Thông tin cần biết
Thứ 6, Ngày 22/01/2021, 10:00
Thông báo xác nhận đăng ký sửa đổi bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương của Công ty TNHH NU Skin Enterprises Việt Nam
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/01/2021
Sở Công Thương thông báo đến tất cả tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Văn bản xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương cho Công ty TNHH NU SKIN ENTERPRISES VIỆT NAM

Căn cứ Điều 22 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Sở Công Thương thông báo đến tất cả tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Văn bản xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương cho Công ty TNHH NU SKIN ENTERPRISES VIỆT NAM.

Đăng ký sửa đổi thông tin người đại diện tại địa phương của Công ty với thông tin như sau:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Phương;

Chứng minh nhân dân: 290988485, Công an tỉnh Tây Ninh cấp ngày 28/02/2013;

Số điện thoại: 0917140044 – 0933494883;

Địa chỉ liên lạc: Hiệp Thạnh, Hiệp Ninh, Tây Ninh

Tải về NU SKIN xac nhan sua doi T12 2020_Signed.pdf

Phòng QLTM - SCT


Lượt người xem:  Views:   49
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết