Thông tin cần biết
Thứ 7, Ngày 19/12/2020, 22:00
Thông báo việc tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/12/2020
Trường hợp có nhu cầu đăng ký tham gia đào tạo, đề nghị liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được danh sách đăng ký tham gia lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng của tổ chức, cá nhân trên bàn tỉnh; tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên Sở Tài nguyên và Môi trường chưa triển khai thực hiện. Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường đang hoàn tất các thủ tục để triển khai tổ chức đào tạo theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng trên bàn tỉnh biết; trường hợp có nhu cầu đăng ký tham gia đào tạo, đề nghị liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua Phòng Bảo vệ môi trường, số 606, đường 30/4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, điện thoại: 0276 3825850 để tổng hợp./. 

Phòng KTATMT - SCT đưa tin


Lượt người xem:  Views:   34
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết