Thông tin cần biết
Thứ 6, Ngày 04/09/2020, 11:00
Tuyên truyền Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/09/2020
Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp về mục tiêu, ý nghĩa của công tác quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử hướng tới Chính phủ số, Chính quyền số

Ngày 21/8/2020, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 1968/KH-UBND để tổ chức tuyên truyền Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp về mục tiêu, ý nghĩa của công tác quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử hướng tới Chính phủ số, Chính quyền số. Đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong tham gia tuyên truyền về chia sẻ dữ liệu số giữa các cơ quan nhà nước, cung cấp dữ liệu mở cho người dân, doanh nghiệp. 

Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ gồm có 5 Chương với 57 Điều, nêu những nội dung chính như:

- Nguyên tắc quản lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu, hoạt động quản trị dữ liệu trong cơ quan nhà nước và đảm bảo khả năng kết nối, sẵn sàng chia sẻ dữ liệu.

- Tổ chức, quyền và trách nhiệm của các đơn vị liên quan thực hiện kết nối, chia sẻ, sử dụng dữ liệu.

- Quy định giải quyết các vướng mắc kết nối, chia sẻ dữ liệu.
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2020.

Tải về Kế hoạch 1968 ub.signed.pdf

Tải về Nghị định 47.signed.pdf

VP - SCT


Lượt người xem:  Views:   61
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết