Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 03/08/2020, 15:00
Thông báo mời thầu thực hiện dự án “Đề xuất giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả hơn trong sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/08/2020
Tên gói thầu: Đề xuất giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả hơn trong sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Chủ đầu tư: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

Địa chỉ: số 304, đường Cách mạng tháng 8, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 02763.814885 Email: soct@tayninh.gov.vn

Giá trị gói thầu: 278.427.000 đồng. Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tám triệu, bốn trăm hai mươi bảy ngàn đồng.

Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu thông thường.

Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ ngày 28 tháng 7 năm 2020 đến ngày 31 tháng 7 năm 2020.

Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

Địa chỉ: số 304, đường Cách mạng tháng 8, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 02763.814885 Email: soct@tayninh.gov.vn

Thời gian nộp hồ sơ đề xuất: trước 14 giờ 30, ngày 09 tháng 8 năm 2020.

Địa điểm nộp hồ sơ đề xuất: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

Địa chỉ: số 304, đường Cách mạng tháng 8, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 02763.814885 Email: soct@tayninh.gov.vn

Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2020.

Thông tin về hồ sơ yêu cầu  Tải về Ho so yc TV SD NLTKHQ.doc

P. KTATMT - SCT


Lượt người xem:  Views:   55
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết