Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 23/12/2020, 11:00
Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/12/2020
Ngày 26/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, có hiệu lực thi hành từ ngày 11/10/2020.

Nghị định này bao gồm 65 điều, được chia thành 06 chương cụ thể như sau:

(1) Chương I. Quy định chung;

(2) Chương II. Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí;

(3) Chương III. Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong kinh doanh xăng dầu;

(4) Chương IV. Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong kinh doanh khí;

(5) Chương V. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính;

(6) Chương VI. Điều khoản thi hành.

Theo quy định tại Điều 5: "Mức phạt tiền được quy định tại các Chương II, III và IV của Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện thì phạt bằng một nửa mức phạt tiền đối với tổ chức".

Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh dầu và khí hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Tải về nd 99.2020 xpvphc khi va xang dau.pdf

Thanh tra SCT

Lượt người xem:  Views:   23
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết