Thông tin cần biết
Thứ 6, Ngày 25/12/2020, 12:00
Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Công Thương Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/12/2020
Sở Công Thương Tây Ninh thông báo lịch tiếp công dân năm 2021

Sở Công Thương Tây Ninh thông báo lịch tiếp công dân năm 2021, mỗi tháng 01 ngày, cụ thể như sau:


Ngày, tháng, năm
Bộ phận cùng Lãnh đạo Sở tiếp công dânGhi chú
12/01/2021 – Thứ ba
Thanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan 
23/02/2021 – Thứ ba
Thanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan 
16/3/2021 – Thứ baThanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan 
13/4/2021 – Thứ baThanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan 
11/5/2021 – Thứ baThanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan 
15/6/2021 – Thứ baThanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan 
13/7/2021 – Thứ baThanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan 
17/8/2021 – Thứ baThanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan 
14/9/2021 – Thứ baThanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan 
12/10/2021– Thứ baThanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan 
16/11/2021 – Thứ baThanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan 
14/12/2021– Thứ baThanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan 


- Trường hợp bận việc đột xuất không thể tiếp công dân theo lịch nêu trên, Giám đốc Sở sẽ phân công trực tiếp cho Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng hoặc Trưởng các phòng chuyên môn có liên quan tiếp công dân và có trách nhiệm báo cáo lại Giám đốc giải quyết.

- Thanh tra Sở có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở tiếp công dân thường xuyên trong các ngày còn lại.
*  Địa điểm tiếp công dân: Phòng Tiếp công dân, Sở Công Thương ( địa chỉ: Số 304 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố 3, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).
*  Thời gian tiếp công dân: - Buổi sáng: từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút.
                                           - Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00.
*  Điện thoại liên hệ: 0909.879747 – Chánh Thanh tra Sở Công Thương.

Tải về Thông báo lịch tiếp công dân năm 2021_Signed.pdf

Thanh tra SCT

Lượt người xem:  Views:   27
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết