Quy hoạch - Cụm Công nghiệp
Thứ 4, Ngày 28/11/2018, 09:00
Công bố Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/11/2018
Nhằm phổ biến nội dung Quy hoạch trên đến UBND các huyện, thành phố, các cơ quan ban ngành trong tỉnh, Sở Công Thương đã tổ chức buổi công bố Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 vào ngày 15/11/2018 tại Sở Công Thương.

​Sở Công Thương tổ chức triển khai lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 từ năm 2017. Sau khi phối hợp với UBND các huyện, thành phố Tây Ninh, các Sở, Ngành liên quan xây dựng Quy hoạch. Hiện nay Quy hoạch đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2966/QĐ-BCT ngày 21/8/2018 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV và UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 2497/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 về việc Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 – Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV. Nhằm phổ biến nội dung Quy hoạch trên đến UBND các huyện, thành phố, các cơ quan ban ngành trong tỉnh, Sở Công Thương đã tổ chức buổi công bố Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 vào ngày 15/11/2018 tại Sở Công Thương. 


H 1.jpg


Theo Quy hoạch được phê duyệt, lưới điện tỉnh Tây Ninh được Xây dựng phát triển từng giai đoạn. Cụ thể điển hình như sau:

1. Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV:

a. Lưới điện 220kV:

- Giai đoạn 2016-2020 :

+ Trạm biến áp: xây dựng mới 01 trạm 220/110kV công suất 250MVA.

+ Đường dây: Xây dựng mới với tổng chiều dài 76,4km.

- Giai đoạn 2021-2025:

+ Trạm biến áp: xây dựng mới 02 trạm 220/110kV, tổng công suất 500MVA.

+ Đường dây: Xây dựng mới với tổng chiều dài 63,0km.

- Định hướng giai đoạn 2026-2030:

+ Trạm biến áp: xây dựng mới 02 trạm 220/110kV, tổng công suất 500MVA.

+ Đường dây: Xây dựng mới với tổng chiều dài 43,0km.

- Định hướng giai đoạn 2031-2035:

+ Trạm biến áp: cải tạo nâng công suất 03 trạm 220/110kV với tổng công suất 750MVA.

b. Lưới điện 110kV:

- Giai đoạn 2016-2020:

+ Trạm biến áp: xây dựng mới 05 trạm 110kV với tổng công suất 355MVA.

+ Đường dây: Xây dựng mới với tổng chiều dài 104,5km.

- Giai đoạn 2021-2025:

+ Trạm biến áp: xây dựng mới 12 trạm 110kV, tổng công suất 710MVA.

+ Đường dây: Xây dựng mới với tổng chiều dài 161,5km.

- Định hướng giai đoạn 2026-2030:

+ Trạm biến áp: xây dựng mới 04 trạm 110kV, tổng công suất 252MVA.

+ Đường dây : Xây dựng mới với tổng chiều dài 91,0km.

- Định hướng giai đoạn 2031-2035:

+ Trạm biến áp: xây dựng mới 04 trạm 110kV, tổng công suất 504MVA.

+ Đường dây: Xây dựng mới với tổng chiều dài 08,0km.

2. Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV:

 a. Giai đoạn 2016-2020 :

- Đường dây trung áp 22kV : Xây dựng mới 702,4km (cáp ngầm 30km).

- Trạm biến áp 22/0,4kV: xây dựng mới 1.954 trạm, với tổng công suất 489.140kVA.

- Lưới điện hạ áp 0,4kV: xây dựng mới 524,7km (cáp ngầm 27km).

b. Giai đoạn 2021-2025 :

- Đường dây trung áp 22kV : Xây dựng mới 433,9km (cáp ngầm 22,9km).

- Trạm biến áp 22/0,4kV: xây dựng mới 1.928 trạm, với tổng công suất 585.480kVA.

- Lưới điện hạ áp 0,4kV: xây dựng mới 373,9km (cáp ngầm 20,6km).

c. Định hướng giai đoạn 2026-2030 :

- Đường dây trung áp 22kV : Xây dựng mới 140,3km (cáp ngầm 18,3km).

- Trạm biến áp 22/0,4kV: xây dựng mới 1.542 trạm, với tổng công suất 468.384kVA.

- Lưới điện hạ áp 0,4kV: xây dựng mới 149,6km (cáp ngầm 25km).

d. Định hướng giai đoạn 2031-2035 :

- Đường dây trung áp 22kV : Xây dựng mới 103,1km (cáp ngầm 13,7km).

- Trạm biến áp 22/0,4kV: xây dựng mới 1.350 trạm, với tổng công suất 409.836kVA.

- Lưới điện hạ áp 0,4kV: xây dựng mới 112,2km (cáp ngầm 25km).

Phòng QLNL - SCT


Lượt người xem:  Views:   3330
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quy hoạch - Cụm Công nghiệp