Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 24/12/2020, 10:00
Thông báo chấp nhận đăng ký “Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội”
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/12/2020
Sở Công Thương thông báo chấp nhận đăng ký Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Phố Vàng cho “Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội”

Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Căn cứ Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản pháp luật có liên quan;

Sở Công Thương nhận được Bộ Hồ sơ mã 000.00.02.H53-201218-0034 Đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung cho Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội của Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Phố Vàng;

Sau khi thẩm định nội dung dự thảo Hợp đồng mua bán căn hộ của Công ty Golden City không vi phạm Điều 13. Phạm vi xem xét nội dung hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung của Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Sở Công Thương thông báo chấp nhận đăng ký Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Phố Vàng cho "Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội". Đề nghị Công ty thông báo cho người tiêu dùng về nội dung hợp đồng theo mẫu đã được chấp nhận.

Thông báo này không có ý nghĩa chứng nhận hay đảm bảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tuân thủ toàn bộ quy định pháp luật. Bất cứ khi nào phát hiện thấy nội dung của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Sở Công Thương có quyền và trách nhiệm yêu cầu Công ty phải sửa đổi hoặc hủy bỏ nội dung vi phạm đó quy định tại Điều 16. của Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011.

Tải về CV 3151 chấp nhận HĐ mẫu nhà xã hội 12 2020_Signed.pdf

P.QLTM - SCT


Lượt người xem:  Views:   22
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết