Quy hoạch - Cụm Công nghiệp
 
Địa chỉ: ấp Bố Lớn, Xã Hòa Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh Điện thoại: 066. 8501173 Diện tích quy hoạch: 30haDiện tích đất công nghiệp: 22,0 haHiện trạng: đất công nghiệp đã cho thuê 22 ha. Thuộc huyện biên giới, vùng nguyên liệu mía, mì, cao su.
 
Địa chỉ: ấp Trà Sim, Xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh Điện thoại: 066.8501173Diện tích quy hoạch: 50haDiện tích đất công nghiệp: 30,95 ha Hiện trạng: đất công nghiệp đã cho thuê đạt tỷ lệ 100%. Thuộc huyện biên giới, vùng nguyên liệu mía, mì, cao su.
 
Địa chỉ: ấp Hội An, Xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây NinhĐiện thoại: 066.3755678Diện tích quy hoạch: 49,2haDiện tích đất công nghiệp: 35,83 haHiện trạng: đất công nghiệp đăng ký, cho thuê 12,137 ha. Thuộc huyện biên giới, vùng nguyên liệu mía, mì, cao su.
 
​Quyết định số 6300/QĐ-BCT ngày 15/7/2014 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Công nghiệp, Thương mại tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Quang đã ký Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 về việc ban hành Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 Quyết định ban hành Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến ...
 
​Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Võ Hùng Việt đã ký Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND ngày 02/12/2010 về việc ban hành Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 Quyết định ban hành Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 Nội dung Quy hoạch
 
​Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đã ký Quyết định số 5905/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020 Quyết định phê duyệt "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020"
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Cụm công nghiệp Hòa HộiCụm Công NghiệpBài viếtCụm công nghiệp Hòa Hội/PublishingImages/CCN%20Hoa%20Hoi.JPG
4/7/2016 6:00 PMNoĐã ban hành
Địa chỉ: ấp Bố Lớn, Xã Hòa Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh


Điện thoại: 066. 8501173

Diện tích quy hoạch: 30ha

Diện tích đất công nghiệp: 22,0 ha

Hiện trạng: đất công nghiệp đã cho thuê 22 ha. Thuộc huyện biên giới, vùng nguyên liệu mía, mì, cao su.

CCN Hoa Hoi.JPG

Cụm công nghiệp Ninh ĐiềnCụm Công NghiệpBài viếtCụm công nghiệp Ninh Điền/PublishingImages/CCN%20NINH%20DIEN.JPG
4/7/2016 6:00 PMNoĐã ban hành
Địa chỉ: ấp Trà Sim, Xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 066.8501173

Diện tích quy hoạch: 50ha
Diện tích đất công nghiệp: 30,95 ha 
Hiện trạng: đất công nghiệp đã cho thuê đạt tỷ lệ 100%. Thuộc huyện biên giới, vùng nguyên liệu mía, mì, cao su.
CCN NINH DIEN.JPG
Cụm công nghiệp Tân Hội 1Cụm Công NghiệpBài viếtCụm công nghiệp Tân Hội 1/PublishingImages/024.jpg
4/7/2016 6:00 PMNoĐã ban hành
Địa chỉ: ấp Hội An, Xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 066.3755678

Diện tích quy hoạch: 49,2ha

Diện tích đất công nghiệp: 35,83 ha

Hiện trạng: đất công nghiệp đăng ký, cho thuê 12,137 ha. Thuộc huyện biên giới, vùng nguyên liệu mía, mì, cao su.

024.jpg

Quy hoạch tổng thể phát triển Công nghiệp, Thương mại tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030Quy hoạchBài viếtQuy hoạch tổng thể phát triển Công nghiệp, Thương mại tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/7/2016 6:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định ban hành Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020Quy hoạchBài viếtQuyết định ban hành Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/31/2016 6:00 PMNoĐã ban hành

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Quang đã ký Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 về việc ban hành Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020

Quyết định ban hành Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020

Nội dung Quy hoạch

Phụ lục 1

Quyết định ban hành Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020Quy hoạchQuyết định ban hành Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/3/2013 6:00 PMNoĐã ban hành

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Võ Hùng Việt đã ký Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND ngày 02/12/2010 về việc ban hành Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

Quyết định ban hành Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

Nội dung Quy hoạch

Quyết định phê duyệt "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020"Quy hoạchTinQuyết định phê duyệt "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/2/2013 2:00 PMNoĐã ban hành

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đã ký Quyết định số 5905/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020

Quyết định phê duyệt "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020"