có Thông báo bán thóc dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với số lượng 1.000  (một nghìn) tấn, địa điểm xuất bán tại Kho Trâm Vàng thuộc Chi cục Dự trữ nhà nước Tây Ninh (địa chỉ: ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh).

Phương thức bán: bán trực tiếp, rộng rãi cho mọi đối tượng.

Giá bán: 6.300 đồng/kg (sáu nghìn ba trăm đồng một kilôgam); giá không có thuế giá trị gia tăng, thóc đổ rời, giao trên phương tiện bên mua tại cửa kho dự trữ nhà nước thuộc Cục Dự trữ nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

Chất lượng thóc nhập kho: thóc tẻ, nhập kho vụ Đông Xuân năm 2017, đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Thông tư số 53/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc.

Thời hạn xuất bán: đến hết ngày 31/3/2018

Sở Công Thương trân trọng thông báo đến các doanh nghiệp biết để tham gia mua thóc theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Phòng KHTH - SCT

3/19/2018 11:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/PublishingImages/2018-03/thongbao_Key_19032018224203.jpg
Bộ Công Thương tổ chức xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017Bộ Công Thương tổ chức xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017
Chương trình Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Công Thương tổ chức thực hiện trong các năm qua là một hoạt động xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tác nước ngoài tìm hiểu và xúc tiến giao thương với doanh nghiệp Việt Nam.

Mục tiêu của hoạt động này là ghi nhận đóng góp tích cực của các doanh nghiệp xuất khẩu trong tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam với đối tác nước ngoài.

     Năm 2017, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 214,1 tỷ USD, tăng 21,2% so với năm 2016, là mức tăng cao nhất từ trước đến nay, gấp 3 lần chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Kết quả này có phần đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp trong việc nâng cao sức cạnh tranh, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

     Tiếp tục chương trình xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của các năm trước đây, với mục tiêu ghi nhận đóng góp tích cực của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng tìm kiếm thị trường xuất khẩu, Bộ Công Thương triển khai tổ chức chương trình xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017.

     Sở Công Thương Tây Ninh thông báo đến các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh về chương trình xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017 như sau:

     1. Quy trình và tiêu chí xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017 được thực hiện theo quy định tại Quy chế xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín ban hành kèm theo Quyết định số 7312/QĐ-BCT ngày 07/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Tiêu chí xét chọn về kim ngạch xuất khẩu đối với từng nhóm hàng đạt mức tối thiểu như sau (tính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017):

 

Nhóm hàngKim ngạch Xuất khẩu tối thiểu (Tr.USD)Nhóm hàngKim ngạch Xuất khẩu tối thiểu (Tr.USD)
Gạo6,9Cà phê11,5
Cao su5,75Hạt tiêu4,6
Hạt điều9,2Chè các loại1,05
Rau, củ, quả và sản phẩm3,35Sản phẩm thịt1,05
Thủy sản13,25Sản phẩm gỗ11,15
Dệt may20,8Giày dép28,5
Thủ công mỹ nghệ (gốm, sứ, mây, tre)2,5Bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc2,5
Sản phẩm chất dẻo4Giấy và các sản phẩm từ giấy2,65
Xơ, sợi dệt các loại4,6Máy vi tính, điện tử và linh kiện21,15
Dây điện và cáp điện7,95Vật liệu xây dựng (kim loai, sắt thép...)4,6
Sản phẩm cơ khí5,3Dược và Thiết bị y tế1,05
Túi xách, ví, vali, mũ và ô dù4,15Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh3,35
Điện thoại các loại và linh kiện29,1Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện4,6
Các mặt hàng khác (trừ khoáng sản)10  

     

     2. Hồ sơ bao gồm: (02 bộ)

     - Đơn đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu uy tín: 01 bản chính (trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký xét chọn nhiều mặt hàng thì đơn đăng ký của doanh nghiệp phải khai cụ thể từng mặt hàng).

     - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp): 01 bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp.

     - Bản sao các bằng khen, giấy chứng nhận về các giải thưởng mà doanh nghiệp được khen thưởng trong năm trước thời điểm xét chọn.

     3. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp vi phạm pháp luật Việt Nam, hoặc bị đối tác trong và ngoài nước khiếu kiện về thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, về chất lượng sản phẩm; hoặc bị các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý vi phạm (môi trường, chất lượng sản phẩm...), doanh nghiệp sẽ bị đưa ra khỏi danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" trong năm được xét chọn và không được xét chọn trong 02 (hai) năm tiếp theo.

      Để hưởng các chính sách ưu đãi, quyền lợi của Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín đồng thời góp phần nâng cao hơn nữa hình ảnh và uy tín của cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trên trường quốc tế; Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh thông báo đến các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia đăng ký xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017.

     Quý doanh nghiệp có nhu cầu tham gia Chương trình "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2017 liên hệ và gửi hồ sơ về Phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh trước ngày 09/3/2018 (Điện thoại: 0276 3822156, gặp Thu Trang), để Sở phối hợp các ngành liên quan xem xét, xác nhận, trình Bộ Công Thương.

Thông tin chi tiết 

Tải về Quyết định số 7312-QĐ-BCT.pdf

Phòng KHTH - SCT

2/1/2018 12:00 AMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Công Thương thông báo về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN thuộc Sở Công Thương năm 2017Sở Công Thương thông báo về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN thuộc Sở Công Thương năm 2017
Chỉ tiêu : 03 người, bao gòm các chức danh và vị trí việc làm như sau:
- Phòng Khuyến công: 02 chỉ tiêu
- Phòng Tư vấn: 01 chỉ tiêu

          1. Các ngành nghề cần tuyển:
          
Chỉ tiêu : 03 người, bao gòm các chức danh và vị trí việc làm như sau:
            - Phòng Khuyến công: 02
            - Phòng Tư vấn: 01
           2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể về văn bằng chứng chỉ
           2.1.Đối với bộ phận Khuyến công:
           a) Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các ngành: Cơ tin kỹ thuật; Công nghiệp
           b) Có chứng chỉ tiếng anh trình độ B trở lên;
           c) Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc trình độ A trở lên.
           2.2.Đối với bộ phận Tư vấn:
           a) Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các ngành: Điện công nghiệp
           b) Có chứng chỉ tiếng anh trình độ B trở lên;
           c) Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc trình độ A trở lên.
           3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
           
- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu);
           - Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND địa phương nơi cư trú;
           - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, CMND, kèm theo bảng điểm có công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền; xác nhận hoặc công chứng đối tượng ưu tiên (nếu có);
           - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan Y tế cấp huyện trở lên cấp (Có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);
           - 02 ảnh màu (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời hạn 6 tháng.
            Khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính các loại văn bằng để kiểm tra, nếu các văn bằng chứng chỉ và các giấy tờ liên quan phát hiện không hợp pháp thì Hội đồng xét tuyển sẽ hủy bỏ kết quả trúng tuyển.
           4. Địa điểm nhận hồ sơ:
            Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp số 03, đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
            Email: ttkctayninh@gmail.com
            Điện thoại liên hệ: 0276.383.9947 gặp chị Thùy An.
           5. Thời gian
            Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/12/2017.

1/21/2018 5:00 PMĐã ban hànhThông tin tuyển dụngXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Công Thương thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Trung tâm XTTM thuộc Sở Công Thương năm 2017Sở Công Thương thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Trung tâm XTTM thuộc Sở Công Thương năm 2017
Tuyển dụng 02 chỉ tiêu, tại các vị trí:
- Vị trí Xúc tiến Thương mại và phát triển thị trường, kiêm tổ chức Hội chợ triển lãm: 01 chỉ tiêu
- Vị trí Tổ chức Đào tạo tập huấn, kiêm Thương mại điện tử: 01 chỉ tiêu

1. Vị trí và chỉ tiêu xét tuyển:

- Vị trí Xúc tiến Thương mại và phát triển thị trường, kiêm tổ chức Hội chợ triển lãm: 01 chỉ tiêu

- Vị trí Tổ chức Đào tạo tập huấn, kiêm Thương mại điện tử: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng

 - Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển. Có kiểm tra, sát hạch theo quy định.

 - Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

- Kiểm tra sát hạch: Nội dung phỏng vấn hoặc thực hành căn cứ vào yêu cầu vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

   + Vị trí Xúc tiến thương mại và Phát triển thị trường, kiêm tổ chức Hội chợ triển lãm: Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí và tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại Hội chợ, Hội nghị, Hội thảo, khảo sát thị trường, kết nối giao thương, kết nối cung cầu… trong và ngoài nước; các giải pháp hỗ trợ Doanh nghiệp mở rộng thị trường, định hướng xuất khẩu.

   + Vị trí Tổ chức Đào tạo tập huấn, kiêm thương mại điện tử: Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ cho doanh nghiệp; xây dựng bản tin, ấn phẩm; thực hiện các công việc về thương mại điện tử.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng

a) Điều kiện chung:

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

   + Người có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

   + Có tuổi đời từ 18 trở lên.

   + Có đơn đăng ký dự tuyển.

   + Có lý lịch rõ ràng.

   + Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

   + Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

   + Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái quy định của pháp luật.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: 

   + Mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

   + Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Tiêu chuẩn

- Có bằng Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương, tiếng Anh, Công nghệ thông tin.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ B trở lên.

- Có Chứng chỉ Tin học tương đương trình độ A trở lên.

4. Hồ sơ dự tuyển:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu quy định;

2. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu, yêu cầu khai đầy đủ, chính xác, trung thực theo nội dung, có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và đucợ cấp có thẩm quyền xác nhận trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

3. Bản sao Giấy khai sinh;

4. Giấy khám sức khỏe do cơ quan Y tế có thẩm quyền cấp (được kết luận có đủ sức khỏe để công tác) không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

5. 02 ảnh màu (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời hạn 6 tháng; 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ người nhận;

6. Bản phô tô các loại giấy tờ sau (có chứng thực):

- Bằng tốt nghiệp chuyên môn;

- Các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt);

- Hộ khẩu thường trú;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có);

7. Khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính các loại văn bằng để kiểm tra, nếu các văn bằng chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan phát hiện không phù hợp thì hội đồng xét tuyển sẽ hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

5. Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển và xét tuyển:

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Tây Ninh

Địa chỉ:  Số 3, Hẻm 3, đường Võ Thị Sáu, Khu phố 7, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (ĐT: 0276.3813794)

6. Thời gian:

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/12/2017./.

1/21/2018 5:00 PMĐã ban hànhThông tin tuyển dụngXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo về việc hoãn thời gian xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017Thông báo về việc hoãn thời gian xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017
Do nhu cầu thực tế, Trung tâm Xúc tiến Thương mại thuộc Sở Công Thương đang trình cơ quan thẩm quyền xem xét bổ sung chỉ tiêu Kế hoạch xét tuyển (một biên chế) cho năm 2017, vì vậy, tạm hoãn thời gian xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017 để chờ đến khi có thông báo mới (tổ chức xét tuyển cùng một đợt).
1/21/2018 5:00 PMĐã ban hànhThông tin tuyển dụngXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Công Thương thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp tại Trung tâm XTTM thuộc Sở Công Thương năm 2017 (Lần 2)Sở Công Thương thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp tại Trung tâm XTTM thuộc Sở Công Thương năm 2017 (Lần 2)
Vị trí: Hành chính, tổng hợp, kiêm văn thư lưu trữ và thủ quỹ: 01 chỉ tiêu

1. Vị trí và chỉ tiêu xét tuyển:

- Vị trí: Hành chính, tổng hợp, kiêm văn thư lưu trữ và thủ quỹ: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng

 - Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

 - Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

- Kiểm tra sát hạch: Nội dung phỏng vấn hoặc thực hành căn cứ vào yêu cầu vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

+ Vị trí phòng HCTH: Thực hiện công tác tổ chức, hành chính, quản trị, tổng hợp, văn thư lưu trữ và kiêm thủ quỹ.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng

a) Điều kiện chung:

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

   + Người có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

   + Có tuổi đời từ 18 trở lên.

   + Có đơn đăng ký dự tuyển.

   + Có lý lịch rõ ràng.

   + Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

   + Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

   + Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái quy định của pháp luật.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: 

   + Mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

   + Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Tiêu chuẩn

o  - Có bằng Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: Hành chính, Kinh tế, Tài chính.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ B trở lên.

- Có Chứng chỉ Tin học tương đương trình độ A trở lên.

4. Hồ sơ dự tuyển:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu quy định;

2. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu, yêu cầu khai đầy đủ, chính xác, trung thực theo nội dung, có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và đucợ cấp có thẩm quyền xác nhận trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

3. Bản sao Giấy khai sinh;

4. Giấy khám sức khỏe do cơ quan Y tế có thẩm quyền cấp (được kết luận có đủ sức khỏe để công tác) không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

5. 02 ảnh màu (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời hạn 6 tháng; 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ người nhận;

6. Bản phô tô các loại giấy tờ sau (có chứng thực):

- Bằng tốt nghiệp chuyên môn;

- Các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt);

- Hộ khẩu thường trú;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có);

7. Khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính các loại văn bằng để kiểm tra, nếu các văn bằng chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan phát hiện không phù hợp thì hội đồng xét tuyển sẽ hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

5. Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển và xét tuyển:

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Tây Ninh

Địa chỉ:  Số 3, Hẻm 3, đường Võ Thị Sáu, Khu phố 7, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (ĐT: 0276.3813794)

6. Thời gian:

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 21/01/2018./.

1/21/2018 5:00 PMĐã ban hànhThông tin tuyển dụngXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1 - 30Next