Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 12/10/2020, 17:00
Thông báo kế hoạch bán thóc dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/10/2020
Ngày 23/9/2020, Tổng cục Dự trữ Nhà nước phê duyệt Kế hoạch bán thóc dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2020

Theo đó, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ có Thông báo bán thóc dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch bán thóc dự trữ quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với khối lượng 1.500  (một nghìn năm trăm) tấn, nhập tại Chi cục dự trữ nhà nước Tây Ninh, tại Kho Trâm Vàng thuộc Chi cục Dự trữ nhà nước Tây Ninh (địa chỉ: ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh).

Phương thức bán: bán trực tiếp, rộng rãi cho mọi đối tượng.

Giá bán: 7.000 đồng/kg (bảy nghìn đồng một kilôgam); giá không có thuế giá trị gia tăng, thóc đồ rời, giao trên phương tiện bên mua tại cửa kho dự trữ nhà nước thuộc Cục Dự trữ nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

Chất lượng thóc nhập kho: thóc nhập kho vụ Đông Xuân năm 2019, chất lượng theo tiêu chuẩn dự trữ quốc gia quy định tại Thông tư số 53/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc.

Thời gian mở kho tổ chức xuất bán: từ ngày 28/9/2020 đến ngày 30/11/2020.

Phòng QLTM - SCT

Lượt người xem:  Views:   41
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết