Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 13/07/2020, 10:00
Thông tư số 14/2020/TT-BCT ngày 30/6/2020 của Bộ Công Thương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/07/2020
Ngày 30/6/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BCT hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương, có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2020, thay thế Thông tư số 15/2016/TT-BCT ngày 10/8/2016 của Bộ Công Thương.

Thông tư này gồm có 19 điều và áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

- Thanh tra Bộ Công Thương;

- Các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Công Thương;

- Thủ trưởng các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Công Thương;

- Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Công Thương và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tải về Thông tư số 14-2020-TT-BCT.pdf

Thanh tra SCT

Lượt người xem:  Views:   69
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết