Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 15/10/2020, 17:00
Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/10/2020
Thực hiện Kế hoạch số 2445/KH-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, Sở Công Thương triển khai các văn bản có liên quan.

Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2019. Luật này bao gồm 207 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

 Luật Thi hành án hình sự số 53/2010/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14 có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 207 của Luật này.

Tải về Luật thi hành án hình sự năm 2019.pdf

Ngày 17/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Nghị định này bao gồm 29 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2020.

Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định số 49/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Nghị định số 49/2020/NĐ-CP quy định cụ thể các biện pháp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân; các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù; trách nhiệm của các Bộ, Uỷ ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng.

Nghị định này áp dụng đối với phạm nhân trước khi chấp hành xong án phạt tù, được đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện tại các cơ sở giam giữa phạm nhân; người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng là người Việt Nam, người nước ngoài và người không có quốc tịch thường trú tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng.

Tải về Nghị định 49-2020-NĐ-CP.pdf

Thanh tra SCT

Lượt người xem:  Views:   32
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết